X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14573
Przesłano:

Przykładowy opis i analiza znajomości przepisów BHP

Opis i analiza znajomości przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej

Jednym z założeń mojego planu rozwoju zawodowego było zapoznanie się z przepisami BHP. By zrealizować to zadanie w miesiącu wrześniu uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Podczas szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia:
• zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników, a także poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,
• zasady podziału odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej,
• profilaktyczna opieka lekarska,
• odpowiedzialność za naruszania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• porządek i czystość w miejscu pracy,
• rodzaje wypadków,
• postępowanie w chwili wypadku,
• procedura sporządzania protokołu powypadkowego,
• przepisy bhp w turystyce szkolnej,
• apteczka pierwszej pomocy,
• higiena osobista,
• zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
• zagrożenia wypadkowe występujące w zakładzie pracy,
• podstawowe środki zapobiegawcze,
• postępowanie w razie powstania w miejscu pracy,
• uwarunkowania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
• rodzaje gaśnic,
• zastosowanie gaśnic,
• organizacja, sposoby prowadzenia ewakuacji.
• Poznanie zagadnień BHP i ochrony przeciwpożarowej pozwoli mi w większym stopniu realizować moje obowiązki. Będę mógł w należytym stopniu dbać o bezpieczeństwo uczniów. Dowiedziałem się, w jaki sposób postępować w razie wypadku i pożaru. Niektóre z zagadnień przekazałem uczniom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.