X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1403
Przesłano:

Hospitacja diagnozująca w klasie IV: "Już wkrótce Ich święto..." - język polski

Cel ogólny lekcji:
obserwacja poziomu sprawności uczniowskich w zakresie:
· umiejętności pracy w grupie,
· umiejętności osobistego zaangażowania w osiąganiu celów,
· umiejętności interpretacji tekstów kultury (utworów poetyckich),
· umiejętności rozpoznawania części mowy.

Cele operacyjne:

I Wiadomości:
Uczeń
zna środki poetyckie i części mowy.

II Umiejętności:
Uczeń potrafi:
· określić, kim jest podmiot liryczny i adresat wiersza,
· wskazać najważniejszą myśl utworu,
· określić tematykę utworu poetyckiego,
· odnaleźć w wierszu podane środki poetyckie,
· wypowiedzieć się na temat roli dziadków w życiu każdego człowieka,
· zaproponować sposoby sprawiania radości dziadkom,
· wskazać wyrazy pokrewne do podanego słowa,
· rozróżniać części mowy.

III Postawy:
Uczeń:
· wywiązuje się z obowiązków właściwych powierzonej roli w grupie,
· docenia pracę innych członków grupy,
· szanuje poglądy i uczucia innych osób,
· ma poczucie więzi rodzinnych,
· wyraża swoje uczucia,
· okazuje szacunek i przywiązanie do bliskich osób.


Metody:
-praca z tekstem literackim,
-metoda aktywizująca- burza mózgów.Formy:
-zbiorowa,
-grupowa (4 grypy).

Środki dydaktyczne:
-karty pracy dla uczniów,
-ankieta: Jak oceniam swoją pracę na lekcji?Przebieg lekcji:

I Część wstępna:

1. Zapoznanie uczniów z celem i tematem lekcji.
2. Przypomnienie zasad pracy w grupie, przydział ról.

II Część główna:

1. Rozmowa na temat nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka. Podawanie skojarzeń związanych z babcią i dziadkiem- burza mózgów.
2. Przedstawienie w paru zdaniach swojej babci lub dziadka.
3. Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę w Twoim życiu pełni babcia/ dziadek?
4. Praca w grupach: uczniowie wykonują polecenia służące analizie i interpretacji utworów poetyckich poświęconych dziadkom.
5. Prezentacja efektów pracy przez przedstawicieli grup. Krótkie omówienie przez nauczyciela.

III Część końcowa:

1. Rozmowa o stosunku osób wypowiadających się w wierszach do swoich dziadków. Zaproponowanie sposobów sprawienia radości dziadkom.
2. Samoocena każdego ucznia- wypełnienie ankiety .
3. Podanie pracy domowej: Napisz list do babci i dziadka. Opisz w nim, jak bardzo ich kochasz i jak wiele dla Ciebie znaczą.


GRUPA I

Przeczytaj uważnie utwór Wandy Chotomskiej pt. „Wiersz dla Babci”, a następnie odpowiedz na poniższe pytania i wykonaj polecenia.

1.Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Wskaż fragment wiersza, który o tym świadczy.
.....................................................................
2.Co jest tematem wiersza?
....................................................................
....................................................................
3.Zapisz fragment wiersza, który może być wskazówką dla każdego.
....................................................................
4.Wypisz z tekstu epitety.
....................................................................
.....................................................................
6.Wypisz z utworu wyrazy utworzone od słowa „uśmiech”. Określ, jakimi są częściami mowy.
..................................................................
7.Z ilu zwrotek składa się wiersz?...........................................................
8.Podaj liczbę wersów występujących w poszczególnych zwrotkach.
..................................................................GRUPA II

Przeczytaj uważnie wiersz Anny Kamieńskiej pt. „Babcia”, a następnie odpowiedz na poniższe pytania i wykonaj polecenia.

1.Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Podaj cytat, który o tym świadczy.
......................................................................
2.Z czym kojarzy się osobie mówiącej w wierszu babcia?
.....................................................................
3.Wypisz z tekstu epitety .Czy są to określenia pozytywne, czy negatywne?
.................................................................
4.Zapisz pary rymów pojawiających się w wierszu.
..................................................................
..................................................................
5.Wskaż wers, w którym części mowy występują w podanej kolejności: rzeczownik, rzeczownik, przymiotnik.
...............................................................
6.Z ilu zwrotek składa się wiersz?.........................................................
7.Podaj liczbę wersów występujących w poszczególnych zwrotkach.
...............................................................
GRUPA III

Przeczytaj uważnie wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Dzień Dziadka”, a następnie odpowiedz na poniższe pytania i wykonaj polecenia.

1.Do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu? Które wersy przynoszą odpowiedź na to pytanie?
..................................................................
2.Co jest tematem wiersza?
..................................................................
3.Wyjaśnij, jak rozumiesz wyrażenie „otworzy serce”.
..................................................................
..................................................................
4.Wypisz z tekstu epitety.
..................................................................
5.Zapisz pary rymów pojawiających się w wierszu.
...................................................................
6.Jakimi częściami mowy są wyrazy kończące wersy pierwszej zwrotki?
..................................................................
7.Z ilu zwrotek składa się wiersz?............................................................
8.Podaj liczbę wersów występujących w poszczególnych zwrotkach.
...................................................................


GRUPA IV

Przeczytaj uważnie wiersz Ludmiły Marjańskiej pt. „Wszystko dla Babci”, a następnie odpowiedz na poniższe pytania i wykonaj polecenia.

1.Kim jest postać mówiąca w wierszu? Które wersy przynoszą odpowiedź na to pytanie?
.....................................................................
2.Wyjaśnij, jakie cechy babci kryją się za słowami: „jesteś taka”.
.....................................................................
3.Jak rozumiesz tytuł wiersza? Zestaw go z zakończeniem utworu.
.....................................................................
4.Odszukaj w wierszu epitety i je zapisz.
....................................................................
5.Zapisz pary rymów pojawiających się w wierszu.
....................................................................
6.Wypisz z wiersza po jednym przykładzie rzeczownika, przymiotnika, przyimka i spójnika.
...................................................................
7.Z ilu zwrotek składa się wiersz?...........................................................
8.Podaj liczbę wersów występujących w drugiej i trzeciej zwrotce.
..................................................................Anna Kamieńska „Babcia”
Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.

Babcia to bajka, której nie znamy,
Pudełeczka, perfumy, włóczka.
Babcia to mama mojej mamy,
A ja jestem wnuczka.


Wanda Chotomska
„Wiersz dla Babci”

Z okazji Święta Babci
ja dziś babcię nauczę,
jaka powinna być wnuczka
i jaki powinien być wnuczek.

Po pierwsze, proszę Babci-
ja już od dawna uważam,
że nic tak wnucząt nie zdobi,
jak piękny uśmiech na twarzach.

Uśmiech jest dobry na co dzień,
a nie wyłącznie od święta,
więc wnuczek ma się uśmiechać,
a wnuczka ma być uśmiechnięta.Ludmiła Marjańska
„Wszystko dla Babci”

Po domu chodzi babcia
W fartuchu, w zielonych kapciach.
Sprząta, kwiatki podlewa
I nigdy się nie gniewa.

Nawet, gdy stłucze się szklanka,
Mówi: „ A to niespodzianka!

Stłukło się, bo było szklane.
Przynieś szczotkę” i już pozamiatane.

Za to, że jesteś taka,
kupię ci, Babciu, lizaka.Wanda Chotomska
„Dzień Dziadka”

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
opowie ci- twój dziadek.

Otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę,
z twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo- dziadek!


A jak coś spsocisz,
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę-
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze- dziadek!

Więc wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatów nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niech żyje dziadek!
Ankieta dla ucznia: Jak oceniam swoją pracę na lekcji?
Możliwy wybór odpowiedzi:
- Pracowałem z pełnym zaangażowaniem.
- Pracowałem trochę.
- Nie pracowałem, bo nie chciałem.
z innej przyczyny (jakiej?).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.