X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14192
Przesłano:

Podział i charakterystyka wybranych diet, charakterystyka produktów i ich dobór

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
Przedmiot: Pracownia gastronomiczna
Klasa: IVa TK
Nauczyciel: mgr Beata Wiklińska
Podstawa programowa: 512[02]T-4,TU,SP / MEN i S/ 2004.06.14
Czas trwania: 5 jednostek lekcyjnych

Temat: Podział i charakterystyka wybranych diet, charakterystyka produktów i ich dobór. Metody sporządzania potraw dietetycznych.

Cele operacyjne:
• Uczeń wie, czym jest dieta.
• Uczeń zna nomenklaturę diet opracowaną przez Komisję Dietetyki PAN.
• Uczeń potrafi scharakteryzować wybrane diety (lekkostrawna, ubogo energetyczna, wysokobiałkowa, niskowęglowodanowa).
• Uczeń zna produkty dozwolone i zabronione w wybranych dietach.
• Uczeń potrafi dobrać odpowiednie produkty do danej diety.
• Uczeń wie, jakie metody sporządzania potraw wykorzystuje się w produkcji potraw dietetycznych.Potrafi ich uzasadnić dobór.
Metody prowadzenia zajęć: Wykład, dyskusja, pokaz, praca z podręcznikiem, praca w grupach, odczyt instrukcji BHP, ćwiczenia

Treści:
Definicja diety. Nomenklatura diet opracowana przez Komisję Dietetyki PAN.Charakterystyka wybranych diet.Produkty dozwolone i zabronione w wybranych dietach. Uczeń wie jakie metody sporządzania potraw wykorzystuje się w produkcji potraw dietetycznych.

Środki dydaktyczne:
Surowce, narzędzia pracy, K. Flis, A. Procner „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”, instrukcje BHP i GHP, ulotki i broszury, przykładowe jadłospisy szpitalne

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Czynności organizacyjno- porządkowe:

1.Przywitanie klasy, sprawdzenie listy obecności.
2.Sprawdzenie higieny osobistej, kompletności strojów ochronnych, woreczków czystości.Wyczytany uczeń prezentuje swój strój i woreczek czystości. Otrzymuje ocenę za higienę.
3.Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji. Uczniowie najbardziej aktywni otrzymują ocenę.

Instruktaż wstępny:

1.Podanie tematu lekcji, tematu BHP i harmonogramu czynności porządkowych, zapisanie w dzienniku lekcyjnym i na tablicy.Uczniowie zapisują podane informacje w zeszytach.
2.Definicja diety, charakterystyka wybranych diet. Wykład połączony z pokazem ulotek i broszur o dietach.Uczniowie słuchają, oglądają ulotki.
3.Produkty dozwolone i zabronione w wybranych dietach. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, rozdaje karteczki z wypisanymi produktami, wydaje polecenie – korzystając z podręcznika podzielcie produkty na dwie grupy: dozwolone i zabronione w danej diecie. Uczniowie pracują w grupach, liderzy przedstawiają efekty swojej pracy.
4.Nomenklatura diet opracowana przez Komisję Dietetyki Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciel przedstawia przykładowe jadłospisy dietetyczne wykorzystywane w szpitalach. Uczniowie analizując przykładowe diety szpitalne próbują nazwać i przyporządkować posiłki do danych diet.
5.Dyskusja nad metodami sporządzania potraw wykorzystywanymi w produkcji dań dietetycznych.
6.Podanie notatki do zeszytu.

7.Temat BHP. Szef grupy odczytuje instrukcję bhp.

Instruktaż bieżący:

1.Przydział zadań. Omówienie wykonania ćwiczeń.Uczniowie omawiają wykonanie przydzielonych im zadań, przygotowują stanowiska pracy, przystępują do wykonywania ćwiczeń.
2.Kontrola dokładności wykonywanych ćwiczeń.Uczniowie w razie wątpliwości co do wykonywanych ćwiczeń zadają pytania.
3.Kontrola czystości i porządku na stanowiskach pracy podczas wykonywania ćwiczeń.
4.Ocena wykonanych ćwiczeń.Uczniowie dokonują samooceny ćwiczeń, uzasadniają ocenę.
5.Uczniowie wykonują czynności porządkowe po wykonanych ćwiczeniach. Nauczyciel kontroluje i ocenia wykonane czynności.

Instruktaż końcowy:

1.Podsumowania zajęć – powtórzenie najważniejszych informacji.
2.Podanie tematu następnej lekcji.
3.Pożegnanie z grupą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.