X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12221
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła artystycznego z językiem angielskim

Charakterystyka programu:
Program ten będzie realizowany w trakcie 1 godziny pozalekcyjnej w tygodniu. Nabór na zajęcia odbywa się w sposób dobrowolny.
Program wymaga, aby uczniowie i nauczyciel wykazali się aktywnością i zaangażowaniem w pracę grupy.
Aktywność nauczyciela powinna być nastawiona na przygotowanie ciekawych zajęć i całej niezbędnej obudowy programowej, aby stworzyć możliwości do nauki języka angielskiego i porozumiewania się nim w praktyce a także do przygotowania przedstawień w języku angielskim.

Cel główny:
- wspomaganie rozwoju dzieci
- wyzwalanie aktywności twórczej dzieci
- wzbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
- wykorzystywanie umiejętności w praktyce
- poznawanie i rozwijanie własnych możliwości
- kształcenie umiejętności potrzebnych do nauki języka angielskiego
- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
- pobudzanie do aktywności twórczej.
- kształtowanie poczucia własnej wartości.
Techniki pracy:
• nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe;
• nauka przez piosenkę;
• nauka przez działanie: przygotowanie przedstawień, strojów, dekoracji, prac plastycznych
• techniki teatralne – odgrywanie ról, krótkie scenki, inscenizacje, dialogi ;
• techniki multimedialne (programy komputerowe, internet, video) ,
wykorzystanie programu multimedialnego ”Happy words” Anny Wieczorek;
• techniki nauczania sprawności językowych:
- słuchanie,
- czytanie,
- mówienie,
- omawianego tekstu lub zapoznanie się z tekstem pisanym,

OŚRODKI TEMATYCZNE I OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.

I. Let’s know each other.Zabawy integracyjne.
Integracja grupy. Utrwalenie konstrukcji zdaniowych: My name is...... What’s your name? How old are you? I’m 8. I like .......
2. Toys
Posługiwanie się słownictwem z zakresu tematycznego Toys. Dzieci wskazują przedmioty i nazywają je.Posługiwanie się konstrukcjami zdaniowymi: I’ve got ......This is..... I can.....Utrwalenie nazw kolorów.Wykonywanie prac plastycznych i podpisywanie ich w języku angielskim.
3. In the restaurant.In the shop.
Posługiwanie się słownictwem z zakresu: Food and drink.Posługiwanie się konstrukcjami zdaniowymi: Can I have..... Here you are. Thank you.Ten zł please. What is it?Odgrywanie scenek : „ In the restaurant”, In the shop”
4. Halloween.
Posługiwanie się słownictwem z zakresu: Halloween.Przygotowanie przedstawienia „ Treat or trick”.Przygotowanie strojów i dekoracji do przedstawienia.
5. Let’s have a nice meal !
Wydawanie prostych poleceń. Odgrywanie scenek sytuacyjnych.Nauka nazw naczyń i sztućcówPosługiwanie się konstrukcjami zdaniowymiGive me some..... ! Get some..! Find some....!Can I help you ? Have some...Wyrażanie opinii: I like.. I don’t like.
6. Merry Christmas!
Składanie życzeń świątecznych i noworocznych.Nauka słownictwa związanego ze świętami:Christmas activites.Nauka piosenki: We wish you a Merry Christmas. Przygotowanie przedstawienia “ Christmas story”.Przygotowywanie strojów.
7. My day.
Rozpoznawanie godzin w języku angielskim – utrwalenie liczebników.
Opowiadanie o swoim dniu. ( breakfast, lanch, deener) Posługiwanie się czasownikami : do, have ,eat, help, watch, read, ride.Przygotowanie prac plastycznych „ My day” z podpisami w języku angielskim.
8. Feelings and needs.
Wyrażanie swoich uczuć.Posługiwanie się konstrukcjami zdaniowymi; I am happy, sad, angry, cold, hot, hungry. I need.... Put on. Have a ......Odgrywanie krótkich scenek.
9. Udział w III Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnyh.
Przygotowanie przedstawienia „ The three elephants”.Przygotowanie oprawy muzycznej, strojów.Po przeglądzie prezentacja przedstawienia dla klas 0-III.
10. My family and friends.
Posługiwanie się słownictwem związanym z tematem Family.Nauka nazw niektórych zawodów – odgrywanie scenek.Nauka piosenki: Hugs and kisses.
11. Clothes.
Nauka nazw ubrań. Utrwalenie kolorów.Posługiwanie się konstrukcjami zdaniowymi: He is wearing. She is wearing. My dress is.... What about you.Przygotowanie pokazu mody . Prezentacja pokazu dzieciom z klas 0-III
12. Holidays
Przygotowanie przedstawienia „ On holidays”. Prezentacja przedstawienia dla klas 0-III podczas Dnia Języka Angielskiego.

Formy realizacji programu:
· Przygotowanie przedstawień w języku angielskim.
· Udział w uroczystościach szkolnych.
· Prezentowanie przedstawień przed publicznością szkolną i lokalną.
· Wykonywanie prac plastycznych z podpisami w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.