X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13082
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2009/2010

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego zobowiązałam się do wykonania wybranych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego w siedmiu obszarach:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
4. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
5. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Z wyżej wymienionych obszarów zrealizowałam zadania:

1. Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur awansu zawodowego nauczycieli.
2. Dokonałam analizy wybranej dokumentacji szkoły, zwłaszcza priorytetów Dyrektora Szkoły na bieżący rok szkolny, w oparciu o którą przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
3. Dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności i ewaluacji planów pracy i PSO.
4. Zapoznałam się z bieżącą edukacyjną ofertą wydawniczą,. Przystąpiłam do współpracy z wydawnictwem Stentor, zgromadziłam dodatkowe pomoce dydaktyczne. Jestem członkiem internetowego Klubu Nauczyciela Stentor i aktywnie wykorzystuję materiały i pomysły edukacyjne .
5. Przygotowałam i przeprowadziłam test diagnozujący wiedzę z historii dla uczniów klas I po ukończeniu gimnazjum.
6. Opracowałam i wdrożyłam plan pracy Koła Historycznego ,, Historicus” dla zainteresowanych uczniów.
7. Zapoznałam się z celami i zadaniami ogólnopolskiego projektu edukacyjnego .Śladami Przeszłości i rozpoczęłam przygotowania do realizacji tego programu. Nawiązałam współpracę z Muzeum Regionalnym w Barlinku i wspólnie z młodzieżą z Koła Historycznego wybraliśmy adopcję dworca kolejowego w Barlinku. Przystąpienie do realizacji zadań szczegółowych z projektu Śladami Przeszłości planujemy z uczniami klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012 .
8. W ramach szkolnych uroczystości rocznicowych opracowałam i przeprowadziłam otwartą lekcję historii dla uczniów ZSP Nr 1 w 20-tą rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego .
9. W Dniu Pamięci Ofiar Katynia przygotowałam wystawę tematyczną.
10. Na uroczystość otwarcia boiska sportowego Orlik przygotowałam wystawę fotograficzną.
11. Gromadziłam materiał faktograficzny i redagowałam Kronikę Szkoły 2009/2010.
12. Przeprowadziłam konkurs na prace artystyczne o Patronie Szkoły, a zebrane materiały .prace autorskie uczniów wykorzystam do utworzenia Kącika Patrona w Izbie Tradycji Szkoły.
13. Przeprowadzałam lekcje innowacyjnymi metodami aktywizującymi np.praca z karykaturą .
14. Gromadziłam pomoce dydaktyczne z historii w gabinecie 107. Przygotowałam ścienne gazetki tematyczne w klasie związane z aktualnościami historycznymi.
15. Przeprowadziłam konkurs na prezentacje multimedialne uczniów Zakątki Historyczne, wybrane prace wykorzystam do aktualizacji strony internetowej szkoły.
16. Dokonałam ewaluacji rozkładów materiałów nauczania w poszczególnych klasach.
17. Opracowałam metodą komputerową i przeprowadziłam test z historii XVII wieku.
18. Korzystałam z połączeń internetowych do poszerzania wiedzy i zbierania materiałów edukacyjnych, np. Kurs 7 kroków do osiągnięcia celów metodą Briana Tracy, Internetowy Kurs Pociąg do sukcesu, kurs ABC programowania komputerów.
19. Przeprowadziłam lekcje z historii II wojny światowej z wykorzystaniem komputera.
20. Biorę udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, pełnię funkcję zastępcy przewodniczącej .
21. Systematycznie prowadzę zapisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i dzienniku elektronicznym LIBRUS.
22. Odbyłam szkolenie z zakresu „ Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce”.
23. Brałam udział w sympozjum „ Korzystanie z doświadczeń innych. Funkcjonowanie w roli osoby pomagającej”.
24. Wzięłam udział w szkoleniu „ Efektywne techniki notowania i zapamiętywania w pracy dydaktycznej nauczyciela”.
25. Pracowałam w komisji nadzorującej przebieg matur próbnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.