X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14267
Przesłano:

Scenariusz projektu edukacyjnego "Ze Śląskiem na Ty"

Izabela Truty
nauczyciel-bibliotekarz
w Zespole Szkół nr1
im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu

Scenariusz Projektu Edukacyjnego
„Ze Śląskiem na Ty”

Ideą tego projektu jest podejmowanie przez szkołę działań, które wzmacniają u uczniów poczucie przynależności i więzi ze swoją” małą ojczyzną” – Śląskiem.

Cele projektu:
- Kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
- Kształcenie świadomości znaczenia roli tradycji kultury regionalnej,
- Identyfikacja z kulturą i obrzędami lokalnymi,
- Poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu,
- Zdobywanie wiedzy o historii miejsca, w którym żyjemy,
- Rozwijanie własnych pasji i zainteresowań uczniów,
- Wykorzystanie różnych źródeł informacji,
- Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o Śląsku i Powstaniach Śląskich,
- Zapoznanie się z historią Koźla,
- Kształcenie umiejętności odpowiedniego zachowania się w muzeum,
- Poszerzenie wiadomości na temat lokalnej parafii,
- Okazywanie szacunku starszemu pokoleniu.

Termin realizacji projektu:
X 2010r. – VI 2011r.

Odbiorcy

Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół nr1 w Kędzierzynie-Koźlu ( szkoła ponadgimnazjalna )

Inicjator i koordynator projektu

Nauczyciel-bibliotekarz – mgr Izabela Truty


Opis założonych osiągnięć ucznia – uczeń:

- Wyszukuje potrzebne informacje w wydawnictwach książkowych, czasopismach i Internecie
- Znajduje w tekście konkretne informacje
- Rozwija wrażliwość estetyczną
- Uczestniczy w pracy zespołowej
- Selekcjonuje wiadomości
- Potrafi współpracować w grupie
- Jest świadomy znaczenia roli tradycji kultury regionalnej
- Zna kulturę i obrzędy lokalne
- Posiada umiejętność odpowiedniego zachowania się w muzeum
- Okazuje szacunek starszemu pokoleniu

Harmonogram działań:

(Tabela - dop. red.)

Zadania
Osoby odpowiedzialne za realizację
Termin realizacji

Wycieczka do Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny z kl. II eT Katarzyna Stelmach-Basa
Izabela Truty
X 2010

Wyjście do Muzeum Ziemi Kozielskiej – lekcja muzealna prowadzona przez pracownika muzeum
Izabela Truty
X 2010

Konkurs na fotoreportaż o Śląsku – „Co zostało z tamtych dni?” Violetta Smaga
Katarzyna Stelmach-Basa
Izabela Truty
II 2011

Współpraca z Urzędem Miasta w Kędzierzynie-Koźlu – pozyskiwanie dla biblioteki szkolnej wydawnictw dotyczących historii i współczesnego oblicza Kędz.-Kożla
Izabela Truty
Na bieżąco

Sporządzenie gazetki „Powstania śląskie w obiektywie” w bibliotece szkolnej
Izabela Truty
III 2011

„Ze Śląskiem na Ty” – sporządzenie w bibliotece szkolnej wystawki książek o Śląsku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w K-Koźlu
Izabela Truty
III – V 2011

Wojewódzka akademia z okazji 90-ątej rocznicy powstań śląskich
Grono pedagogiczne ZS nr1 w K-Koźlu
IV 2011

Współpraca z parafią św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu – zorganizowanie quizu na temat historii parafii. Izabela Truty
Teresa Młynarek VI 2011


Ewaluacja projektu:

Źródłem informacji będą wykonane przez uczniów prace, wyniki konkursu, sprawozdania z wycieczek oraz przebieg akademii.

Opracowanie projektu:
Izabela Truty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.