X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12182
Przesłano:

Starożytność - sprawdzian dla klasy V

Cywilizacje starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu
KLASA ................................. IMIĘ I NAZWISKO ...........................
1. Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli, w kolejnych rubrykach, dopisz obok podanej informacji: prawda lub fałsz.

A. W starożytnych cywilizacjach pismo służyło wyłącznie do spisywania czynów władców.
B. W cywilizacji chrześcijańskiej czas liczymy od narodzin Chrystusa.
C. Cywilizacja starożytnego Egiptu rozwinęła się przed narodzinami Chrystusa.

2. Uzupełnij informacje brakujące w zdaniach.
1. Cywilizacja starożytnego Egiptu powstała w dolinie rzeki ..................... .
2. Znaki egipskiego pisma nazywamy ....................... .
3. Egipcjanie wierzyli, że po śmierci człowieka jego dusza potrzebuje ciała jako schronienia, dlatego balsamowali ciała zmarłych. Zabalsamowane ciało nazywamy ........................... .
4. Władców starożytnego Egiptu nazywamy ......................... .
5. Egipscy skrybowie jako materiału, na którym pisali używali ......................, który był wyrabiany z rośliny o tej samej nazwie.
6. Ciała zmarłych władców Egiptu składano w gigantycznych grobowcach budowanych w kształcie ................................. .
3. Podkreśl właściwą odpowiedź.
Określenie mówić lakonicznie oznacza odpowiedź krótką i rzeczową. Taki sposób wypowiadania był nagradzany w :
a) Atenach b) Koryncie c) Sparcie d) Tebach
Opowieści o bogach i legendarnych bohaterach, próbująca wyjaśnić losy, wierzenia, obyczaje jakiegoś ludu to:
a) bajka b) baśń c) legenda d) mit
Przedstawienia teatralne o treści zabawnej i wesołej to:
a) tragedie b) komedie c) dramaty d) eposy
Najważniejsze igrzyska sportowe w starożytnej Grecji odbywały się w:
a) Atenach b) Delfach c) Olimpii d) Sparcie
Osoby, które sprawowały władzę w Rzymie po śmierci Juliusza Cezara przyjmowały tytuł:
a) Cesarz b) dyktator c) strateg d) tyran

4. Podaj daty podanych niżej wydarzeń oraz określ ich wiek.
a) Pierwsze igrzyska starożytne - ........... rok- ..................wiek
b) Założenie Rzymu - ...............rok - ............. Wiek
c) Cezar przekroczył Rubikon - .............. rok - ...............wiek
d) Podział Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie - .........rok - ........wiek
e) Upadek Cesarstwa Zachodniego - ......... rok - ...........wiek

5. Uzupełnij zdania:
a) W VI wieku, po wypędzeniu królów, w Rzymie ukształtował się system rządów zwany .........................
b) W Atenach narodził się system sprawowania władzy nazywany .........................
c) W Egipcie władca sprawował nieograniczoną władzę, którą nazywano ........................................ .
d) Nauka badająca dzieje ludzkości na podstawie wykopalisk to ................................. .
e) „Iliadę” i „Odyseję” napisał grecki poeta .................. .

6. Uzupełnij tabelę.
Imię boga greckiego Imię boga rzymskiego Czym się zajmował?
Zeus
Minerwa
Bogini miłości i piękna
Posejdon
Mars

7. Napisz, kim byli:
a) Romulus- ........................................

b) Juliusz Cezar- ........................................

c) Perykles - ........................................

d) Homer - ........................................

e) Spartakus- ........................................

f) Ramzes II- ........................................

8. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytania.
„Więc gdy Cezar otrzymał wiadomość, natychmiast wysłał naprzód oddziały, aby nie wzbudzić żadnego podejrzenia. Sam tymczasem dla pozoru wziął udział w widowisku publicznym i jak zwykle urządził przyjęcie z mnóstwem gości. Następnie, (...) z niewielkim pocztem ruszył po kryjomu w drogę. Dogonił swe oddziały nad rzeką Rubikon, stanowiącą granicę jego prowincji. Zatrzymał się na chwilę i obliczając ogrom swego zamierzenia, zwrócił się do świty ze słowami: „Jeszcze teraz mogę się cofnąć; jeśli przejdę ten mostek, o wszystkim musi zdecydować oręż”. Gdy jeszcze zwlekał, ukazało mu się prorocze zjawisko.(...)Wówczas Cezar rzekł: „Idźmy tam, dokąd nas wzywają znaki wieszcze bogów oraz niesprawiedliwość wrogów. Kości zostały rzucone”
a) Kogo dotyczy powyższy tekst?

b) Jak nazywała się rzeka, którą przekroczyły oddziały wojskowe?

c) Jakie było znaczenie tej rzeki?

d) Jakie słowa wypowiedział bohater tekstu, gdy przekraczał rzekę? Jakie jest znaczenie tych słów dzisiaj?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.