X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14085
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla kl. IV. Happy birthday to Luke. (Urodziny Luka)

Scenariusz lekcji języka angielskiego.
Szkoła Podstawowa
Kl. IV

1. Temat: Happy birthday to Luke. [Urodziny Luka].

2. Cel ogólny:

-umiejętność zastosowania przedimków „a” i „an” przed nazwami rzeczy, tworzenie pytań z czasownikiem „być” oraz udzielanie krótkich odpowiedzi.

3. Cele szczegółowe:

- Uczeń potrafi nazywać niektóre rzeczy, jakie posiada [długopis, ołówek, linijkę, tornister, podkoszulek, gumkę, piórnik];
- zna zasady stosowania przedimków nieokreślonych „a” i „an” przed nazwami rzeczy oraz wykorzystuje je w praktyce;
- umie konstruować pytania typu „Is it a pen?” i udzielać krótkich odpowiedzi „Yes, it is. / No, it isn’t”.
- potrafi zdobyć informacje niezbędne do wypełnienia karty pracy.


4. Metody:
- działania praktyczne, ćwiczenia;
- oglądowe;
- słowne (rozmowa, praca z tekstem);

5. Formy pracy: w parach, jednostkowa, zbiorowa.

6. Czas: 45 min.

7. Materiały: Podręcznik Friends 1, zeszyt ćwiczeń, płyta CD, przybory szkolne, piłka , kamień, materiały do wklejenia w zeszycie przygotowane przez nauczyciela.
8. Tok lekcji:

I. Faza wstępna.

- czynności organizacyjne;
- nawiązanie do tematu i wyjaśnienie celu zajęć;
- zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach.

II. Faza właściwa.

- prezentacja słownictwa /real objects/;
- słuchanie i czytanie dialogu;
- praca z tekstem dialogu – segregowanie informacji dotyczących prezentów;
- prezentacja zasad stosowania przedimków „a” i „an”; zapisanie reguły w zeszytach:
- ćwiczenia w użyciu w/w przedimków;
- prezentacja sposobu pytania o rzeczy i udzielania krótkich odpowiedzi; zapisanie przykładów na tablicy i w zeszytach;
-wypełnianie karteczek przygotowanych przez n-la, wklejenie ich do zeszytu,
- ćwiczenia w tworzeniu pytań z czasownikiem „to be” /może być dodatkowa karta pracy/

III. Faza końcowa.
- sprawdzenie kart pracy;
- podsumowanie zajęć: przypomnienie najważniejszych zasad;
- omówienie zadań przeznaczonych na pracę domową.

ZAŁĄCZNIK:
Karteczki do wypełnienia i wklejenia do zeszytu. Można usunąć na nich czasownik "być", atakże poprosić uczniów o zaznaczenie strzałkami szyku przestawnego wyrazów.

It is a pencil. To jest ołówek.

Is it a pencil? Czy to jest ołówek?

+ Yes, it is. / - No, it isn’t.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.