X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1106
Przesłano:

Scenariusz lekcji "Czynniki wpływające na wydajność pracy"

Klasa: 3 technikum handlowego
Przedmiot: ekonomika handlu
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele kształcenia:
- uświadomienie uczniom istnienia szeregu czynników wpływających na wydajność pracy
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- co to jest wydajność pracy i jakie są jej rodzaje
- jakie czynniki wpływają na wydajność pracy
Uczeń rozumie:
- konieczność eliminacji czynników, które obniżają wydajność pracy
- konieczność tworzenia czynników, które podwyższają wydajność pracy
Uczeń potrafi:
- pogrupować czynniki wpływające na wydajność pracy według różnych kryteriów
- wyjaśnić wpływ poszczególnych czynników na wydajność pracy
- dokonać oceny wpływu poszczególnych czynników na wydajność pracy.

Metody i formy pracy:
- wykład
- sesja plakatowa

Materiały i środki dydaktyczne:
- duże arkusze papieru, kolorowe pisaki, klej, taśma klejąca, gazety, papier kolorowy,kartki z zagadnieniem do realizacji


Przebieg lekcji:

1.Sprawy organizacyjne.

2.Podanie tematu lekcji.

3.Nauczyciel metodą wykładu przypomina najważniejsze wiadomości z poprzedniej lekcji: pojęcie wydajności pracy i jej rodzaje.

4.Podział klasy na grupy i drogą losowania przydział zagadnień do realizacji.
Trzy grupy opracowują w formie plakatu zagadnienie: „Co zwiększa wydajność pracy?”, kolejne trzy grupy opracowują zagadnienie: „Co obniża wydajność pracy?”

5.W trakcie powstawania plakatów nauczyciel obserwuje prace uczniów i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

6.Liderzy grup wieszają wykonane plakaty na ścianach i na forum klasy prezentują efekty swojej pracy.

Gdy plakaty zostaną wykonane, poszczególne grupy wieszają je w widocznym miejscu, tak aby wszyscy uczniowie mogli zobaczyć efekty ich pracy. Następnie jedna osoba z grupy omawia plakat wykonany przez daną grupę, wskazuje czynniki obniżające lub podwyższające wydajność pracy (w zależności od tematu wylosowanego przez daną grupę). Przedstawiciel grupy uzasadnia również dlaczego takie czynniki zostały wybrane.W tym czasie pozostali uczniowie z jego grupy mogą uzupełniać jego wypowiedź, pomagać w prezentacji, dopowiadać.W przypadku braku czasu o prezentację prosimy tylko dwie grupy: jedną opracowującą temat "Co zwiększa wydajność pracy?", drugą pracującą nad tematem "Co obniża wydajność pracy?"

7.W trakcie prezentacji prac pozostali uczniowie mogą zadawać pytania, aby w ten sposób wyjaśnić swoje wątpliwości.

8.Po prezentacji wszystkich prac uczniowie chodzą po klasie i oglądają prace kolegów.

9.Każdy uczeń dostaje jedną kolorową karteczkę samoprzylepną, którą nakleja na plakat, który mu się najbardziej podoba ( uwaga do uczniów: nie można naklejać otrzymanej karteczki na plakat wykonany przez swoją grupę ).

10.Autorzy plakatu, który zebrał największą liczbę naklejek otrzymują ocenę bardzo dobrą.

11.Nauczyciel słownie podsumowuje pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.