X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1108
Przesłano:

Scenariusz lekcji "Powtórzenie wiadomości o współczesnych tendencjach w kierowaniu"

Klasa: 4 technikum ekonomiczne
Przedmiot: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele kształcenia:
- utrwalenie wiadomości o współczesnych tendencjach w kierowaniu

Cele operacyjne:

Uczeń wie:
- jakie są współczesne tendencje w kierowaniu
- jaką rolę ma do spełnienia kierownik w ramach poszczególnych tendencji
Uczeń rozumie:
- konieczność stosowania nowoczesnych tendencji w kierowaniu przedsiębiorstwem

Uczeń potrafi:
- scharakteryzować poszczególne tendencje w kierowaniu
- wskazać wady i zalety określonych tendencji w kierowaniu
- wskazać charakterystyczne cechy poszczególnych tendencji w kierowaniu

Metody i formy pracy:
- układanka ( metoda aktywizująca )

Materiały i środki dydaktyczne:
- pisaki, kartki papieru, kartki z wytycznymi do realizacji


Przebieg lekcji:

1.Sprawy organizacyjne.

2.Podanie tematu lekcji.

3.Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup pięcioosobowych.

4.Grupy losują zagadnienie do realizacji ( jedną ze współczesnych tendencji w kierowaniu )

5.Nauczyciel rozdaje grupom kartki, na których są następujące wytyczne do opracowania zagadnienia:
o-Wskaż istotę ( wylosowanej ) tendencji w kierowaniu
o-Określ zadania kierownika przy wprowadzaniu tej tendencji do przedsiębiorstwa
o-Wymień charakterystyczne dla tej tendencji cechy
o-Wskaż wady tendencji
o-Wymień zalety tendencji
o-Wymień przyczyny niepowodzeń przy wprowadzaniu tej tendencji

6.Uczniowie z zespołach, w oparciu o powyższe wytyczne opracowują wylosowane zagadnienie.

7.Po opracowaniu zagadnień nauczyciel tworzy w klasie nowe grupy ( od A do E ). Nowe grupy są utworzone tak, aby w każdej z nich znalazł się jeden uczeń z każdej z pierwotnych grup tzn. grupę A tworzy po jednym uczniu z pierwotnej grupy nr 1,2,3,4,5 itd.

8.Uczniowie w ramach nowych grup przekazują sobie informacje opracowane w trakcie pracy z grupą pierwotną. Każdy uczeń występuje niejako w roli nauczyciela i przekazuje pozostałym członkom zespołu opracowane wcześniej zagadnienie. Praca w grupach A –E pozwala uczniom utrwalić wiedzę o wszystkich współczesnych tendencjach w kierowaniu.

9.Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, udziela odpowiedzi na pojawiające się pytania, wyjaśnia wątpliwości.

10.Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.