X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13118
Przesłano:
Dział: Języki obce

Meeting - opinion adjectives. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE 1 GIMNAZJUM

Klasa: 1d
Czas: 45 min.
Data: 28.10.2010.
Temat lekcji: Meeting – opinion adjectives.
Cele zajęć:
- kształcenie i doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu (w zakresie kompetencji komunikacyjnej)
- umiejętność zapytania o zainteresowania innych osób.
- znajomość słownictwa związanego z wyrażaniem opinii na dany temat.
Materiał leksykalno-gramatyczny:
- Przymiotniki związane z wyrażaniem opinii na dany temat.
- Słownictwo związane z zainteresowaniami.
Środki dydaktyczne:
- Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Challenges 1
- Zeszyt, długopis
Formy pracy:
- Praca samodzielna
- Praca w parach
- Praca w grupach

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne – (10)
2. Wprowadzenie do tematu:

a). Wprowadzenie – nauczyciel prosi uczniów o otworzenie podręcznika na str. 22 i przypomnienie imion dzieci przedstawionych na zdjęciu. Następnie prosi o odgadnięcie, jakie są nowe zainteresowania dzieci. (3)
b). Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo – tłumaczy z uczniami nowe wyrazy na język polski, następnie prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 3 str. 22 polegającego na przyporządkowaniu tych wyrazów do 3 twarzy wyrażających opinie: dobrej, złej i neutralnej. Wybrani uczniowie odczytują swoje odpowiedzi. (3)

3. Ćwiczenia utrwalające:

a). Nauczyciel prosi uczniów aby wysłuchali tekstu dialogu pomiędzy 4 osobami. Zadaniem każdego ucznia jest uzupełnienie tabelki z imionami dzieci i ich zainteresowaniami, przymiotnikami określającymi te zainteresowania.
Po wykonaniu ćwiczenie przez uczniów nauczyciel prosi kilkoro z nich o przeczytanie ich odpowiedzi. (8)
b). Nauczyciel wyjaśnia uczniom na podstawie przykładów z wcześniej wysłuchanego dialogu jak można zapytać o czyjeś zainteresowania i w jaki sposób można na nie odpowiedzieć. Następnie zadaje parę pytań kontrolnych. (5)
c). Nauczyciel dzieli uczniów na pary i rozdaje karty pracy. Zadaniem uczniów jest zadanie swojemu partnerowi pytań na temat jego danych osobowych, miejsca zamieszkania, szkoły i zainteresowań oraz uzupełnienie kwestionariusza osobowego na podstawie otrzymanych informacji.
Wybrane pary odczytują swoje odpowiedzi. (12)
4. Podsumowanie lekcji i praca domowa: (4)

Uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania, np.:
What are you into?
What are you interested in?
Are you into computers?
Are you interested in pottery?

Nauczyciel zadaje pracę domową – uczniowie zostają poproszeni o wykonanie zadania 5 str. 17 z zeszytu ćwiczeń, polegającego na napisaniu, czy poszczególne zdania są prawdziwe, czy fałszywe na podstawie danych informacji, oraz o wykonanie zadania 7 str. 17 z zeszytu ćwiczeń, polegającego na przeczytaniu tekstu o Samie i wpisaniu brakujących informacji w tabelkę.

ZADANIA DODATKOWE

1. Uczniowie zakreślają prawidłową odpowiedź: a, b lub c. (zad. 3 str. 16, z. ć. )
2. Uczniowie poprawiają błędy w formularzu. (zad. 6 str. 17, z. ć. )


PERSONAL QUESTIONAIRE

First name .................................(What’s your name?)
Surname ................................... (What’s your surname?)
Age ........................................ (How old are you?)
Nationality ................................ (What’s your nationality?)
City/town ................................. (Where are you from?)
School ..................................... (What’s your school?)
Teacher .................................... (Who’s your teacher?)
Skills (computers, horse riding, cycling) (What can you do?)
........................................
Interests (What are you into? / What are you interested in?)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.