X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13120
Przesłano:
Dział: Języki obce

Shall we dance? - dances from around the world. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE 3 GIMNAZJUM


Klasa: 3b
Poziom: elementary/pre-intermediate
Czas: 45 min.
Temat lekcji: Shall we dance? – dances from around the world.

Cele zajęć:
Uczeń:

Materiał leksykalno-gramatyczny:
- Przyimki i przysłówki związane z ruchem
- Słownictwo związane z tańcem

Środki dydaktyczne:
- Podręcznik Challenges 2
- Zeszyt, długopis

Metody pracy:
- Praca w grupie pod kierunkiem nauczyciela
- Praca samodzielna
- Praca w parach
- Praca samodzielna z wykorzystaniem luki informacyjnej

PRZEBIEG LEKCJI

1. Sprawdzenie obecności – 5 min.
2. Sprawdzenie pracy domowej – 5 min.
3. Wprowadzenie do tematu:

a). Wprowadzenie słownictwa – uczniowie zostają podzieleni na 4-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje karteczki z nazwami kilku tańców oraz krajów. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazw tańców do krajów, z których pochodzą. – 5 min.

The Caribbean/West Africa – Limbo dancing
Ukraine/Russia – Cossak dance
Mali – Mask dance
Spain – flamenco
Brazil – samba
Colombia/Cuba – salsa
The USA – rock&roll and jive
France - Cancan
Poland – Polka
Austria – waltz
Egypt – belly dance

b). Nauczyciel prosi uczniów, żeby ponownie pracując w grupach popatrzyli na zdjęcia przedstawiające różne tańce, posłuchali muzyki i spróbowali zgadnąć nazwę państwa z którego pochodzą dane tańce. – 5 min.

1. A - Mali/mask Dance 2. D – Russia, Ukraine/ Cossack Dance 3. C – West Africa, the Caribbean/ Limbo dancing 4. B – Spain/ flamenco


4. Ćwiczenia utrwalające:

a). Uczniowie zostają poproszeni o wysłuchanie tekstu o czterech tańcach: flamenco,
cossac dance, limbo dancing and mask dance, przetłumaczenie wspólnie z nauczycielem przyimków i przysłówków związanych z ruchem a następnie o wykonanie w parach ćwiczenia polegającego na zaznaczeniu zdań prawdziwych i fałszywych odnoszących się do wysłuchanego tekstu. Uczniowie, którzy wykonają zadanie szybciej zostają poproszeni o poprawienie zdań fałszywych. – 15 min.

b). Nauczyciel prosi uczniów o samodzielne wykonanie ćwiczenia polegającego na dopasowaniu przyimków i przysłówków określających ruch do odpowiednich obrazków. – 5 min.

5. Podsumowanie lekcji i praca domowa: 5 min.

Uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania:
What’s the name o the dance from Spain?
Where does limbo dance come from?
What does over mean?

Nauczyciel zadaje pracę domową – uczniowie mają za zadanie uzupełnić tekst z książki słownictwem związanym z tańcem i ruchem. Uczniowie chętni otrzymują zadanie dodatkowe – zostają poproszeni o wykonanie pisemnie projektu przedstawiającego wybrany przez nich taniec, zawierającego zdjęcia bądź rysunki oraz takie informacje, jak: skąd taniec pochodzi, jak ubierają się tancerze, jakie ruchy/figury wykonują oraz do jakiej muzyki tańczą.

ZADANIA DODATKOWE

1. Uczniowie pracują w parach. Każda osoba otrzymuje kartkę z opisem 3 tańców. Podczas gdy jeden z uczniów odczytuje opis każdego tańca drugi zgaduje jego nazwę, następnie uczniowie zamieniają się rolami.

2. Uczniowie pracując w parach ustalają miejsce, datę, godzinę, jedzenie oraz typ muzyki na szkolną dyskotekę. Prezentują swój plan klasie.


1. This Dance comes from Brazil. It’s a very popular dance for street festivals. You can dance it to all kinds of music. (SAMBA)

2. This is probably the most popular of all the dances. It’s a lot of fun. The dancers make a noise with their feet on the floor – that’s how the dance gets its name. (CHA-CHA-CHA)

3. It’s a traditional West Arabic dance performed in restaurants and cabarets around the world. It is more commonly performed by female dancers but is also sometimes danced by men. It involves all parts of the body, especially belly. (BELLY DANCE)

4. It is a ballroom dance. The dancers are dressed very smart. Women are wearing beautiful ball dresses and men tails and they are moving counter clock wise around the dance floor. It comes from Austria and it is used in musicals and films, including " Swing Time" sung by Fred Astaire. (WALTZ)

5. In Ballroom dancing, it is a dance style in 4/4 time that originated in the United States from African-Americans in the early 1940s. It is a lively variation of Swing dance. The dancers often lift their legs and bend or rock their hips. (JIVE)

6. It is a dance, performed by female dancers who wear costumes with long skirts, and black stockings, similar to the fashions of the 1890s. The dancers are the lifting up the skirts and “kick” their legs. It originates from France. (CANCAN)


The Caribbean/West Africa Limbo dancing
Ukraine/Russia Cossak dance
Mali Mask dance
Spain Flamenco
Brazil Samba
Colombia/Cuba Salsa
The USA Rock&roll and jive
France Cancan
Poland Polka
Austria Waltz
Egypt Belly dance

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.