X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14067
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy III LO przygotowującej się do zdawania matury na poziomie podstawowym

Scenariusz lekcji z języka angielskiego dla klasy III LO przygotowującej się do zdawania matury na poziomie podstawowym.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie materiału z działów Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura

Cel ogólny: przypomnienie podstawowych wiadomości i umiejętności związanych z tematami maturalnymi Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura
Cele szczegółowe:
- uczeń pamięta znaczenie podstawowych wyrazów związanych z w/w tematami
-uczeń zapisuje poprawnie podstawowe słownictwo związane z w/w tematami
-uczeń wykorzystuje poznane zwroty i wyrażenia w wypowiedziach ustnych i pisemnych
-uczeń współpracuje w parze i grupie
-uczeń samodzielnie korzysta ze słownika tematycznego
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach
Materiały: słowniki tematyczne angielsko-polskie, ksero przygotowane przez nauczyciela

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel zapisuje temat i zapoznaje uczniów z celami lekcji.

2. Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary i podaje instrukcje do zadania 1.
Zadanie 1. Uczniowie w parach uzupełniają tabelkę słowami czytanymi przez nauczyciela zapisując je do odpowiedniej kategorii. Każde słowo czytane jest dwukrotnie. Następnie pary siedzące obok siebie porównują swoje odpowiedzi i sprawdzają pisownię wyrazów, co do których mają wątpliwości w słownikach tematycznych (3 minuty).

Shopping and services
Tourism and travels
Culture

Słowa dla nauczyciela: 1. fishmonger's 2. ferry 3. weightlifting 4. fairy tale 5. subtitles 6. brakes 7. hitch-hiking 8. departure 9. entertainment 10. sculpture 11. launderette 12. hoarding 13. sightseeing 14. trolley 15. discount

Nauczyciel prosi wybraną parę o odczytanie wyrazów z tabelki, a w przypadku wątpliwości o przeliterowanie.

3. Nauczyciel dzieli klasę na 3-4 osobowe grupy. Każda grupa losuje zestaw 10 definicji w języku angielskim związanych z tematami maturalnymi powtarzanymi na lekcji i liczbę liter, z jakiej składa się szukane słowo. Uczniowie mają 5 minut na wpisanie odpowiedniego wyrazu. Następnie grupy czytają kolejno swoje definicje, a pozostali uczniowie próbują odgadnąć, co to za wyraz.

Zestaw 1
1. You go there to buy pork, beef, sausages or ham. (8)
2. It's a small piece of paper that you should get every time you pay for something. (7)
3. It accompany music in a song. (6)
4. You have to read them if a foreign film is not dubbed. (9)
5. You go to a museum or an art gallery to see it. (10)
6. This is at the top of an article and it's usually written in bigger font. (8)
7. It is a piece of music used to advertise something on the radio. (6)
8. You make it if the goods you have bought are faulty. (9)
9. You go there if you want to travel by plane. (7)
10. Bags, rucksacks and suitcases you take on holiday or when you travel. (7)

Odpowiedzi: 1. butcher's 2. receipt 3. lyrics 4. subtitles 5. exhibition 6. headline 7. jingle
8. complaint 9. airport 10. luggage lub baggage

Zestaw 2
1. A person who is on holidays. (12)
2. You buy it on holidays as a gift or in order to remind you about the place you visited. (8)
3. People who watch a play or listen to a concert. (8)
4. A picture showing a person. (8)
5. A part of a book. (7)
6. Music that accompanies a film. (10)
7. You go there to buy medicine. (8)
8. The amount of money you have to pay for something. (5)
9. a person who buys something in a shop. (7)
10. This is an adverisement that you can see on TV. (10)

Odpowiedzi: 1. holidaymaker 2. souvenir 3. audience 4. portrait 5. chapter 6. soundtrack
7. chemist's 8. price 9. shopper 10. commercial

Zestaw 3
1. A shop where you can get fruit and vegetables. (12)
2. A traditional place where farmers sold their products. (6)
3. A place with a number where you go if you want to travel by train. (8)
4. A kind of ticket that is valid for some time e.g. a month (4)
5. A place where two or more roads meet. (10)
6. An accommodation you take for a camping holiday. (4)
7. It's when two cars hit each other. (5)
8. A person who directs an orchestra. (9)
9. A film that makes a lot of money and that many people go to see at cinemas. (11)
10. A book that is very popular and many people buy it. (10)

Odpowiedzi: 1. greengrocer's 2. market 3. platform 4. pass 5. crossroads 6. tent 7. crash 8. conductor 9. blockbuster 10. bestseller

4. Każdy uczeń losuje zestaw 3 pytań. W ciągu 5 minut zastanawia się jak odpowiedziałby na nie. Następnie nauczyciel dobiera uczniów w pary. Uczniowie na zmianę zadają sobie wylosowane pytania (8 minut) i odpowiadają na nie. Następnie wybierają 2 pytania i wspólnie pisemnie opracowują odpowiedź starając rozwinąć ją z wykorzystaniem jak największej ilości słów specyficznych dla danej kategorii tematycznej.

Zestaw 1
1. Would you like to travel alone around the world? Why / Why not?
2. Do you like going shopping? Why / Why not?
3. Tell me about the last time you were at the cinema.
Zestaw 2
1. Who does shopping in your family? Why?
2. What means of transport would you choose for your holidays? Why?
3. Tell me about the last time you visited an art gallery or a museum.
Zestaw 3
1. Do you like watching commercials? Why / Why not?
2. Tell me about your best holiday.
3. What do you think of hitch-hiking as a way of travelling?
Zestaw 4
1. What makes a good film in your opinion?
2. Tell me about an interesting situation that happened to you during shopping.
3. Do you prefer to travel with your family or with your friends? Why?
Zestaw 5
1. What influences you when you do the shopping?
2. Tell me about your worst travel.
3. Do you think that culture is important in modern life? Why / Why not?
Zestaw 6
1. Tell me about the last book you read.
2. What are the advantages of travelling?
3. Do you like doing the shopping using the Internet? Why / Why not?
Zestaw 7
1. Do you think that downloading music and films from the Internet is a crime? Why / Why not?
2. Tell me about your favourite childhood book or film.
3. What country would you like to visit if money was no problem? Why?
Zestaw 8
1. Why do young people rarely go to theatre?
2. What products, in your opinion, shouldn't be advertised at all? Why?
3. Tell me about your first holidays without your parents.
Zestaw 9
1. What's your favourite means of transport? Why?
2. Tell me about an unpleasant situation that happened to you during shopping.
3. Would you prefer to get a book or a cinema ticket? Why?
Zestaw 10
1. Tell me about the situation when you booked something.
2. Would you like to star in a film? Why / Why not?
3. Where do you prefer to spend your holiday: in Poland or abroad? Why?
Zestaw 11
1. Why do people buy paintings?
2. What can go wrong on holidays?
3. Tell me about the concert you listened to recently.
Zestaw 12
1. What is the most popular holiday accommodation with young people in Poland? Why?
2. How often do you go to the cinema? Why?
3. Tell me about the last time you bought something on sales.
Zestaw 13
1. Do you like shopping for clothes? Why / Why not?
2. If you were to travel around the world what means of transport would you choose and why?
3. Tell me about the last time you took part in some cultural event.
Zestaw 14
1. What are the disadvantages of e-shopping?
2. Tell me about your accommodation during your last holiday.
3. What's your favourite entertainment and why?

5. Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary i wręcza im tabele zawierające fragmenty poleceń do krótkich i długich form użytkowych do uzupełnienia, a w kilku miejscach w klasie przylepia do ścian fragmenty wypowiedzi zawierające typowe zwroty i wyrażenia używane w tych formach. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie tabelki wyrażeniami ze ścian w ciągu 5 minut. Uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy, a informacje muszą przenosić do swoich ławek tylko w swojej pamięci. Na kartach znajdują się też wypowiedzi niepasujące do żadnego z poleceń.


Tabela do uzupełnienia
Wariant 1
Polecenie
Wykonanie polecenia
poinformuj o niesprzyjającej pogodzie

poinformuj sprzedawcę czego oczekujesz

zaproś nauczyciela na wystawę swoich prac

poskarż się na długi czas oczekiwania na przesyłkę


Wariant 2

Polecenie
Wykonanie polecenia
poinformuj o wspaniałej pogodzie

poproś sprzedawcę o szybką odpowiedź

wyraź pochlebną opinię na temat zakwaterowania

poinformuj o czasie i miejscu koncertu


Karta z wyrażeniami
The concert will take place in the school park on 27th of May at 7 pm.
I would be grateful if you could give me a refund.
The local people are really friendly and helpful.
The sun is shining all the time and it's warm.
The dress shrank after the first washing.
My hotel room is spacious and cosy and it has a TV and the Internet.
I would like to remind you about our meeting on the 2nd of March.
I had to wait for the delivery for two weeks.
The cable and remote control are missing.
I am looking forward to hearing form you as soon as possible.
I would like to invite you to the exhibition of my paintings.
The weather's horrible - it's rainy, cold and windy.
Yesterday we went sightseeing and sailing.

Po upływie czasu nauczyciel prosi wybranych uczniów o odczytanie uzupełnionych tabel.

6. Nauczyciel prosi uczniów o opinie na temat lekcji, jakie zwroty udało się im zapamiętać, czy taki rodzaj zadań jest motywujący.

7. Nauczyciel podaje prace domową - przygotować na kartce A4 wykreślankę zawierająca co najmniej 15 wyrazów należących do jednej z 3 kategorii utrwalanych na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.