X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14086
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test z języka angielskiego dla kl. IV lub V

TEST – KLASA V

1. Uzupełnij tabelę z zaimkami (15 pkt.): 2. Zakreśl właściwe słowo (10 pkt.):

I (ja) My (..mój..)
.......... (ty) Your (Twój)
He (........) ....... (.......)
....... (ona) Her (.......)
It (..........) ....... (tego)
....... (......) ....... (nasz)
You (wy) ......... (.........)
.......... (oni) .......... (ich)
1. It’s David. He’s / him’s in his / he room.
2. I’ve got two parrots, but my mum doesn’t like they / them. I think their / they are nice!
3. Please, give the ball to I / me ! It’s my / mine!
4. He’s nice. I like he / him / his.
5. I can’t see she / her very well.
6. We / us are intelligent animals.
7. This bike is not you / your / yours. Don’t touch its / it !
3. Napisz pytania i dokończ odpowiedzi ( 8 pkt.):

Np. ( watch TV after school)
A: ...Can I watch TV after school?...
B: No, ...you can’t. ...

1. (play football in the living room )
A: ........................................
B: No, .............................
2. ( climb the tree with my friend )
A: ........................................
B: No, .............................
3. ( listen to a radio)
A: ........................................
B: Yes, .............................
4. ( go to a school disco)
A: ........................................
B: Yes, .............................
4. Wpisz własciwy zaimek. Użyj: I, you, she , he, it, we, they.
(5 pkt.). Np. How old is Mike? ... He... is sixteen.
a. How old are ........... , Susan?
b. .......’m seventeen.
c. Mark and Sue are students. ............ ‘re friends.
d. How old is Tina? ........... ‘s fifteen.
e. I live next to Tom. ...........’re friends.
5. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów ( 7 pkt.):
Np. old /you? / How / are .....How old are you? .....
1. do /where / live / you? ........................................
2. students. / Mike / John / are / and .......................................
3. can’t / pumpkin. / this / hold / I .......................................
4. is / too/ tree /high. /this .......................................
5. making / is /who /cake? / the .......................................
6. watch / you / can /tv / room? / in / your .......................................
7. aren’t /at/ pizza /the /moment./ they / eating/ ........................................

6. Użyj zwrotów There is / There are oraz przyimków podanych w nawiasach i uzupełnij zdania (10 pkt.):
Np. ...There are... two rabbits ...behind ...(za)the hat.

a. ................. a mouse ................. (w) the hat.
b. ................. three birds ............... (na) the hat.
c. ................. a dog ................ (obok) the hat.
d. ................. two cats ............... (przed) the hat.
e. ................. a spider ................. (pod) the hat.
(pająk)
7. Połącz pytania z odpowiedziami (10 pkt):
0. What’s that? □ A. No, there aren’t.
1. Have they got a pet? □ B. My parents.
2. Who are they? □ C. Yes, she has.
3. Where is Peter? □ D. No, they haven’t.
4. Are there trees in the picture? □ E. It’s a pen.
5. Has she got blue eyes? □ F. In his bathroom.

8. Pretłumacz zdania (10 pkt):
a. Nie słuchaj radia! ........................................
b. Siadaj! ........................................
c. Otwórz ksiązkę! ........................................
d. Nie jedz tej pizzy! ........................................
e. Jest zbyt gorąca. ........................................
f. Karolina nie jest z Polski – ona jest Brytyjką. ........................................
g. My teraz oglądamy film. ........................................
h. On słucha muzyki w tym momencie. ........................................
i. Kino jest po lewej, za stacją kolejową. ........................................
j. Tony i Jane biegną do szkoły. ........................................
9. Napisz co można, a czego nie można robić w twoim pokoju (10 pkt):
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.