X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13840
Przesłano:

Sprawozdanie po drugim roku awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Na początku roku szkolnego zapoznałam się z zmianami w przepisach prawa o awansie i systemie oświaty, odbyła się rozmowa z opiekunem w sprawie organizacji awansu w nowym roku szkolnym. Uczestniczyłam w 4 zajęciach pokazowych zorganizowanych przez opiekuna stażu, ja zorganizowałam 4 zajęcia dla opiekuna stażu, dyrekcji. Ogólne wnioski po zajęciach: cele założone są realizowane, ciekawe zabawy ruchowe i dydaktyczne, różnorodne metody pracy, dużo zabaw ruchowych, lecz żeby udoskonalić zajęcia będę się starała stosować ciekawsze karty pracy podsumowujące zajęcia więcej środków dydaktycznych w tym audiowizualnych.
W I semestrze przeszłam następujące kursy:
- „ Tańce integracyjne”
- „Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym”
- „Jak rozpoznać , zapobiegać i przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci”
W II semestrze
- „Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej oraz dopuszczania do użytku programów nauczania”
- „Budowanie i wdrażanie programu profilaktyki logopedycznej”

Poznałam kilka stron internetowych dotyczących oświaty i codziennie oglądam zaistniałe na stronie internetowej zmiany. Wszystkie, które do tej pory podałam przez okres stażu ciągle przeglądałam. Nowe strony przeglądane:
-www.portaloswiatowy.pl
-www.portalnauczycieliprzedszkola.pl
-www.publikacjenauczycieliprzedszkola.pl
-www.swiatprzedszkola.info.pl
-www.pedagogiczna.pl
-www.men.gov.pl
-www.wychowanieprzedszkolne.pl
-www.przedszkolak.pl
-www.publikacje.pl
- www.publikacje.udu.pl
-www.pedagogikazabawy.pl
-www.oswiataiprawo.pl
-www.abc.com.pl

Oprócz portali internetowych zapoznałam się z różnymi pozycjami książkowymi:

- M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi”
- A. Faber „Jak mówić żeby dzieci słuchały”
- czasopismo : dyrektor przedszkola
- A. Mikita „Opowiadania terapeutyczne”
- A. Chanowska „ Zabawy i ćwiczenia logopedyczne”
- B. Czarnik „ Obrazkowe ćwiczenia logopedyczna”

Uczestniczyła w posiedzeniach rady pedagogicznej . Prowadzany jest zeszyt z scenariuszami zajęć, gromadzę scenariusze występów dzieci przeze mnie przygotowanych:
- „Pasowanie na przedszkolaka”
- „Wigilia w przedszkolu”
- „Wieczór kolęd”
- „Dzień Babci i Dziadka”
- „Nadanie tytułu Szkoła Odkrywców Talentów”
- „Spotkanie z absolwentami”
- Festyn w Brzeziu”
- „Dzień Rodziny”
- „Pożegnanie sześciolatków”

Rzetelnie prowadzę dokumentację przedszkolną: dziennik, obserwację, plany pracy , oraz czynnie uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Poza zajęciami wynikającymi z planu pracy, organizowałam zajęcia dla dzieci z ich inicjatywy.
Zamieszczam materiały na przedszkolnej stronie internetowej. Ciągle wykorzystuję technikę informatyczną tj. komputer, Internet do lepszej i estetyczniejszej pracy w przedszkolu , a także do poszerzenia wiedzy pedagogicznej psychologicznej.
Zorganizowałam spotkanie z policjantem, twórcami ludowymi, wprowadziłam temat w kąciku dla rodziców „Rok odkrywców Talentów. Rok szkolny 2010/2011 (slogany , ulotki dla rodziców), przygotowywałam sale na uroczystości przedszkolne.
Uczestniczyłam wraz z dziećmi w konkursie ogólnopolskim „Aniołki, anioły, aniołeczki” organizowany przez „Stowarzyszenie na rzecz dzieci i rodzin” „Ponad Granicami” – Ustroń.
Uczestniczyłam wycieczkach i wyjazdach przedszkolnych. Organizowałam również wycieczki piesze mające na celu poznanie otoczenia przez dzieci.
Zorganizowałam zajęcie otwarte dla rodziców pt. Zabawy z kwietniem czarodziejem” Uczestnictwo potwierdzone ankietami. Udokumentowane rozmowy z rodzicami miły na celu rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem dziecka w grupie, lub informowanie o postępach dziecka.
Prowadziłam również rzetelnie zajęcia dodatkowe z logopedii, oparte na innowacji mojego autorstwa pt. „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych”. Innowację rozpoczęłam 1 września 2011r. i będę ją kontynuowała jeszcze jeden rok szkolny tj. do końca stażu.


nauczyciel kontraktowy
mgr Weber Teresa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.