X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12191
Przesłano:
Dział: Języki obce

Lekcja otwarta, język niemiecki "Was kann man in den Ferien machen?"

Gimnazjum
----------------------------------

01.12.2010
Kapitel 3 - podręcznik aha! (WSiP)

Thema: Was kann man in den Ferien machen? – sposoby spędzania czasu wolnego podczas ferii.

Cele:
- opisywanie różnych sposobów spędzania wakacji i ferii zimowych;
- kształcenie umiejętności opisywania ilustracji;
- poprawne użycie wyrażeń gramatycznych: man muss i man kann
Materiał leksykalny: słownictwo dotyczące wakacji i ferii zimowych
Materiał gramatyczny: wyrażenie gramatyczne man muss i man kann
Pomoce dydaktyczne: podręcznik z ćwiczeniami, obrazki na ścianach, ćwiczenia zawarte w pracy na stacjach
Formy socjalne: praca indywidualna, plenum, praca w grupach

Przebieg lekcji

Wprowadzenie
Przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, przypomnienie terminu sprawdzianu.
Nauczyciel pisze na tablicy słowo ,, Freizeit” a uczniowie podają swoje skojarzenia do niego. Dodatkowo nauczyciel dopisuje też swoje skojarzenia. Uczniowie notują je w zeszytach.
Dodatkowo, w klasie, na ścianach poprzyklejane są obrazki związane z tematem spędzanie czasu wolnego w wakacje i ferie zimowe. Nauczyciel pyta się uczniów co widzą na obrazkach, z jakim tematem są one związane, podają w krótkich zdaniach lub wyrażeniami czynności wykonywane na obrazkach. Następnie próbują wpaść na temat lekcji. Nauczyciel pyta się poszczególne osoby o to w jaki sposób oni najchętniej spędzają swoje wakacje i ferie zimowe.

Prezentacja nowego materiału i praca nad nim
Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy. Podział następuje poprzez odliczanie, tzn. liczą do czterech. Każdy zapamiętuje swój numer. Uczniowie tworzą grupy i siadają w poszczególnych ławkach. Otwierają podręczniki na str. 49, na której są 4 fotografie. Każda grupa przyporządkowuje zwroty do swojego numeru obrazka. Zwroty te znajdują się na następnej stronie. W razie konieczności nauczyciel wyjaśnia niezrozumiałą leksykę. Następnie lider każdej grupy podaje zwroty, które przyporządkował do obrazka swojej grupy. Nauczyciel sprawdza poprawność.
Na podstawie podpisów uczniowie tworzą reguły gramatyczne dotyczące użycia wyrażeń: man muss i man kann. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenie gramatyczne na str. 64 w podręczniku. Nauczyciel czyta zdania a chętni uczniowie podają brakujące elementy. Na koniec uzupełniamy regułę. Dla utrwalenia poznanych wyrażeń gramatycznych każda grupa tworzy po jednym zdaniu, zaczynającym się od słów: In der Freizeit kann man.............. lub In den Sommerferien muss man nicht ............... . Lider każdej grupy przedstawia swoje przykładowe zdanie.
Następnie grupy uczniów opisują w zeszytach dokładnie swoje obrazki wykorzystując zwroty w zad.1b np. Auf dem Bild/ Auf dem Foto Nummer 1 sehe ich / befinden sich........ . Ich sehe einen / eine / ein......

Utrwalenie nowego materiału i praca nad nim
Uczniowie w swoich grupach będą pracować ,,na stacjach”. Jest 6 stacji, na każdej stacji uczniowie mają do wykonania jakieś zadanie/ćwiczenie, które jest odpowiednio punktowane. Każda grupa ma swoją kartę obiegową, którą systematycznie wypełnia po każdym zrealizowanym zadaniu. Zaznacza które zadanie zostało zrobione i czy stanowisko zostało posprzątane. Ćwiczenia związane są z tematem lekcji. Na koniec lekcji każda grupa oddaje nauczycielowi karty pracy. Ta grupa która zdobędzie najwięcej punktów dostanie ocenę – 5 z pracy na lekcji a reszta osób plusy.

Podsumowanie lekcji i objaśnienie pracy domowej
Uczniowie dostają anonimowe ankiety na temat tego czego nauczyli się podczas lekcji, co już potrafią i w jakiej skali od 1-6 a także czy podobała im się lekcja przeprowadzona w taki sposób. W domu każdy uczeń opisuje co robi w ferie zimowe lub w ferie letnie.

Załączniki

Arbeitsblatt 2
(karta pracy 2)
Zeit: ca. 5 Minuten
Maximale Punktzahl: 4
Trage die fehlenden Wörter ein.
Wpisz brakujące wyrazy.

1. im Wasser: schwimmen / im Gebirge: ........................................
2. Sommer: heiβ / Winter: ...................
3. Winterferien: Februar / Sommerferien: ........................................
4. Skier: Ski fahren / Segelboot: .........................

Arbeitsblatt 3
(karta pracy 3)
Zeit: ca. 4 Minuten
Maximale Punktzahl: 5
Was passt nicht? Streiche durch.
Co tu nie pasuje? Przekreśl.

1. tauchen - segeln - lesen - schwimmen
2. Winter - Ski - Boot - Schnee
3. Strand - sich sonnen - lernen - Wassersport treiben
4. Januar - Ferien - Urlaub - Reise
5. im Gebirge - baden - wandern - Ski fahren


Arbeitsblatt 4
(karta pracy 4)
Zeit: ca. 4 Minuten
Maximale Punktzahl: 4
Wie kann man das anders sagen? Bilde Sätze nach dem Beispiel.
Jak można to powiedzieć inaczej? Utwórz zdania według przykładu.
Beispiel: Im Wasser hat man viel Spaβ.
Im Wasser kann man viel Spaβ haben.
In den Ferien macht man Hausaufgaben nicht.
In den Ferien muss man Hausaufgaben nicht machen.
1. Im Gebirge fährt man Ski.
........................................
2. Im Sommer geht man nicht in die Schule.
........................................
3. Am Wochenende geht man ins Kino.
........................................
4. Im Sommer picknickt man im Park.
........................................


Arbeitsblatt 5
(karta pracy 5)
Zeit: ca. 7 Minuten
Maximale Punktzahl: 6
Was macht Fritz? Wo ist er gerade? Schreibe.
Co robi Fritz? Gdzie teraz jest? Napisz.

1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................

4. ........................................


Arbeitsblatt 6
(karta pracy 6)
Zeit: ca. 6 Minuten
Maximale Punktzahl: 7
Übersetze.
Przetłumacz.
1. W czasie wolnym czytam książki.

2. W wakacje można uczyć się języków obcych.

3. Na plaży można się opalać.

4. W wakacje nie trzeba chodzić do szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.