X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13665
Przesłano:
Dział: Języki obce

New York now and then (Nowy Jork teraz i kiedyś) - konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

TEMAT: New York now and then ( Nowy Jork teraz i kiedyś)

CELE LEKCJI:
Cel ogólny
Uczeń słucha i czyta tekst w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo.
Cele szczegółowe w zakresie wiadomości
Uczeń:
• poznaje nowe słownictwo z tekstu o historii Nowego Jorku
• poznaje fakty dotyczące historii Nowego Jorku
• poznaje różnice dotyczące słownictwa brytyjskiego i amerykańskiego
Cele szczegółowe w zakresie umiejętności
Uczeń :
• określa główną myśl tekstu czytanego;
• znajduje w tekście określone informacje;
• rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
• znajduje w tekście słuchanym określone informacje;
• uzupełnia tekst piosenki ze słuchu;
• przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
• opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
• stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu,
• rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)
• dopasowuje wyrazy związane z tematem do odpowiednich definicji;
• używa słowników i kontekstu do tłumaczenia słownictwa;
• posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między odmianami języka angielskiego - brytyjską i amerykańską).

METODY:
• komunikacyjna
• praca z tekstem

FORMY PRACY:
• praca całą klasą
• praca indywidualna

CZAS TRWANIA
45 min.

POMOCE:
Tekst z podręcznika New Inspiration 2autorstwa J.Garton-Sprenger P. Prowse, wyd. MACMILLAN– strona 42 nagranie tekstu z podręcznika i piosenki Madonny pod tytułem I Love New York , tekst piosenki z lukami , magnetofon, słowniki dwujęzyczne.


PRZEBIEG LEKCJI

FAZA WSTĘPNA (10 min.)
• Sprawdzenie pracy domowej ćw. 1. i 2 str. 38 – uczniowie mieli przeczytać krótki opisujący najwyższy budynek w Nowym Jorku, znaleźć wskazane informacje. W zadnie drugim należało krótko opisać inny budynek na podstawie pierwszego tekstu. W trakcie sprawdzenia pracy domowej, uwagę należy zwrócić na trudniejsze wyrazy. Czy zostały wyjaśnione przez uczniów.
• Przedstawienie tematu zajęć i zapisanie go na tablicy
• Uczniowie dostaną teksty piosenki Madonny pod tytułem I Love New York. Ich zadanie będzie polegało na uzupełnieniu luk podczas słuchania tej piosenki (dwukrotne słuchanie).

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI (30 min.)
• Uczniowie w luźnej rozmowie dzielą się swoją wiedzą na temat Nowego Jorku.
• Uczniowie przeprowadzają w parach krótki quiz na temat Nowego Jorku – str. 42. Następnie wspólnie sprawdzamy odpowiedzi.
• Uczniowie słuchają tekstu ze strony 43, o pierwszych mieszkańcach Nowego Jorku, książki są zamknięte.
• Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu (jeżeli będzie to potrzebne) układają w kolejności chronologicznej wydarzenia zapisane w zadaniu 1 ze strony 43.
• Po sprawdzeniu odpowiedzi uczniowie samodzielnie czytają tekst.
• Uczniowie samodzielnie próbują dopasować definicje do wyrazów, które pojawiły się w tekście. Tłumaczymy też inne wyrazy, które są dla nich nowe.
• Uczniowie dopasowują wyrazy o tym samym znaczeniu, ale różniące się w amerykańskiej i brytyjskiej odmianie języka angielskiego – ćw. 3/43.
• ZADANIE DODATKOWE - jeśli będzie czas
• Uczniowie zostają podzieleni na czteroosobowe grupy. Każda grupa dostaje kopertę z kilkoma słynnymi miastami i atrakcjami turystycznymi, które trzeba będzie dopasować. Wygrywa grupa, która poprawnie dopasuje wszystkie atrakcje do konkretnych miast .

PODSUMOWANIE (5 mi n.)
• Podsumowanie przypomnieniem podstawowych informacji o Nowym Jorku.
• Praca domowa – napisać paragraf o historii naszego miasta na podstawie pytań z zadania 4/ 43 lub zadanie 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń na stronie 39 – przeczytać tekst, dopowiedzieć na pytania i dopasować definicje do wyrazów.


POMOC 1
Match the cities to their attractions/ landmarks.

Cities :
London
New York
Rome
Paris
Chicago
Washington D.C.
Athens
Sydney
Attractions:
Big Ben
The Colosseum
The White House
The Sydney Opera House
Buckingham Palace
The Sears Tower
Carnegie Hall
The Eiffel Tower
The Parthenon
The Statue of Liberty

POMOC 2

MADONNA
album: "Confessions On A Dance Floor" (2005)
"I Love New York"

I don’t l...............c............. but I like New York
Other places make me feel like a dork
Los Angeles is for p................. w.............. s................
Paris and London, baby you can keep

Baby you can keep (repeat 8x)

[Chorus:]
Other cities always make me m.....................
Other places always make me s...................
No other city ever made me g.....................
Except New York
I love New York
I love New York
I love New York

If y....... d.............. l............... my attitude, then you can F-off
Just go to Texas, isn’t that where they golf?
New York is not for little pussies w..................s..........................
If you can’t stand the heat, then get o........... m.............. s................

Get off my street (repeat 8x)

[Chorus]

(Get off my street) (repeat 15x)

Tłumaczenie Słów:
attitude - pozycja, położenie, stosunek, orientacja, stan
dork – dziwak, głupek
ever - kiedykolwiek, kiedyś, zawsze
except - wykluczyć, wyłączyć
feel - czuć, odczuwać, dotyk, czucie
glad - zadowolony, wesoły
golf - golf
heat - ciepło, żar,
keep - (KEPT, KEPT), trzymać,
mad - szalony, umysłowo chory, wściekły
other - inny, jeszcze jeden
repeat - powtarzać
sad - smutny, żałosny
scream - krzyczeć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.