X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14452
Przesłano:

Potrzeby ludzkie i ich zaspakajanie. Scenariusz lekcji z organizacji sprzedaży w ZSZ

KONSPEKT LEKCJI
Przedmiot: Organizacja sprzedaży

Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa: 1a – sprzedawca

Blok tematyczny: Wiadomości wstępne..

Temat lekcji: Potrzeby ludzkie i ich zaspakajanie.

Czas realizacji: 45 min.
Prowadzący: Marlena Woźniak.
Metoda kształcenia: 3,6,8.
Środki dydaktyczne: tablica, kolorowe kartki papieru, markery, karta pracy.

Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne
- sprawdzenie obecności,
- zapisanie tematu lekcji przez dyżurnego na tablicy.

2. Wprowadzenie do bieżącego tematu zajęć (nawiązanie do ostatniego tematu lekcji). Zapoznanie z celami lekcji. Podanie planu lekcji.

3. Realizacja celów lekcji. Wprowadzenie podstawowych pojęć.

4. Nauczyciel rozdaje karty pracy, a uczniowie dzielą się na 5 grup.

5. Każdy uczeń na oddzielnej kartce wypisuje potrzebę, którą chciałby zrealizować. Klasa grupuje te kartki i wybiera 5 najczęściej się powtarzających. Uczniowie na kartach pracy wypisują potrzeby, każda grupa jedną. Następnie podają trzy możliwości zaspokojenia danej potrzeby i podają kartkę następnej grupie i tak do momentu aż kartka wróci do macierzystej grupy. Wtedy wybieramy trzy najsensowniejsze rozwiązania zaspokojenia potrzeb. Nauczyciel podkreśla jak wiele istnieje sposobów zaspakajania potrzeb.

6. Ewaluacja zajęć: nauczyciel zadaje klasie pytania.

7. Praca domowa – nauczyć się tematu lekcji i zastanowić się co to jest jakość towarów.


ZAŁĄCZNIKI

Karta pracy

Zapiszcie potrzebę dla której znajdziecie sposób zaspokojenia

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.


Punkty do lekcji

1. Pojęcie potrzeby.
2. Klasyfikacja potrzeb.
3. Potrzeby wg Maslowa
4. cechy potrzeb: zmienność, różnorodność, nieograniczoność


Praca domowa

Zad1. Wypisz jakiego rodzaju są następujące potrzeby: kupno książki, wytworny obiad, film sensacyjny, przyjaźń, kino, szkoła, picie kawy, dyskoteka.

Zad2. Wymień pięć potrzeb, które są teraz dla ciebie najważniejsze oraz wymień dobra i usługi dzięki którym mógłbyś je zaspokoić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.