X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11485
Przesłano:

Obróbka tekstu zeskanowanego - konspekt lekcji

Przedmiot: Oprogramowanie biurowe

DATA: 16.XI.2010r. CZAS TRWANIA: 45 min

KLASA: 2TB

TEMAT: Obróbka tekstu zeskanowanego

1. Po odbytych zajęciach uczeń powinien:
a) Zapamiętać (znać):
- Co oznacza skrót OCR
- Do czego służy program ABBY FineReader
- Podstawowe funkcje programu Abby FineReader
- Reguły poprawnego formatowani a tekstu

b) Zrozumieć:
- Do czego służą programy OCR
- Zasadę działania programu OCR
- Na czym polega poprawne sformatowanie tekstu

c) Umieć:
- Uruchomić program Microsoft Word, Abby FineReader
- Wymienić funkcję programu Abby FineReader
- Dokonać konwersji obrazu w tekst za pomocą programu OCR
- Dokonać obróbki tekstu zeskanowanego
- Przedstawić wady i zalety programu Abby FineReader
- Zdefiniować pojęcie OCR.

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE

- Umiejętność korzystania z programu Microsoft Word
- Umiejętność poprawnego formatowania tekstu
- Umiejętność wyszukiwania, otwierania i zapisywania plików
- Aktywność na lekcji

KRYTERIA OCENIANIA/WYMAGANIA

KONIECZNE:
- Uczeń potrafi uruchomić program Microsoft Word
- Uczeń potrafi wyszukać i uruchomić program ABBY FineReader
- Uczeń potrafi wyszukiwać i zapisać pliki
- Uczeń potrafi przypomnieć sobie, co oznacza pojęcie obróbka OCR
- Uczeń potrafi przypomnieć sobie do czego służy program ABBY FinerReader

PODSTAWOWE:
- Uczeń potrafi przedstawić funkcje programu ABBY FineReader
- Uczeń potrafi nazwać operacje zmierzające do
- Uczeń zna zastosowanie urządzeń wejścia-wyjścia.

ROZSZERZAJĄCE:
- Uczeń spełnia kryteria podstawowe
- Uczeń potrafi wymienić typy monitorów,
- Uczeń potrafi przedstawić klasyfikację drukarek ze względu na technikę druku.
- Uczeń potrafi scharakteryzować parametry drukarek i monitorów.

DOPEŁNIAJĄCE:
- Uczeń potrafi podać różnice między monitorami CRT i LCD
- Uczeń potrafi scharakteryzować (podając ich wady i zalety) monitory.
- Uczeń potrafi porównać typy drukarek

WYKRACZAJĄCE:
- Uczeń posiada umiejętności wykraczające poza zakres omawianych zagadnień
- Uczeń potrafi skonfigurować drukarkę.
- Uczeń potrafi zainstalować i odinstalować w systemie skaner, drukarkę, udostępnić ją sieciowo.
- Uczeń potrafi przedstawić dokładną budowę i zasadę działania monitorów i drukarek.

4. METODY:
- Wykład, ćwiczenia praktyczne
- Formy pracy: indywidualna, grupowa

5. FORMY REALIZACJI:
- Praca indywidualna lub w grupach dwuosobowych

6. MATERIAŁY:
- Komputery z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Word oraz Abby FineReader 10
- Dostęp do Internetu oraz film Do czego służy ABBYY FineReader
- Rzutnik multimedialny, rzutnik multimedialny
- Karta pracy ucznia w wersji elektronicznej

7. PRZEBIEG LEKCJI:

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

5 min
- Sprawdzenie obecności
- Zapisanie tematu lekcji na tablicy i do dziennika


WPROWADZENIE DO LEKCJI
30 min
A: Wstęp:
- Określenie celu lekcji.
- Przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących skanowania dokumentu i reguł formatowania tekstu

B: Lekcja właściwa:
Część I:
Nauczyciel:
- Uczniowie oglądaj krótki film Do czego służy ABBYY FineReader
- Przedstawia pojęcie OCR, omawia funkcję i działanie zainstalowanego programu OCR Abby FineReader
- Przedstawia przy pomocy rzutnika multimedialnego sposób uruchamiania programu oraz jego obsługę
- Na przygotowanym wcześniej obrazie przedstawia przykład konwertowania zeskanowanego obrazu w tekst.
- Nauczyciel zadaje uczniom ćwiczenie i omawia sposób jego wykonania.

Część II:
- Uczniowie zadają pytania dotyczące ćwiczenia
- Uczniowie samodzielnie lub w grupach dwuosobowych realizują ćwiczenie: dokonują za pomocą programu ABBY FineReader konwersji obrazu zeskanowanego w plik tekstowy, a następnie za pomocą programu Microsoft Word poprawnie formatują plik.
- Nauczyciel wskazuje błędy, pomaga w obróbce tekstu
- Uczniowie prezentują własną pracę.

FAZA KOŃCOWA
10 min
- Nauczyciel podsumowuje ćwiczenia.
- Nauczyciel przypomina najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji.
- Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazują na najważniejsze elementy lekcji.
- Nauczyciel dyktuje notatkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.