X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13655
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego dla klas IV - VI

Program koła języka angielskiego dla klas IV – VI
w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku:
„Poznajemy język i kulturę Wielkiej Brytanii”

1. Ogólna charakterystyka programu

Program został opracowany z myślą o zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas IV – VI chcących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz poszerzać wiadomości z zakresu kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK). Jest on również skierowany do uczniów pragnących wykorzystać zdobyte umiejętności językowe w nawiązywaniu kontaktów z obcokrajowcami w ramach programu e–Twinning.
Program jest zgodny z podstawą programową dla drugiego etapu edukacyjnego i przeznaczony do realizacji w ciągu jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

2. Cele nauczania

a) cele edukacyjne
- zapoznanie uczniów z kulturą krajów wchodzących w skład UK , przybliżenie stylu życia współczesnych Brytyjczyków (szkoła, jedzenie, domy, sporty, muzyka), poznanie tamtejszych obyczajów i tradycji (święta)
- przybliżenie zagadnień z zakresu geografii, ustroju politycznego, historii, kultury sztuki krajów UK
- podniesienie poziomu kompetencji językowych i doskonalenie umiejętności uczniów z zakresu:
• czytania
• mówienia
• rozumienia ze słuchu
• pisania
- korzystanie ze słowników i materiałów źródłowych
- poszerzanie słownictwa
- przygotowanie uczniów do konkursów kulturowych i językowych
- rozwijanie w uczniach ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur
- uczenie spostrzegania i wnioskowania a także samodzielnego podejmowania decyzji
- nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z krajów UE

b) cele wychowawcze
- rozwijanie szacunku, postaw otwartości i tolerancji dla innych kultur
- pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz dzielenia się swoją wiedzą
i umiejętnościami
- kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach oraz samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

3. Formy i metody pracy

• pogadanka, „burza mózgów”, dyskusja
• oglądowa
• działania praktyczne
• projekty
• opisy
• portfolio
• gry i zabawy
• nauka przez piosenkę
• techniki teatralne (drama, pantomima)
• praca w grupie
• praca indywidualna
• praca samodzielna
• praca z Internetem

4. Tematyka zajęć

1. Wprowadzenie do tematu „Wielka Brytania”
2. Słynne miejsca i zabytki Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej
3. Szkoła
4. Jedzenie
5. Domy
6. Sport
7. Święta
8. Muzyka rozrywkowa
9. Słynne postaci i ich dziedziny
10. Nasz świat


I Wprowadzenie do tematu „Wielka Brytania"

1. Położenie geograficzne, klimat, ustrój polityczny
- uczeń rozumie ogólny sens słuchanych i czytanych tekstów
- wzbogaca zasób słów; - pogadanka
- praca z tekstem
- praca z mapą - teksty i ich nagrania na płycie CD („Samouczek j. ang. Wyd. Buchmann”)
- mapa Wielkiej Brytanii
- pocztówki, zdjęcia
2. Regiony i ich stolice
- uczeń rozumie ogólny sens słuchanych i czytanych tekstów
- wzbogaca zasób słów
- poznaje 4 regiony Wielkiej Brytanii
- pogadanka
- praca z tekstem
- praca z mapą
- praca indywidualna i grupowa
- portfolio
- praca z Internetem
- teksty i ich nagrania na płycie CD („Samouczek j. ang. Wyd. Buchmann”)
- mapa Wielkiej Brytanii
- pocztówki, zdjęcia
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
http://projectbritain.com/
- karty pracy
3. Test (czytanie, komunikacja, słownictwo, gramatyka)
- uczeń czyta ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- rozwiązuje zadania gramatyczne
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- test Olimpus: http://www.olimpus.edu.pl/attachments/Sesja20wiosenna_A4_2009.pdf
4.Praca projektowa: Regiony i ich charakterystyka- uczeń poszerza własne horyzonty
- korzysta z różnych źródeł informacji
- tworzy ciekawe projekty
- praca w grupach/ parach
- portfolio
- plakat
- teksty http://www.woodlands
- pocztówki, zdjęcia
- słowniki
- materiały plastyczne

II Słynne miejsca i zabytki

5.Słynne miejsca i zabytki Anglii
- uczeń swobodnie używa prostych zwrotów i zdań
- redaguje krótkie opisy na temat najciekawszych miejsc i zabytków
- tworzy ciekawe projekty
- oglądowa
- praca w parach
- praca z tekstem
- praca z Internetem
- portfolio
- działania praktyczne
- mapa Wielkiej Brytanii
- pocztówki, zdjęcia
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
- literatura, np. „Cuda kontynentów” wyd. Publicat
6. Słynne miejsca i zabytki Walii
- uczeń swobodnie używa prostych zwrotów i zdań
- redaguje krótkie opisy na temat najciekawszych miejsc i zabytków
- tworzy ciekawe projekty
- oglądowa
- praca w parach
- praca z tekstem
- praca z Internetem
- portfolio
- działania praktyczne
- mapa Wielkiej Brytanii
- pocztówki, zdjęcia
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
7. Słynne miejsca i zabytki Szkocji
- uczeń swobodnie używa prostych zwrotów i zdań
- redaguje krótkie opisy na temat najciekawszych miejsc i zabytków
- tworzy ciekawe projekty
- oglądowa
- praca w parach
- praca z tekstem
- praca z Internetem
- portfolio
- działania praktyczne
- mapa Wielkiej Brytanii
- pocztówki, zdjęcia
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
- literatura, np. „Cuda kontynentów” wyd. Publicat
8.Słynne miejsca i zabytki Irlandii Północnej - uczeń swobodnie używa prostych zwrotów i zdań
- redaguje krótkie opisy na temat najciekawszych miejsc i zabytków
- tworzy ciekawe projekty
- oglądowa
- praca w parach
- praca z tekstem
- praca z Internetem
- portfolio
- działania praktyczne
- mapa Wielkiej Brytanii
- pocztówki, zdjęcia
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
- literatura, np. „Cuda kontynentów” wyd. Publicat
9. Praca projektowa – makiety słynnych budowli - uczeń wykonuje makiety
- redaguje krótkie opisy budowli
- praca w grupach/ parach
- działania praktyczne - pocztówki, zdjęcia
- materiały plastyczne

III Szkoła

10. System edukacji Wielkiej Brytanii, przedmioty nauczane w szkole, zajęcia pozalekcyjne
- uczeń czyta teksty ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- rozwiązuje zadania
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- pogadanka
- teksty (np. „Kompendium szóstoklasisty” wyd. Papilon)
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
- karty pracy
11. Test (czytanie, komunikacja, słownictwo,gramatyka)
- uczeń czyta ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- rozwiązuje zadania gramatyczne
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- test Olimpus: http://www.olimpus.edu.pl/jangielskia
12. Praca projektowa – „My favourite subject” – opis
- uczeń redaguje opis na temat ulubionego przedmiotu
- swobodnie używa prostych zwrotów i zdań - praca samodzielna
- plakat
- rysunki
- słowniki
- materiały plastyczne

IV Jedzenie

13. Kuchnia brytyjska
- zwyczaje żywieniowe, zdrowe jedzenie - uczeń czyta ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- praca z tekstem
- praca z Internetem http://www.woodlands junior.kent.sch.uk/customs/questions/food/index.htm
14. Praca projektowa – przepisy kulinarne - uczeń redaguje przepis na wybraną potrawę kulinarną
- tworzy projekt
- praca w grupach/ parach
- działania praktyczne
- praca ze słownikiem
- słowniki
- materiały plastyczne
- przykładowe teksty na ksero

V Domy

15. Styl życia Brytyjczyków - uczeń czyta ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- praca z tekstem
- praca z Internetem
- teksty
16. Typowe angielskie domy – praca projektowa (makieta)
- uczeń wykonuje makiety
- redaguje krótki opis domu, nazywając pomieszczenia- działania praktyczne
- praca w grupach.
- pocztówki, zdjęcia,
http://www.woodlandsjunior.kent.sch.uk/customs/questions/houses/main/index.html
- materiały plastyczne
17. Test (czytanie, słownictwo, gramatyka)
- uczeń czyta ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- rozwiązuje zadania
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- pogadanka
- test Olimpus: http://www.olimpus.edu.pl/jangielskia

VI Sport

18. Sporty narodowe „wyspiarzy” - uczeń ogląda krótkie filmy online
- wzbogaca słownictwo
- bierze udział w zabawie
- burza mózgów
- praca z Internetem
- techniki teatralne (drama, pantomima)
- filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/index.phpcate=categories&fpagenum=0&keys=24&supid=4
19. Praca projektowa – moja ulubiona dziedzina sportu
- uczeń redaguje opis
- tworzy projekt literacko - plastyczny
- praca samodzielna
- praca ze słownikiem
- słowniki
- materiały plastyczne
- pocztówki, zdjęcia

VII Święta

20. Święta obchodzone w Anglii
- uczeń czyta teksty ze rozumieniem
- wykonuje zadania do przeczytanego tekstu
- zapoznaje się z najważniejszymi świętami Brytyjczyków
- dyskusja
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- artykuły z czasopism
21. Obyczaje związane z Hallowe’en
- uczeń robi maski, lampiony z dynii
- zapoznaje się ze zwyczajami tego święta
- pogadanka
- praca w grupach/ parach
- działania praktyczne
- materiały plastyczne
- teksty na temat Hallowe’en
22. Boże Narodzenie
- uczeń śpiewa kolędy i piosenki związane z Bożym Narodzeniem
- rozwiązuje krzyżówkę świąteczną
- pisze list do św. Mikołaja
- porównuje Boże Narodzenie w Polsce i krajach anglojęzycznych
- redaguje życzenia świąteczne do kolegi
- praca w grupach/ parach
- działania praktyczne
- słuchanie kolęd i piosenek
- krzyżówka świąteczna
- nagrania z angielskimi kolędami i piosenkami świątecznymi
- kartki z życzeniami
- artykuły i inne teksty na temat świąt
23. Easter – Wielkanoc w Wielkiej Brytanii.
- uczeń bawi się w zabawę Egg hunting
- śpiewa piosenkę wiosenną
- wykonuje dekorację na gazetkę
- projektuje kartkę świąteczną i redaguje życzenia
- praca w grupach/ parach
- działania praktyczne
- gry i zabawy
- słuchanie piosenek
- techniki teatralne (drama, pantomima)
- ksero- artykuł o świętach
- piosenka wiosenna
- materiały plastyczne

VIII Muzyka

24.Brytyjska muzyka popularna
- uczeń czyta teksty ze rozumieniem
- wykonuje zadania do przeczytanego tekstu
- dyskusja
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- teksty, artykuły
25. Praca z tekstem piosenek
- poznaje/ bogaci słownictwo
- wykonuje ćwiczenia
- praca z tekstem
- teksty piosenek
- nagrania
- karty pracy z ćwiczeniami do tekstów
26. Konkurs na najlepsze wykonanie piosenki
- uczeń potrafi wybrać, przygotować i wykonać utwór dowolnego artysty
- słuchanie piosenek
- nauka przez piosenkę
- wybrane utwory z repertuaru artystów, takich jak: The Beatles, Elton John, Rod Stewart, Freddie Mercury, Sting, George Michael

IX Słynne postaci i ich dziedziny

27. Słynni aktorzy, muzycy, sportowcy, naukowcy itp.
- uczeń poszerza swoje horyzonty
- korzysta z różnych źródeł informacji
- czyta teksty ze zrozumieniem
- wykonuje zadania do tekstów
- techniki teatralne (drama, pantomima)
- praca w grupach/ parach
- praca z Internetem
- portfolio
- zdjęcia, pocztówki, wycinki z gazet
- quiz
28. Test (czytanie, słownictwo, gramatyka)
- uczeń czyta ze zrozumieniem
- wzbogaca zasób słów
- rozwiązuje zadania
- praca z tekstem
- praca samodzielna
- pogadanka
- test Olimpus: http://www.olimpus.edu.pl/jangielskia
29. Praca projektowa - mój idol
- uczeń redaguje opis
- tworzy ciekawe projekty
- praca w grupach/ parach
- działania praktyczne
- praca ze słownikiem
- zdjęcia, pocztówki, wycinki z gazet
- materiały plastyczne

X Nasz Świat

30. Praca projektowa – „My i nasz świat”
- uczeń tworzy projekt, w którym przedstawia otaczający go świat: siebie, swoją rodzinę, środowisko, miasto i kraj
- praca w grupach/ parach
- zdjęcia, pocztówki, wycinki z gazet
- materiały plastyczne


5. Oczekiwane efekty – zakładany poziom osiągnięć ucznia

- poszerzenie wiedzy na temat krajów UK
- zachęcenie do samokształcenia
- umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności językowych w kontaktach z obcokrajowcami
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na innych lekcjach w szkole
- umiejętność współpracy z kolegami przy tworzeniu projektów


6. Ewaluacja programu

Proces ewaluacji będzie dokonywany regularnie i każdorazowo po przerobieniu materiału z kolejnego bloku tematycznego, poprzez ankiety, rozmowy z dziećmi, własne przemyślenia i refleksje oraz udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto po każdym bloku tematycznym zostanie zorganizowana wystawa projektów wykonanych na zajęciach.
Uczniowie nawiążą kontakty z uczniami z UE i opracują wspólny projekt na zajęciach.

Uwaga:
Niektóre z przedstawionych tematów będą realizowane w ramach projektów programu e–Twinning.

Ankieta dla ucznia po zajęciach
1. Na zajęciach podobało mi się:
2. Nauczyłem się:
3. Swoje zaangażowanie w zajęcia oceniam w skali 1 – 6 na:
4. Zdobyta wiedza – przyda mi się / nie przyda mi się (zakreśl 1 odpowiedź)
5. Moja praca w grupie ( zaznacz odpowiedź w tabelce)
Często Czasami Nigdy
Słuchałem z uwagą propozycji kolegów
Zadawałem pytania, gdy coś było niejasne
Podsuwałem myśli i swoje rozwiązania
Zabierałem głos
Pomagałem grupie podejmować decyzje
Moje rozwiązania wpływały na kształt projektu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.