X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12197
Przesłano:

Odkrywanie własności kostki zwyczajnej - konspekt dla klasy IV

Odkrywanie własności kostki zwyczajnej

Lekcja otwarta w klasie IVa

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

dodawać w pamięci liczby naturalne
dostrzegać prawidłowości
rozwiązywać zadania tekstowe
koncentrować uwagę na wykonywaniu pracy w szybkim tempie
współdziałać w zespole

Metody pracy:

ćwiczeniowa
dyskusja
metoda konkursu

Formy pracy:

praca z całą klasą
praca indywidualna
praca w grupach

Środki i materiały dydaktyczne:

papierowe modele sześcianów wykonane przez uczniów
małe i duże kostki do gry
karty pracy dla 4 grup
kartoniki z punktami do bieżącej oceny pracy uczniów

Przebieg lekcji

I FAZA WPROWADZAJĄCA

1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Przypomnienie wiadomości:
- co to jest sześcian?
- jak wygląda siatka sześcianu? (praca z całą klasą)
3. Zbadanie własności kostki przedstawionej przez nauczyciela (kostka, której przeciwległe ściany pomalowane są tym samym kolorem). Zwrócenie uwagi na to, że suma oczek na przeciwległych ścianach tej kostki wynosi 7.
4. Podanie tematu i celu lekcji.
5. Zapisanie definicji kostki zwyczajnej zaproponowanej wcześniej przez uczniów.
6. Narysowanie przykładowej siatki kostki i uzupełnianie brakujących oczek
na przykładzie podanym przez nauczyciela.
7. Wykonanie własnej kostki (uzupełnienie oczek na papierowych modelach przyniesionych przez uczniów).

II FAZA REALIZACJI

Dzielimy klasę na 4 grupy

1. Przygotowujemy (dla klasy 16-osobowej) karty pracy zawierające zadania związane z uzupełnianiem oczek na ściankach kostki oraz uzupełnianiem tabelki.
2. Każda grupa wybiera lidera i sekretarza.
3. Rozdajemy poszczególnym grupom kartę pracy (załącznik nr 1) i prosimy
o rozwiązanie zadań.
4. Za każdą prawidłowo uzupełniona siatkę oraz każdy prawidłowo uzupełniony wiersz w tabeli grupa otrzymuje 1 punkt.
5. Grupa, która pierwsza dobrze wykonała zadanie, otrzymuje dodatkowy punkt.
6. Poszczególne grupy omawiają rozwiązania swoich zadań (każda grupa inne zadanie).
7. Podsumowujemy pracę grup.

III PODSUMOWANIE LEKCJI

W trakcie zajęć nauczyciel zapisuje na tablicy punkty grupom za poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Pod koniec lekcji zlicza zebrane punkty. Suma punktów w grupie decyduje o miejscu grupy.

IV ZADANIE DOMOWE

Ćwiczenia str. 86 i 87


Załącznik
ZAD1.

Uzupełnij kropki, tak aby uzyskać siatkę kostki zwyczajnej


ZAD2.

Wpisz liczby w tabelce dotyczącej kostki zwyczajnej

Liczba oczek na ściance
przedniej tylnej górnej dolnej lewej prawej
2 3
6 2
1 3
2 3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.