X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12364
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego katechety ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela
nauczyciel katecheta
nazwa szkoły

Termin rozpoczęcia i zakończenia stażu
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Podstawy prawne:
•Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
& 8 ust. 2 pkt. 1

•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
(np. konferencje, warsztaty, sympozja, kursy) oraz wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
•Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
•Samokształcenie, samodzielne studiowanie literatury metodycznej.
•Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i diecezjalnych.
•Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych.
•Analiza efektywności swojej pracy dydaktycznej.

Sposób dokumentowania:
•Zaświadczenia o odbytych szkoleniach.
•Notatki.
•Przykładowe pomoce dydaktyczne.
•Sprawozdania.

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
& 8 ust. 2 pkt. 2

•Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stronach internetowych.
•Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych Internetu do poszukiwania literatury pedagogicznej, scenariuszy lekcji i materiałów szkoleniowych.
•Wykorzystanie komputera do redagowania i przygotowywania materiałów do gazetki ściennej.

Sposób dokumentowania:
•Plan rozwoju zawodowego.
•Notatki.
•Opis działań.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
& 8 ust. 2 pkt. 3

•Opracowanie scenariuszy imprez szkolnych lub parafialnych oraz udostępnienie ich na stronach www.
•Przekazanie własnych prac do biblioteki szkolnej.
•Prowadzenie lekcji otwartych.
•Pełnienie funkcji opiekuna praktyk.
•Wystąpienia na posiedzeniach zespołu samokształceniowego.

Sposób dokumentowania:
•Scenariusze.
•Konspekty.
•Potwierdzenie praktyk.
•Referat.

4. Realizacja wybranych zadań z & 8 ust. 2 pkt.4

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
& 8 ust. 2 pkt. 4a

•Opracowanie i wdrożenie projektów:
- uroczystości I Komunii Świętej,
- rocznicy I Komunii Świętej.
•Stworzenie programu koła teatralnego.
•Opracowanie i wdrożenie programu „Rok Liturgiczny naszą drogą z Chrystusem”.

Sposób dokumentowania:
•Projekty.
•Programy.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
& 8 ust. 2 pkt. 4c

•Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
•Organizowanie imprez szkolnych.
•Przygotowanie szkolnych konkursów, zwłaszcza religijnych (np. Turniej Papieski, konkurs piosenki religijnej i poezji maryjnej).
•Propagowanie akcji charytatywnych na rzecz misji.
•Redagowanie gazetki „Boży Duszek” oraz rozpowszechnianie jej w lokalnym środowisku.
•Organizowanie różnych form wypoczynku uczniów oraz pielgrzymek autokarowych.

Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenia.
•Sprawozdania.
•Regulaminy.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
& 8 ust.2 pkt. 4e

•Stała współpraca z parafią pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie:
- społeczne prowadzenie koła teatralnego,
- przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Św.,
- układanie rozważań do nabożeństw, np. Różańca i Drogi Krzyżowej,
- inscenizacja jasełek oraz przedstawienia wielkanocnego,
- przygotowanie montaży słowno-muzycznych z okazji Niedzieli Misyjnej, Wszystkich Świętych, mikołajek i Dnia Matki,
- organizowanie rekolekcji wielkopostnych,
- przygotowanie dzieci do uroczystości Bożego Ciała,
- współpraca z parafialną świetlicą środowiskową.
•Współpraca z Domem Opieki Społecznej.
•Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.
•Udział w spotkaniach katechetów.

Sposób dokumentowania:
•Podziękowania.
•Potwierdzenie proboszcza.
•Scenariusze.
•Opisy działań.

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
& 8 ust. 2 pkt.5

•Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.