X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13941
Przesłano:

Program naprawczy

PROGRAM NAPRAWCZY – opracowywany corocznie w ramach prac Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych, stanowi spis działań mających na celu poprawę efektywności kształcenia oraz podniesienie zdawalności w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik logistyk. Program Naprawczy opracowywany jest jednocześnie z Planem Pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych.

1 Zapoznanie młodzieży z programem INSERT oraz realizacja projektów (część praktyczna egzaminu) z młodzieżą już w klasie III - Zapoznanie ze strukturą programu, Nauka obsługi programu, Realizacja części składowych projektu do wykonania w programie INSERT III – IV klasa technikum (cały rok szkolny)- Nauczyciele przedmiotu ”pracownia ekonomiczno-informatyczna”
2 Realizacja projektów nie tylko na przedmiocie ”Pracownia ekonomiczno-informatyczna” ale również na innych ekonomicznych przedmiotach(np.: ekonomika, rachunkowość),Realizacja kolejnych etapów projektu w dostosowaniu do konkretnego przedmiotu IV klasa technikum (cały rok szkolny) - Nauczyciel ekonomiki , nauczyciel rachunkowości
3 Korelacja przedmiotowa(współpraca nauczycieli przedmiotów ekonomicznych), Podział materiału nauczania między nauczycielami różnych przedmiotów ekonomicznych, Uzupełnianie treści na różnych przedmiotach, Cały rok szkolny - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
4 Współpraca nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z nauczycielami języków obcych zawodowych, Przekazanie nauczycielom języków obcych propozycji pism handlowych(do przetłumaczenia),Cały rok szkolny - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych + nauczyciele języków obcych zawodowych
5 Współpraca z innymi szkołami mająca na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, Spotkania, korespondencja Według potrzeb - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
6 Udział nauczycieli KPE w warsztatach i szkoleniach związanych z przygotowaniem młodzieży do egzaminu zawodowego, aktywne uczestniczenie w w/w formach,przenoszenie korzyści z w/w spotkań na grunt szkoły, Według potrzeb - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
7 Praktyka nauczycieli mających tytuł egzaminatora w wybranych zawodach (technik ekonomista i technik handlowiec), czynny udział w zespołach sprawdzających prace egzaminacyjne, wzbogacanie swojego oraz kolegów warsztatu pracy§ uwrażliwienie młodzieży na ważne aspekty pracy egzaminacyjnej,lipiec - Egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec
8 Przygotowanie oraz przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych w zawodach technik ekonomista, próbny egzamin pisemny, próbny egzamin praktyczny, II semestr - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
9 Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów na zajęciach w trakcie roku szkolnego (przedmiotach ekonomicznych, przedsiębiorczości) w formie testów – wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie z formą testu wykorzystywaną na pisemnej części egzaminu zawodowego, ćwiczenie części I testu, ćwiczenie części II testu (zakres materiału z przedsiębiorczości),Cały rok szkolny - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
10 Bieżące monitorowanie wyników w nauce młodzieży, sprawdzanie wiadomości uczniów w formie ustnej (odpowiedz ustna), sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów w formie pisemnej (kartkówki, sprawdziany, prace domowe), Cały rok szkolny - Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.