X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14178
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ODDZIALE „B”
Liceum Ogólnokształcącego Z.S. im. J. Iwaszkiewicza
na lata 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

Cel nadrzędny - dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.
Cele szczegółowe:
W zakresie rozwoju moralnego uczniów:
• budowanie wrażliwości i tolerancji wobec innych;
• rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych;
• budowanie wrażliwości oraz wdrażanie właściwych zachowań wobec przejawów nietolerancji oraz przemocy;
• kierowanie się w swoim postępowaniu dobrem, prawdą, sprawiedliwością i utrwalanie tych zachowań w życiu.
W zakresie rozwoju społecznego uczniów:
• rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach;
• kształtowanie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia w zachowaniach asertywnych;
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
• kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i negocjowania;
• budowanie więzi międzyludzkich;
• podejmowanie odpowiedzialnych decyzji;
• kształtowanie zachowań asertywnych.
W zakresie rozwoju intelektualnego:
• kształtowanie umiejętności planowania i organizowanie czasu własnego przeznaczonego na naukę;
• rozwijanie umiejętności posługiwania się techniką informacyjną;
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania, systematyzowania i wykorzystywania w praktyce wiedzy ze zróżnicowanych źródeł informacji;
• rozwijanie zainteresowań, talentów, zamiłowań;
• pogłębianie szacunku dla symboli narodowych oraz dorobku kultury;
• budowanie krytycznej postawy wobec wzorców prezentowanych w środkach masowego przekazu.

Oczekiwane rezultaty oddziaływań wychowawczych:
Uczeń:
- jest tolerancyjny;
- w życiu kieruje się prawdą, dobrem oraz sprawiedliwością;
- podejmuje odpowiedzialne decyzje;
- planuje swoją przyszłość;
- jest asertywny ale życzliwy dla innych;
- okazuje szacunek innym;
- potrafi pracować zespołowo;
- swobodnie komunikuje się z innymi;
- wykorzystuje w praktyce zdobywaną wiedzę;
- podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego;
- jest aktywny w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

Sposoby ewaluacji:
- oceny z zachowania;
- ankieta dla uczniów;
- ankieta dla rodziców;
- czynne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły.


ROK SZKOLNY 2011/2012

WRZESIEŃ
- Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, przepisami BHP. Poznajemy topografię budynku.
- Wybieramy Samorząd Klasowy.
- Oczekiwania jakie mam wobec nowej szkoły.
- Prawa i obowiązki ucznia.
PAŹDZIERNIK
- Czy potrafię szanować drugiego człowieka?
- Jak być asertywnym? Czy potrafię?
- Proces uzależniania się.
- Uzależnienie od nikotyny.
LISTOPAD
- Uzależnienie od alkoholu.
- Dopalaczom NIE – przyczyny i skutki zażywania środków psychoaktywnych.
- Czy jestem uzależniony od środków masowego przekazu?
- Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
GRUDZIEŃ
- Mikołajki klasowe.
- Semestralna ocena z zachowania – propozycje.
- Obrzędy bożonarodzeniowe. Wigilia klasowa.
STYCZEŃ
- Widzę innych i ich potrzeby więc pomagam.
- Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?
LUTY
- Samoocena pracy w I semestrze.
- Walentynki – tradycja czy kicz?
- Szczęśliwym być – co przez to rozumiem?
- Jak radzić sobie z kontaktami interpersonalnymi?
MARZEC
- Umiejętność słuchania, czy posiadam ten dar?
- Dbam o poprawność mowy ojczystej.
- Jak skutecznie porozumiewać się z innymi?
- Nazywanie i bezpieczne wyrażanie uczuć.
- Jaki jest mój temperament?
KWIECIEŃ
- Tradycje wielkanocne dawniej i dziś.
- Rodzina w aspekcie biologicznym i moralnym.
- Czym jest dla mnie wychowanie?
- Trudne rozmowy z rodzicami.
MAJ
- Jak się zachowuję w sytuacjach stresowych?
- Czym jest odmienność płci?
- Trudne pytania okresu dojrzewania...
- Wstrzemięźliwość seksualna, czy to jeszcze coś znaczy?
CZERWIEC
- Sposoby antykoncepcji.
- Samoocena pracy w II semestrze.
- Bezpieczne wakacje – pogadanka.


ROK SZKOLNY 2012/2013

WRZESIEŃ
- Przypomnienie Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systememu Oceniania, przepisów BHP.
- Wybieramy Samorząd Klasowy.
- Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
- Planowanie wycieczek i wyjazdów klasowych.
PAŹDZIERNIK
- Jak być człowiekiem tolerancyjnym? Czy potrafię?
- Szanujemy się i jesteśmy zgranym zespołem.
- Jak radzę sobie z agresją?
- Jak godnie uczcić pamięć zmarłych?
LISTOPAD
- Jestem w potrzebie więc szukam pomocy.
- Subkultury młodzieżowe.
- Kto kształtuje nasz sposób myślenia?
- Mój autorytet.
GRUDZIEŃ
- Mikołajki klasowe.
- Semestralna ocena z zachowania – propozycje.
- Obrzędy bożonarodzeniowe. Wigilia klasowa.
STYCZEŃ
- Czy kompleksy utrudniają życie?
- Szacunek do samego siebie. Co to jest?
- Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?
LUTY
- Samoocena pracy w I semestrze.
- Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
- Sposoby na spędzanie czasu wolnego.
MARZEC
- Co oznacza dla mnie słowo „sukces”?
- Mój system wartości.
- Jakie mam cele życiowe?
- Czy warto pracować?
- Czy jestem człowiekiem odpowiedzialnym?
KWIECIEŃ
- Jak zachować się w miejscach publicznych?
- My wobec patologii społecznych.
- Higiena pracy umysłowej.
- Symbole narodowe: hymn, godło, flaga.
MAJ
- Tradycje święta 3 Maja.
- Patriotyzm, czy jeszcze coś znaczy?
- Choroby cywilizacyjne XXI wieku.
- Mój model rodziny.
CZERWIEC
- Małżeństwo – zobowiązanie czy powołanie?
- Samoocena pracy w II semestrze.
- Bezpieczne wakacje – pogadanka.


ROK SZKOLNY 2013/2014

WRZESIEŃ
- Przypomnienie Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, przepisów BHP.
- Wybieramy Samorząd Klasowy.
- Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
- Planowanie wycieczek i wyjazdów klasowych.
PAŹDZIERNIK
- Prezentacja uczelni akademickich „Salon Maturzystów”.
- Wybór wyższej uczelni a plany na przyszłość.
- Jak sobie radzić ze stresem w szkole?
- Jak wzmocnić poczucie własnej wartości?
- Jak godnie uczcić Święto Zmarłych?
LISTOPAD
- Opowiadamy o swoich pasjach, czy mam coś do powiedzenia?
- Jak reaguję na krytykę?
- Czy potrafię słuchać a nie tylko słyszeć?
- Dbam o kulturę swojej wypowiedzi.
GRUDZIEŃ
- Mikołajki klasowe.
- Semestralna ocena z zachowania – propozycje.
- Obrzędy bożonarodzeniowe. Wigilia klasowa.
STYCZEŃ
- Zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego.
- Studniówka szkolna świętem maturzystów.
- Struktura i forma egzaminu maturalnego.
- Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?
LUTY
- Samoocena pracy w I semestrze.
- Trudności w nauce i ich przyczyny.
MARZEC
- Co zrobić, żeby się lepiej uczyć.
- Jak zapanować nad emocjami?
- W życiu odpowiadam nie tylko za siebie.
- Jak pielęgnować przyjaźń.
- Czym jest dla mnie miłość?
KWIECIEŃ
- Jak znaleźć i utrzymać pracę?
- Samoocena pracy w II semestrze.
- Czy dobrze wykorzystałem czas nauki w liceum?
- Bezpieczne wakacje – pogadanka.

Plan ma charakter otwarty, możliwe jest wprowadzanie zmian.

OPRACOWAŁA
Justyna Świderska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.