X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1107
Przesłano:

Scenariusz lekcji "Wpływ działalności produkcyjnej na środowisko naturalne"

Klasa: 3 technikum ekonomiczne
Przedmiot: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele kształcenia:
- uświadomienie uczniom wpływu działalności produkcyjnej na środowisko
- kształtowanie świadomości konieczności ochrony środowiska naturalnego
- zapoznanie z przyczynami negatywnego wpływu produkcji na środowisko
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- umiejętność prezentacji własnego punktu widzenia
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
- przygotowanie do publicznych wystąpień

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- jaki wpływ wywiera działalność produkcyjna na środowisko
Uczeń rozumie:
- konieczność ochrony środowiska
Uczeń potrafi:
- omówić przyczyny negatywnego wpływu produkcji na środowisko
- wskazać działania eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ produkcji na środowisko
- dokonać oceny obecnej sytuacji w zakresie wpływu działalności produkcyjnej na środowisko

Metody i formy pracy:
- metaplan

Materiały i środki dydaktyczne:
- arkusze papieru, kolorowe pisaki, klej, gazety, kartki z pytaniami i tematem do realizacji.


Przebieg lekcji:

1.Sprawy organizacyjne.

2.Podanie tematu lekcji.

3.Podział klasy na 4 grupy. Każda grupa dostaje zapisany na kartce temat, który należy opracować przy użyciu trzech pytań. Uczniowie umieszczają kartkę z tematem lekcji na dużym arkuszu papieru. Następnie uczniowie wykonując plakat opracowują temat. Praca odbywa się w trzech etapach:
Etap I: grupy otrzymują kartkę z pytaniem: „Jak jest?”. Swoje przemyślenia uczniowie rysują lub zapisują na plakacie
Etap II: grupy szukają odpowiedzi na pytanie: „Jak być powinno?”
Etap III: uczniowie opracowują w formie graficznej zagadnienie: „Dlaczego nie jest tak,jak być powinno?”
Każdy etap kończy się zaprezentowaniem efektów pracy na forum klasy.

4.W trakcie wykonywania zadań nauczyciel obserwuje prace uczniów i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

5.Podsumowaniem lekcji jest wyciągnięcie wniosków i wypisanie ich na tablicy.

WNIOSKI: Wnioski, które z pewnością pojawią się:
JAK JEST?
- działalność produkcyjna zanieczyszcza środowisko naturalne
- producenci nie zachowują podstawowych procedur związanych z koniecznością ochrony środowiska ( wywożą śmieci do lasów, wylewają ścieki do rzek, nie zakładają filtrów na kominy fabryk itp.
JAK BYĆ POWINNO?
- działalność produkcyjna nie powinna kolidować z ochroną środowiska
- firmy powinny dbać o środowisko naturalne np: poprzez ponoszenie dodatkowych kosztów na jego ochronę a przede wszystkim poprzez zachowanie się zgodne z podstawowymi zasadami ochrony środowiska
DLACZEGO NIE JEST TAK JAK BYĆ POWINNO?
- zbyt mała świadomość ludzi odnośnie konieczności dbania o środowisko i zagrożeń płynących z tytułu jego zanieczyszczenia
- chęć zysku powoduję oszczędności w zakresie opłat za legalne wysypiska śmieci, właściwe odprowadzanie ścieków itp.
- myślenie kategoriami, iż jak na moim podwórku jest czysto to problem już nie istnieje, już mnie nie dotyczy

6.Nauczyciel słownie podsumowuje pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.