X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1300
Przesłano:

Badminton - technika odbić

PLAN METODYCZNY W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM WYCHOWANIE FIZYCZNE

Data: 29.09.2004 r.
Klasa: II A

Zadanie główne (temat lekcji):

Badminton, technika odbić

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Sprawności motorycznej

Uczeń
- rozwinie miękkość i precyzję ruchu
- zwiększy siłę mm. ramion
- poprawi gibkość

Umiejętności

Uczeń
- potrafi przyjąć prawidłową postawę
- wyczuwa odległość i przestrzeń
- potrafi odbić lotkę do współćwiczącego

Wiadomości

Uczeń
- zna przepisy gry w badmintona
- wie o sposobach wykonywania odbić

Usamodzielniania

Uczeń
- aktywnie współuczestniczy w lekcji
- przygotowuje przybory do zajęć
- samodzielnie dobiera ćwiczenia wzmacniające mm. RR
- akceptuje potrzebę samooceny
- porównuje swoją technikę ze współćwiczącym
- koryguje własne i współćwiczącego błędy


CZĘŚĆ LEKCJI
CZYNNOŚCI UCZNIÓW
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
METODY

Docelowe

Zadania

Część wstępna
Nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji.
- słucha informacji od nauczyciela
- zapoznaje się z zadaniami lekcji
- przygotowuje się do aktywnego i świadomego udziału w lekcji - sprawdza gotowość ucznia do lekcji
- podaje temat i zadania lekcji
- motywuje uczniów do udziału w lekcji

- pogadanka

Część główna A
Pobudzi i przygotuje organizm do lekcji.

Poprawi miękkość i precyzję ruchu, zwiększy siłę mm. RR i NN, poprawi gibkość.
Rozwinie samodzielność.
- uczestniczy w zabawie ożywiającej „powódź”
- wykonuje ćwiczenia
a) w marszu RR,NN
b) W ruchu RR,NN
c) po przekątnej RR,NN
- samodzielnie dobiera ćwiczenia w rozsypce wzmacniające RR
- wykonuje ćwiczenia rozciągające T i NN
- wykonuje ćwiczenia gibkościowe przy drabinkach
- przygotuje i zaproponuje zabawę ożywiającą
- czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń
- obserwuje pracę uczniów
- dozuje ćwiczenia
- poleca samodzielnie wykonać kilka ćwiczeń wzmacniających mm. RR - zabawa klasyczna
- naśladowcza ścisła
- zadaniowa ścisła

Część główna B Zwiększa koordynację wzrokowo – słuchową.


Nauczy się odbijać indywidualnie i z partnerem. wykonuje:

- odbicia lotki na rakiecie
- opuszcza lotkę i stara się odbić poniżej pasa
- odbić lotkę na stronę współćwiczącego
- próbuje wielokrotnie przebijać lotkę nad siatką z partnerem
- wykonuje odbicia lotki na właściwą odległość
- ocena techniki współćwiczącego
- analiza własnych błędów - omówi i demonstruje technikę wykonania odbić
- czuwa nad dokładnością i poprawnością wykonywania ćwiczeń
- koryguje błędy - zadaniowa ścisła

Część końcowa

Uspokoi organizm po wysiłku
Dobierze i wykona ćwiczenia rozluźniające i oddechowe
Oceni poziom własnych umiejętności
- dobiera i wykona ćwiczenia rozluźniające i oddechowe
- bierze udział w zabawie” minutka”
- dokona oceny swoich umiejętności
- słucha informacji nauczyciela - poleca wykonanie ćwiczeń i czuwa nad właściwym wyborem ćwiczeń wg. inwencji ucznia
- oceni i podsumuje pracę uczniów na lekcji
- poleca sprzątnięcie sprzętu - zadaniowa ścisła

- pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.