X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14509
Przesłano:

Podstawowe prawa chemiczne - obliczenia chemiczne

Temat lekcji:
Podstawowe prawa chemiczne- obliczenia chemiczne

I. Cel ogólny: Przypomnienie prawa zachowania masy, prawa stałości składu. Obliczenia chemiczne związane z powyższymi prawami.

II. Cele szczegółowe:
Uczeń powinien:
- znać i rozumieć prawo zachowania masy , prawo stałości składu
- wykonywać obliczenia pozwalające na ustalenie elementarnego wzoru cząsteczki związku na podstawie stosunku masowego pierwiastków i prawa zachowania masy
- wykonywać obliczenia pozwalające określić skład procentowy pierwiastków w związku

III. Środki dydaktyczne:
- podręcznik,
- zbiór zadań
- karty pracy
- układ okresowy pierwiastków
IV. Forma pracy:
- podająca,
- praktyczna
- problemowa

V. Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
Przypomnienie definicji podstawowych praw chemii: prawa zachowania masy , prawa stałości składu, reakcji chem.
Pogadanka na temat odkrywców powyższych praw i zastosowania do obliczeń chem.
Definiują pojęcia reakcji chem. substratów, produktów, reagentów, prawa zachowania masy i prawa stałości skład

Faza realizacyjna
Czynności nauczyciela
Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy, które na kartach pracyotrzymują zadania do wykonania. Podczas wykonywania zadań przez poszczególne grupy, nauczyciel weryfikuje poprawność rozwiązań, naprowadza w sytuacjach problemowych.
Każda grupa na kartach pracy otrzymuje zadanie do wykonania. W każdej grupie zostaje wybrany lider grupy, który na tablicy przedstawi rozwiązanie zadania, pozostali uczniowie mogą zadawać pytania w celu objaśnienia sposobu rozwiązania. Uczniowie efektywnie współdziałają w grupach.
Po sprawdzeniu poprawności zadania młodzież notuje rozwiązania w zeszytach.

Faza Podsumowująca
Czynności nauczyciela
Nauczyciel wraz z uczniami ocenia pracę grup i wybiera najlepiej pracującą.
Ocenia aktywność poszczególnych uczniów.
Zadanie do domu
Zad.2.85 i2.91 zbiór zadań Pazdro
Czynności ucznia
Uczniowie dokonują wspólnej oceny oraz określają, które zadania sprawiły im najwięcej kłopotów i nad czym muszą jeszcze popracować.

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa I
Zad.1 Po wyprażeniu 3,5 g żelaza z siarką otrzymany produkt ważył 5,5g. W jakim stosunku wagowym połączyło się żelazo z siarką? Ułóż wzór powstałego związku.

Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.
Zad.4 Obliczyć wzór sumaryczny związku zawierającego 59% sodu i 41% siarki.
Praca domowa
Zadanie 2.85 i 2.91 zbiór zadań

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa II
Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.

Zad.1 Po wyprażeniu 3,5 g żelaza z siarką otrzymany produkt ważył 5,5g. W jakim stosunku wagowym połączyło się żelazo z siarką? Ułóż wzór powstałego związku.
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.
Zad.4 Obliczyć wzór sumaryczny związku zawierającego 59% sodu i 41% siarki.
Praca domowa
Zadanie 2.85 i 2.91 zbiór zadań

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa III
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.

Zad.1 Po wyprażeniu 3,5 g żelaza z siarką otrzymany produkt ważył 5,5g. W jakim stosunku wagowym połączyło się żelazo z siarką? Ułóż wzór powstałego związku.
Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.
Zad.4 Obliczyć wzór sumaryczny związku zawierającego 59% sodu i 41% siarki.
Praca domowa
Zadanie 2.85 i 2.91 zbiór zadań

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa IV
Zad.4 Obliczyć wzór sumaryczny związku zawierającego 59% sodu i 41% siarki.
Zad.1 Po wyprażeniu 3,5 g żelaza z siarką otrzymany produkt ważył 5,5g. W jakim stosunku wagowym połączyło się żelazo z siarką? Ułóż wzór powstałego związku.
Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.
Praca domowa
Zadanie 2.85 i 2.91 zbiór zadań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.