X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13119
Przesłano:
Dział: Języki obce

Holidays. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE 2 GIMNAZJUM
Klasa: 2c
Czas: 45 min.
Temat lekcji: Holidays
Cele zajęć:

- kształcenie i doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu (w zakresie kompetencji komunikacyjnej)
- doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się
- opanowanie konstrukcji going to
- znajomość słownictwa związanego z wolnym czasem i umiejętność posługiwania się nim.
Materiał leksykalno-gramatyczny:
- Konstrukcja going to.
- Słownictwo związane z wolnym czasem.

Środki dydaktyczne:
- Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Challenges 1
- Zeszyt, długopis

Metody pracy:
- Praca samodzielna
- Praca w parach
- Praca samodzielna z wykorzystaniem luki informacyjnej

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do tematu:

a). Wprowadzenie słownictwa – uczniowie zostają podzieleni na pary. Każda para otrzymuje kartkę ze słowami określającymi czynności możliwe do wykonania w wolnym czasie. Nauczyciel zapisuje na tablicy 4 czasowniki: go to, go on, go, stay. Zadaniem uczniów jest dopasowanie czynności do czasowników. Wybrani uczniowie zapisują na tablicy swoje odpowiedzi.
b). Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (ex.2 p. 100), polegającego na wykreśleniu czasowników, które nie pasują do podanych czasowników.

3. Ćwiczenia utrwalające:

a). Nauczyciel prosi uczniów aby wysłuchali tekstu o planach 3 osób. Zadaniem uczniów jest następnie dopasować imiona i nazwiska osób do ich planów.

b). Nauczyciel wyjaśnia użycie konstrukcji going to a następnie prosi uczniów o ponowne wysłuchanie tekstu, porównanie go do tekstu z książki oraz znalezienie i zapisanie różnic pomiędzy nimi używając konstrukcji going to.
b). Nauczyciel prosi uczniów o samodzielne wykonanie ćwiczenia polegającego na wpisaniu odpowiednich słów w zdania (ex.1 p.100)

4. Podsumowanie lekcji i praca domowa:

Uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania:
What are you going to do tomorrow?
What are you going to do in the summer?
What are you going to do at home?

Nauczyciel zadaje pracę domową – uczniowie mają za zadanie poprawić zdania o planach wakacyjnych Kim. Uczniowie chętni otrzymują zadanie dodatkowe – zostają poproszeni o opisanie swoich wymarzonych wakacji na podstawie ex.7 p. 92 (WB).

ZADANIA DODATKOWE

1. Uczniowie uzupełniają podane zdania zgodnie z prawdą. (ex.8 p.93 wb)
2. Uczniowie uzupełniają dialog za pomocą going to i wyrazów z ramki. (ex. 3 p. 100 wb)

1. Sightseeing
2. An adventure
3. At Home
4. A summer camp
5. With friends
6. Camping
7. In a hotel
8. The country
9. Abroad
10. The Beach
11. The mountains

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.