X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1301
Przesłano:

Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy - plan metodyczny w ujęciu czynnościowym

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Data:
Klasa:

Zadanie główne (temat lekcji):

Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Sprawności motorycznej

Uczeń
- rozwinie koordynację wzrokowo - ruchową
- zwiększy orientację przestrzenną

Umiejętności

Uczeń
- umie prowadzić piłkę wewnętrzną częścią stopy
- umie podać piłkę wewnętrzną częścią stopy
- umie uderzyć piłkę wewnętrzną częścią stopy

Wiadomości

Uczeń
- zna sposoby prowadzenia piłki

Usamodzielniania

Uczeń
- aktywnie współuczestniczy w lekcji
- akceptuje potrzebę samooceny
- porównuje swoją technikę ze współćwiczącym
- koryguje własne błędy


CZĘŚĆ LEKCJI
CZYNNOŚCI UCZNIÓW
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
METODY

Docelowe
Zadania

Część wstępna
Nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji.
- słucha informacji od nauczyciela
- zapoznaje się z zadaniami lekcji
- przygotowuje się do aktywnego i świadomego udziału w lekcji

- sprawdza gotowość ucznia do lekcji
- podaje temat i zadania lekcji
- motywuje uczniów do udziału w lekcji

- pogadanka

Część główna A
Pobudzi i przygotuje organizm do lekcji.

- uczestniczy w rozgrzewce prowadzonej przez nauczyciela
- czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń
- obserwuje pracę uczniów
- zadaniowa ścisła

Część główna B
Kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową oraz orientację przestrzenną wykonuje:
- prowadzenie piłki wew.cz.stopy w marszu
- prowadzenie piłki w truchcie
- podanie piłki do partnera wew.cz.stopy (przyjęcie podeszwą)
- uderzenie piłki wew.cz.stopy w truchcie, podaje do kolegi, przyjmuje wew.cz.stopy
- prowadzenie piłki tyłem podeszwą
- podanie wew.cz.stopy, przyjęcie podeszwą, uderzenie wew.cz.stopy, prowadzenie piłki

- opisuje prawidłowe wykonywanie ćwiczenia

- czuwa nad dokładnością i poprawnością wykonywania ćwiczeń
- koryguje błędy
- zadaniowa ścisła

Część końcowa

Gra właściwa z wykorzystaniem prowadzenia piłki wewnętrzną częścią stopy
- wykona grę właściwą w piłkę nożną

- poleca wykonanie gry i czuwa nad właściwym jej przebiegiem, sędziuje
- podsumuje lekcję i przypomni sposoby prowadzenia piłki  zadaniowa ścisła

- pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.