X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13121
Przesłano:
Dział: Języki obce

My room - my world. Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Scenariusz lekcji hospitowanej z języka angielskiego

Temat: My room – my world.
Klasa: IV
Nauczyciel: Anna Renkiel.

Cele główne:
- Ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
- Ćwiczenie mówienia.

Metody:
- podaniowa
- ćwiczeniowa

Środki dydaktyczne:
- Obrazki domu Kelly
- Obrazki różnych pokojów
- Tekst z podręcznika
- Nagranie z płyty CD

Cele operacyjnes:
Uczniowie:
- Znają imiona i funkcje członków rodziny.
- Znają nazwy pomieszczeń w domu
- Posługują się czasem Present Simple

Wprowadzenie: 3 min.

Nauczyciel zadaje kilka pytań dotyczących różnych domów i pokoi, np.
1. Do you live in a house or a flat?
2. How many rooms are there in your house/flat?
3. How many people live with you? Who are they?
Następnie nauczyciel przedstawia postacie występujące w tekście, którego uczniowie będą słuchać. Prosi uczniów o wymienienie znanych im nazw pokojów w języku angielskim.

Ćwiczenia ze słuchania: 20 min.
1. Nauczyciel wymienia nowe słowa, które pojawiają się w tekście i przedstawia ich znaczenia przy pomocy obrazków. Prosi uczniów o wysłuchanie dialogu I zdecydowanie, czy zdania umieszczone w podręczniku, odnoszące się do dialogu są prawdziwe czy fałszywe. Następnie uczniowie odczytują swoje odpowiedzi.

Interviewer: Hello Kelly. Nice to meet you again.
Kelly: Hello.
Interviewer: Do you live in a house or a flat?
Kelly: I live in a house, but my cousinBetty lives in a flat.
Interviewer: How many rooms are there in your house?
Kelly: There are four rooms downstairs: a kitchen, a dinning room, a living room and my fathers cabinet. There is also a cupboard, a bathroom and a garage here. The four bedrooms with a bathroom are upstairs.
Interviewer: Do you have your own room?
Kelly: Yes, I do. One bedroom is for my parents, one is for my brothers, for me, and in the last one lives my great- grandmother Lucy.

1. Kelly lives in a flat.
2. There are four bedrooms in Kelly’s house.
3. Her grandmother lives with Kelly.
4. Kelly has her own room.
5. There is one bathroom in Kelly’s house.

2. Uczniowie otrzymują plan domu Kelly. Ich zadaniem jest wpisać nazwy poszczególnych pokoi po wysłuchaniu dialogu. Nauczyciel prosi ich również o przypisanie pokoi do osób, które w nich mieszkają. Uczniowie po wykonaniu ćwiczenia odczytują swoje odpowiedzi.

3. Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie zdań w podręczniku odpowiednimi czasownikami:
live, be, have, prepare, work, do.
Następnie kilku uczniów odczytuje głośno po jednym zdaniu.

1. Kelly ........... in a house.
2. There ............ a garage in her room.
3. Her brothers ................ one room.
4. In the kitchen, Kelly’s mother ....................... the dinner now.
5. Kelly’s father .............. at home.
6. Kelly ........... her homework in her bedroom every day.


Ćwiczenia z mówienia: 15 min.

4. Nauczyciel prosi uczniów o wymyślenie kilku pytań, które mogliby zadać Kelly odnośnie jej domu. Następnie uczniowie zapisują je na tablicy przy pomocy ze strony nauczyciela, np.:
Is your room near the bathroom?, Why does your great-grandmother live with you?, etc.
Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. Ich zadaniem jest ułożyć końcówkę dialogu, która będzie odpowiadała na zapisane na tablicy pytania.

Podsumowanie: 7 min.
5. to encourage Ss to use language fluently:
Uczniowie przedstawiają swoje dialogi używając nowo poznanych wyrazów. Uczniowie wybierają najlepszy wg. nich dialog i zapisują go w zeszycie.
Nauczyciel zadaje pracę domową opartą na materiale przerobionym na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.