X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11557
Przesłano:

Test sprawdzający z działu "Społeczeństwo" - WOS

Wiedza o społeczeństwie- test sprawdzający z działu „Społeczeństwo”

1.Przyporządkuj poniższym typom przystosowania społecznego odpowiadające im charakterystyki.

a.konformizm 1.Uznawanie wartości społecznych za względne
b. Bunt 2.Rezygnacja z realizacji wartości społecznych
c. Relatywizm 3.Podporządkowanie się otoczeniu społecznemu
d. wycofanie 4.Odrzucenie wartości społecznych i zastąpienie ich nowymi

a).......... b) ........... c)......... d)..... (4pkt.)

2.Wyjaśnij w kilku zdaniach, jakie czynniki mają wpływ na wypełnianie ról społecznych.
........................................
( 2 pkt. )

3.Zakreśl poprawną odpowiedź.Termin socjalizacja jednostki oznacza:
A.Zapisanie się do partii socjalistycznej
B.Poddanie jednostki opiece C.Uspołecznienie jednostki D. Proces tworzenia państwa socjalistycznego (1pkt)

4 Zaznacz poprawną odpowiedz. Aspiracje jednostki kształtują się pod wpływem:
A.kontroli społecznej
B.osobistej samooceny
C.więzi międzyludzkich.
D.Kontroli ze strony państwa (1pkt)

5.Podaj przykład konfliktu ról społecznych oraz przedstaw dwa możliwe sposoby eliminowania ich z życia społecznego.
........................................
........................................
( 3pkt.)

6.Zaznacz poprawną odpowiedź.
Pionowa ruchliwość społeczna oznacza:
A. Zmianę miejsca zamieszkania
B. Zmianę miejsca pracy
C. Zmianę pozycji społecznej na wyższą lub niższą
D. Zmianę stanu cywilnego (1pkt)

7.Przyporządkuj poszczególnym sferom osobowości z teorii Freuda odpowiadające im charakterystyki,
a)Id 1.świadoma regulacja zachowań
b)Ego 2. Normy i wartości kultury
c)Superego 3. Nieświadome popędy

4.konflikt popędów z wartościami
kultury

a)................... b).......................c).................
( 3 pkt.)

8. Wyjaśnij w kilku zdaniach. ( 2 -3 zdania)
A. Na czym polega dychotomiczny opis struktury społecznej? ( 2 pkt.)
........................................
........................................
........................................

B. Kto stosował to ujęcie w opisie społeczeństwa (wymień dwóch autorów).
........................................
(2pkt.)

9. Przyporządkuj rodzajom więzi społecznych odpowiadające im skale,
A. Więź poznawcza 1.pozytywna-negatywna ocena
partnera
B. Więź emocjonalna 2.sympatia-niechęć
3.współdziałanie - brak
współdziałania C.wieź wartościująca 4.partnerzy znają się- nie
znają się
D. Więź partycypacyjna 5.rywalizacja – brak
rywalizacji

a)......b) .....c)........d).......
( 4 pkt.)

10.Dokończ zdania:
a) W społeczeństwach zamkniętych zjawisko ruchliwości społecznej nie występuje, bądź jest poważnie ograniczone, ponieważ ........................................
b)Społeczeństwo otwarte charakteryzuje się znaczną ruchliwością społeczną, z powodu
........................................
(2 pkt.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.