X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1105
Przesłano:

Scenariusz lekcji "Opór pracowników wobec zmian"

SCENARIUSZ LEKCJI

Klasa: 4 technikum ekonomiczne
Temat lekcji: Opór pracowników wobec zmian.
Przedmiot: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele kształcenia:
- zapoznanie ucznia z pojęciem zmiany organizacyjnej
- uświadomienie uczniom konieczności wprowadzania zmian
- uświadomienie konieczności pokonywania oporu pracowników wobec zmian
-kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- co nazywamy zmianą organizacyjną
- jakie są rodzaje zmian organizacyjnych
- jakie są sposoby pokonywania oporu pracowników wobec zmian
Uczeń rozumie:
- potrzebę ciągłych zmian w organizacji
- opór pracowników wobec zmian
Uczeń potrafi:
- wymienić czynniki zewnętrzne wywołujące zmiany i wyjaśnić ich wpływ na organizację
- wyjaśnić dlaczego pracownicy boją się zmian
- omówić wpływ zmian na pracowników
- wskazać czynniki wzmagające opór pracowników wobec zmian

Metody i formy pracy:
- wprowadzenie do lekcji metodą wykładu
- sesja plakatowa

Materiały i środki dydaktyczne:
- duże arkusze papieru, kolorowe pisaki, klej, taśma klejąca, gazety, papier kolorowy, ponumerowane od 1 do 4 karteczki, kartki z zagadnieniem do realizacji


Przebieg lekcji:

1.Sprawy organizacyjne.

2.Podanie tematu lekcji.

3.Nauczyciel metodą wykładu wyjaśnia pojęcie zmiany organizacyjnej, omawia rodzaje zmian.

4.Uczniowie losują karteczki z numeracją od 1 do 4. W ten sposób tworzone są cztery zespoły do pracy grupowej.
Zespół I tworzą uczniowie, którzy wylosowali karteczkę z numerem 1
Zespół II tworzą uczniowie, którzy wylosowali karteczkę z numerem 2
Zespół III tworzą uczniowie, którzy wylosowali karteczkę z numerem 3
Zespół IV tworzą uczniowie, którzy wylosowali karteczkę z numerem 4

5. Przedstawiciele grup losują zagadnienie do realizacji. Dwie grupy będą opracowywać temat:
„Dlaczego pracownicy boją się zmian?”, kolejne dwie temat: „Jak pokonać opór pracowników wobec zmian?”

6. Uczniowie w grupach opracowują w formie plakatu wylosowane zagadnienie.

7.W trakcie wykonywania przez plakatów nauczyciel obserwuje prace uczniów i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

8.Liderzy grup wieszają na ścianach wykonane plakaty i na forum klasy omawiają rezultaty pracy.
Po wykonaniu plakatów liderzy grup (przedstawiciele poszczególnych grup) wieszają gotowe plakaty na ścianach, tak by były one widoczne dla wszystkich uczniów. Następnie jedna osoba z grupy na forum całej klasy omawia wykonany przez jej grupę plakat, tzn wskazuje co zdaniem uczniów z jej grupy powoduje opór pracowników wobec zmian (2 grupy), kolejne dwie grupy omawiając swoje prace próbują dać odpowiedź na pytanie "Jak pokonać opór pracowników wobec zmian?" W trakcie omawiania plakatów przez przedstawiciela grupy pozostali jej członkowie mogą pomagać przedstawicielowi, dopowiadać, uzupełniać jego wypowiedź.
Po prezentacji danej grupy reszta klasy może zadawać pytania dotyczące omówionego plakatu grupie, która była jego autorem. W ten sposób następuje prezentacja wszystkich czterech grup.

9.Nauczyciel słownie podsumowuje pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.