X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12589
Przesłano:

Sprawozdanie z I części realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z I CZĘŚCI REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Katarzyna Nowak
Imię i nazwisko opiekuna stażu: xxx
Miejsce pracy: Przedszkole nr x w Koninie
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: xxx
Czas trwania stażu: od 1 września 2010r. do 31 maja 2011r.

Z dniem 01.09.2010r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałam Plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 03 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
We wrześniu zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu – Statut, Regulaminy: Pracy, Rady Pedagogicznej, Korzystania z Placu Zabaw, Organizacji Wycieczek, oraz z Rocznym programem rozwoju przedszkola na rok 2010/2011.
Zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego (Rozp. MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. oraz Karta Nauczyciela wraz ze zmianami z 19 listopada 2009r.).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy przedszkola. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.
Poznanie procedur awansu zawodowego, nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki.
Rozwijałam swoje umiejętności dydaktyczne poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Uczestniczyłam w następujących zajęciach:
o Wiatr i liście (13.09.2010)
o Zebranie z rodzicami (15.09.2010)
o Listek (19.10.2010)
o Andrzejki (30.11.2010)
o Choinka (15.12.2010)
o W którą stronę – zabawa dydaktyczna (24.01.2011)
Przez zajęciami konsultowane były cele i założenia. Po odbytych zajęciach następowało ich omawianie i wyciąganie wniosków.
W trakcie obserwacji szczególną uwagę zwracałam na:
- realizację założonych celów,
- formy i metody pracy, a także wykorzystywane środki dydaktyczne,
- utrzymanie dyscypliny,
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
- komunikatywność nauczyciela z dziećmi.

Jako nauczyciel stażysta przeprowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu w wymiarze 1 raz w miesiącu. Tematy spotkań brzmiały:
o Moja ulubiona zabawka (09.09.2010)
o Mieszkańcy lasu – jeż i wiewiórka (13.10.2010)
o Każdy lubi co innego (10.11.2010)
o Muzyka jest w nas-zabawy muzyczno-ruchowe (10.12.2010)
o Mój smok (13.01.2011)
Po skończonych zajęciach zawsze omawiałam je z opiekunem. Dzięki rozmowom miałam możliwość dokonania analizy wszystkich aspektów prowadzonych przeze mnie zajęć do których starałam się zawsze być dobrze przygotowana. Wykonywałam samodzielnie pomoce dydaktyczne, dzięki który uatrakcyjniałam swoje zajęcia. Stosowałam dużo metod aktywizujących, zabaw, gier, a także uczyłam wierszyków i piosenek. Zdobyłam nowe umiejętności przydatne w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego MODN, udokumentowanych w karcie doskonalenia nauczyciela stażysty. Brałam udział w:
o Konferencji – Nauczyciel pasjonat. Jak rozbudzić w sobie pasję – odkryć siebie na nowo?
o Konsultacji problemowej – Awans zawodowy nauczyciela przedszkola.
o Warsztatach metodycznych: Metoda projektu w edukacji przedszkolnej oraz Składanki papierowe.
Pracując w roku szkolnym 2010/2011 od 1.09.2010r. do 31.01.2011r. w grupie dzieci 3-letnich oraz 3 i 4-letnich jako nauczyciel prowadzący opracowywałam, konsultowałam i gromadziłam scenariusze zajęć edukacyjnych dla tych dzieci raz w miesiącu. Konsultowałam i współpracowałam ze specjalistami w przedszkolu: psychologiem, logopedą. Czynnie włączałam się w przygotowanie wewnątrzprzedszkolnych uroczystości: Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Święto Pluszowego Misia. Byłam odpowiedzialna za wystrój sali 3-latków o tematyce zimowej. Współdziałałam w przygotowaniu dzieci do następujących uroczystości: Jasełka (na których miałam przyjemność pochwalić się walorami głosowymi), Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy (na którym byłam jedną z prowadzących).

Swoją wiedzę poszerzałam poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz czasopism pedagogicznych:
- Z. Bogdanowicz „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”,
- J. Strrelau, A. Jurkiewicz, Z. Putkiewicz „Podstawy psychologii dla nauczyciela”,
- T. Gordon „Wychowanie bez porażek”,
- R. Wiącek „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć”,
- E. Miedzińska „Różności na uroczystości przedszkolne i szkolne”,
- Miesięcznik „Nauczycielka przedszkola”.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania.
Nabyte dotychczas umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.