X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13654
Przesłano:
Dział: Języki obce

A visit in London. Wizyta w Londynie. Konspekt lekcji języka angielskiego kl.6

Cele lekcji:

Poziom wiadomości:
- uczeń zna najważniejsze miejsca i atrakcje Londynu: Buckingham Palace, Downing Street, Piccadilly Circus, Westminster Abbey, Big Ben, Tower Bridge, the Tower of London, London Eye, Madame Tussaud’s Museum
- zna położenie stolicy Wielkiej Brytanii
- rozumie ogólny sens czytanego tekstu oraz poleceń
- rozumie znaczenie słów: capital, place, bridge, clock, wheel, jewels, prison, church, square, Prime Minister, queen, visit, parade
- zna przyimki ruchu, typu: go into/along/out of/around/under
- zna wyrażenia: on the left/on the right, turn left/turn right, get to
- wie, w jaki sposób można wyrazić sugestię bądź propozycję (Let’s.../ What about...?/ Why don’t we...?)
- zna budowę zdania twierdzącego, przeczącego i pytającego
- zna zasady pisowni nazw własnych

Poziom umiejętności:
- uczeń potrafi wymienić najważniejsze zabytki Londynu
- umie dopasować definicję do obrazka
- potrafi czytać tekst ze zrozumieniem
- umie odróżnić informację prawdziwą od fałszywej
- potrafi wybrać właściwą odpowiedź dotyczącą przeczytanego tekstu
- potrafi nanieść na mapkę nazwy, o których mowa w nagraniu
- potrafi odszukać wyrazy w diagramie
- umie budować zdania
- potrafi wyrazić sugestię / propozycję
- umie rozwiązać krzyżówkę

Poziom postaw:
- uczeń prezentuje postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
- umie pracować w grupie.

Metody/techniki pracy: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne – podpisywanie obrazka, rozwiązywanie krzyżówki, uzupełnianie luk w zdaniach, budowanie zdań z podanych wyrazów, techniki multimedialne

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna o Londynie, mapa Wielkiej Brytanii, karty pracy, zdjęcia przedstawiające ciekawe miejsca i zabytki Londynu, kartki z nazwami zabytków, magnesy, plakat tematyczny /projekt ucznia/, diagram, krzyżówka, mapka, odtwarzacz CD, płyta CD do podręcznika ”New Friends”, laptop i projektor.

Przebieg lekcji

1. Faza wstępna; rozgrzewka językowa

- czynności administracyjne (przywitanie, sprawdzenie listy obecności)
- zapisanie tematu
- krótka rozmowa na temat Londynu (pytania: What is London? Co to jest Londyn? / Have you ever been to London? Czy kiedykolwiek byliście w Londynie? / Can you show me this city on the map? Czy możecie wskazać to miasto na mapie?)
- prezentacja multimedialna o Londynie

2. Faza główna

- uczniowie wymieniają najważniejsze zabytki Londynu, które zapamiętali z prezentacji
- podchodzą do tablicy i dopasowują definicję do obrazka
- nauczyciel rozdaje teksty, które wybrane osoby głośno czytają; zwraca uwagę na pisownię nazw własnych, a następnie przedstawia projekt wykonany przez jedną z uczennic
- uczniowie z pomocą nauczyciela objaśniają znaczenia słów: capital, place, bridge, clock, wheel, jewels, prison, church, square, Prime Minister, queen, visit, parade
- otrzymują karty pracy i samodzielnie wykonują zadania (każdorazowo zostają one ustnie sprawdzone)

Karta pracy indywidualnej:

1. Zaznacz poniższe zdania jako prawdziwe (T- true) lub fałszywe (F- false).
2. Zaznacz właściwą odpowiedź: a), b) lub c).
3. Wysłuchaj nagrania i zaznacz na mapce miejsca, o których usłyszysz (rec. 3.9)

- przerwa śródlekcyjna – uczniowie wykonują polecenia typu: stand up (wstań), turn around (okręć się), walk (idź), jump (skacz), run (biegnij), sit down (usiądź)

- podział klasy na grupy, rozdanie kart pracy, omówienie poleceń, wykonanie przez grupy poszczególnych zadań, omówienie rozwiązań

Karta pracy w grupie:

1. Odszukaj w diagramie podane wyrazy.
2. Z podanych słów ułóż zdania.
3. Zaproponuj koledze/koleżance zwiedzanie Londynu, stosując trzy znane Ci sposoby
4. Rozwiąż krzyżówkę.

3. Faza końcowa

- podsumowanie lekcji
- ocena pracy uczniów, nagrodzenie uczniów za pracę i aktywność plusami / ocenami
- podanie i objaśnienie zadania domowego (do wyboru):
a) Opisz w 3-4 zdaniach jedno z wybranych miejsc bądź atrakcji dowolnego miasta.
b) Ułóż po jednym zdaniu z wyrazami: visit, capital, famous, place.
c) Wykonaj projekt przedstawiający najciekawsze miejsca w Europie lub na świecie (czas wykonania 2 tygodnie).
- pożegnanie

Zgodność z podstawą programową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.