X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11473
Przesłano:

Budowa i zastostowanie ramek - konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ

PRZEDMIOT: Zajęcia specjalizacyjne – aplikacje internetowe

DATA: 22.IV.2010r. CZAS TRWANIA: 45 min

NAUCZYCIEL: mgr Małgorzata Świderska-Adamiok

KLASA: 2 TB TECHNIK INFORMATYK

TEMAT: Budowa i zastosowanie ramek

1. Po odbytych zajęciach uczeń powinien:
a) Zapamiętać (znać):
- Pojęcie ramka, atrybuty związane z ramkami
- Wady i zalety ramek
- Polecenia służące do deklaracji ramek
- Polecenia służące do formatowania właściwości ramek

b) Zrozumieć:
- Do czego służą ramki
- Cel stosowania ramek
- Sposób działania ramek

c) Umieć:
- Zadeklarować ramkę
- Utworzyć stronę html z wykorzystaniem ramek

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE

- Umiejętność otwierania i zapisywania nowego dokumentu html
- Umiejętność definiowania szkieletu strony www
- Umiejętność definiowania ramek,
- Umiejętność przeszukiwania folderów systemu operacyjnego
- Umiejętność formatowania tekstu, tła dokumentu html
- Umiejętność posługiwania się klawiaturą,
- Umiejętność organizacji pracy przeprojektowaniu strony
- Aktywność na lekcji

KRYTERIA OCENIANIA/WYMAGANIA

KONIECZNE:
- Uczeń potrafi otworzyć program notatnik
- Uczeń potrafi zapisać dokument tekstowy jako stronę html
- Uczeń potrafi przypomnieć sobie szkielet strony WWW.
- Uczeń potrafi przypomnieć sobie cel stosowania ramek
- Uczeń potrafi wymienić zalety stosowania ramek,

PODSTAWOWE:
- Uczeń potrafi wymienić przykłady, w których stosuje się ramki
- Uczeń potrafi nazwać plecenia służące do deklaracji ramek
- Uczeń potrafi deklarować prostą ramkę

ROZSZERZAJĄCE:
- Uczeń spełnia kryteria podstawowe
- Uczeń potrafi formatować parametry ramek
- Uczeń potrafi wstawiać do ramek strony www

DOPEŁNIAJĄCE:
- Uczeń potrafi formatować ramki, wstawiać grafikę do ramek
- Uczeń potrafi modyfikować ramki

WYKRACZAJĄCE:
- Uczeń posiada umiejętności wykraczające poza zakres omawianych zagadnień

4. METODY:
- Wykład połączony z ćwiczeniem praktycznym

5. FORMY REALIZACJI:
- Praca indywidualna, praca w grupach dwuosobowych

6. MATERIAŁY:
- Komputery, program Notatnik, dowolna przeglądarka internetowa
- Prezentacja multimedialna, rzutnik multimedialny
- Karta pracy ucznia,

7. PRZEBIEG LEKCJI:

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

5 min
- Sprawdzenie obecności
- Zapisanie tematu lekcji na tablicy i do dziennika

WPROWADZENIE DO LEKCJI
30 min
A: Wstęp:
- Określenie celu lekcji.
B: Lekcja właściwa:

Część I:
Nauczyciel:
- Wykorzystując przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną omawia podstawowe zagadnienia związane z ramkami.
- Przedstawia przykłady ramek wraz z ich kodami
- Zapoznaje uczniów z celem zadania, rozdaje karty pracy

Część II:
- Uczniowie zadają ewentualne pytania dotyczące ramek
- Uczniowie na podstawie prezentacji robią notatki do zeszytu
- Uczniowie wykonują ćwiczenie w oparciu o kartę pracy ucznia oraz o wcześniej przypomnianą i wprowadzoną teorię
- Nauczyciel wskazuje błędy, pomaga w realizacji projektu

FAZA KOŃCOWA
10 min
- Nauczyciel podsumowuje ćwiczenia. Przypomina cele lekcji i najważniejsze zagadnienia.
- Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazują na najważniejsze elementy ćwiczeń, sposób realizacji zadań, wynikłe problemy.
- Nauczyciel sprawdza i ocenia wykonane prace

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.