X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14077
Przesłano:

Konspekt z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Gospodarstwo domowe

TYP SZKOŁY: Technikum Nr 5
ZAWÓD: Technik kucharz
KLASA: I Tk
PRZEDMIOT: Podstawy przedsiębiorczości
NUMER PROGRAMU: DKOS-5002-98/03
LICZBA GODZIN PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEMATU: 1

BIBLIOGRAFIA: M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości” wyd. Operon

NAUCZYCIEL: mgr Marta Czajka

TEMAT LEKCJI: Gospodarstwo domowe.

CELE ZAJĘĆ:
a) cel ogólny:
zapoznanie uczniów z rodzajami i funkcjonowaniem podstawowego podmiotu gospodarki rynkowej, jakim jest gospodarstwo domowe,
rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania podstawowych problemów finansowych gospodarstwa domowego.
b)cele szczegółowe:
uczeń określa pojęcie gospodarstwa domowego,
uczeń określa różne rodzaje gospodarstw domowych,
uczeń wymienia podstawowe źródła dochodów gospodarstw domowych,
uczeń wskazuje kierunki wydatków gospodarstw domowych,,
uczeń konstruuje przykładowy budżet gospodarstwa domowego.
FORMA ORGANIZACYJNA: indywidualna, zespołowa
METODY DYDAKTYCZNE: wykład, pogadanka, pokaz z objaśnieniem, praca z tekstem (tekst zadania)
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: teksty, podręcznik, tablica szkolna

PRZEBIEG LEKCJI:

LP.
CZĘŚĆ LEKCJI:
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

I.
Część organizacyjno – porządkowa
Wita uczniów.

Sprawdza obecność uczniów i zaznacza to w dzienniku elektronicznym „Librus”.

II.
Część wstępna
Podaje uczniom temat zajęć.

Zapisuje temat zajęć na tablicy.

Prosi, aby uczniowie podali, w jaki sposób rozumieją pojęcie gospodarstwa domowego.

Kieruje dyskusją po analizie zapisów na kartkach.

Prezentuje cele gospodarstwa domowego, analizując potrzeby członków i sposoby ich zaspokajania.

III.
Część główna
Dzieli klasę na grupy 4 osobowe.

Rozdaje kartki z różnymi rodzajami dochodów, które mogą uzyskiwać różne podmioty gospodarki rynkowej (np. z pracy, odsetki od kredytów, itd.)

Prosi uczniów, aby wybrali typowe źródła dochodów gospodarstw domowych.

Ocenia prace uczniów – nagradza najefektywniejszą grupę.

Rozdaje materiały – ćwiczenie: hipotetyczne gospodarstwo domowe, składa się z 4 osób osiąga określone dochody. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, ustalcie wydatki tej rodziny. Pamiętajcie o opłatach oraz o zaspokojeniu podstawowych potrzeb wszystkich członków tego gospodarstwa domowego.

Objaśnia pojęcie budżetu oraz deficytu budżetowego.

Prosi o podawanie sposobów na sfinansowanie deficytu.

IV.
Część końcowa
Ocenia uczniów aktywnych podczas zajęć.

Ocenia zachowania uczniów podczas zajęć.

Zadaje pracę domową: przygotuj budżet gospodarstwa domowego, które składa się z trzech osób (np. mama i dwójka dzieci w wieku 12 i 16 lat). Osiągają oni miesięczny dochód w wysokości 2540 zł.

Wydaje polecenie powtórzenia materiału.

Sprawdza porządek panujący w sali.

Kończy zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.