X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11041
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

nauczycielki oddziału przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu :1 września 2007 r.
Data ukończenia stażu:31 maja 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 ze zmianą w 2007 r. nr 214,poz.1580)
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt. 1

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy . W ciągu pierwszych miesięcy stażu poznałam procedury awansu . W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego:
-Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz zmian (rozporządzenie MEN i S z dn. 29.05.2002 r.)
-Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .
-Ukończyłam warsztaty metodyczne „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego” we wrześniu 2009 roku ,co pozwoliło mi uzupełnić i usystematyzować wiedzę na temat.

*Opracowałam wspólnie z koleżanką regulamin dyżurów nauczycielskich we wrześniu 2007 roku .Regulamin pozwala na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szkoły.

*Opracowałam plan pracy dla ucznia o obniżonych wymaganiach edukacyjnych-wrzesień 2008r.
*Napisałam scenariusze zajęć zapoznających dzieci z utworami patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego ,miedzy innymi „Krawiec Niteczka” ,”Przygody Koziołka Matołka” ,”Szaleństwa i wybryki małpki Fiki-Miki”.
*Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
KURSY
-„Jak pomagać dziecku z ADHD?” -23listopada 2008 r.
Uzyskałam podstawowe informacje na temat ADHD. Poznałam sposoby diagnostyki dziecka z ADHD. Zapoznałam się z niektórymi formami pracy w szkole i w domu.
-„Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” -w dniach 4-6 grudnia 2008r.
Uzyskałam nowe umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i przeprowadzeniu analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.
-Kurs „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy .Poznałam sposoby uczenia dzieci najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy .Wykorzystując pozyskane umiejętności ,materiały i rekwizyty przeszkoliłam kilka grup dzieci.
-„Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”-3 grudnia 2007.
-kurs BHP.
Warsztaty , szkolenia , spotkania metodyczne:
-„Niekonwencjonalne techniki plastyczne-Wiosna i Wielkanoc..”-10 marca 2007r.
-„Wielkanoc w naszej klasie-rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci”-1 kwietnia2008r.
-„Niekonwencjonalne techniki plastyczne-Jesień 2009”-24 października 2009r.
Znacznie wzbogaciłam swój warsztat pracy. Poznane nowe techniki wykorzystałam na zajęciach kółka plastycznego ,dzięki temu zajęcia stały się bardzo atrakcyjne dla dzieci, wpływając jednocześnie na rozwój ich umiejętności artystycznych.
-„Praca z uczniem zdolnym”-14 marca 2008r .
-„Literatura uczy ,bawi ,wychowuje.”-30 kwietnia 2008r.
-„Szary obrazek ,czyli jak zrozumieć rysunki dziecka...”28 maja 2008r.
Spotkanie zainspirowało mnie do poszukiwania informacji i wykorzystania ich w praktyce przy dokonywaniu diagnozy zachowań dziecka z trudnościami emocjonalnymi.
-„Ścieżki wspomagania rozwoju społecznego i emocjonalnego, a gotowość szkolna”-8 października 2008r.
Usystematyzowałam ,poszerzyłam swoją wiedze na temat rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka mającego podjąć naukę w szkole .Poznałam sposoby pomocy dziecku z zaburzeniami w sferze rozwoju społeczno-emocjonalnego ,co niewątpliwie przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy i jednocześnie pomogło w lepszym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole.
-„Inteligencje wielorakie w nauczaniu zintegrowanym”-24 stycznia 2009r.
Poznałam typy inteligencji wg H.Gardnera . Pozyskałam informację na temat jak powinien pracować pedagog ,aby dać dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju .Kurs zainspirował mnie do poszerzenia swojej wiedzy i innego spojrzenia na własny warsztat pracy ,dzięki czemu mogę lepiej zdiagnozować dzieci i lepiej pomóc im w przygotowaniu do szkoły.
-„Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela”-31stycznia 2009r.
Jak postępować ,aby praca sprawiała satysfakcję? Kiedy jesteśmy podatni na stres i zmęczenie zawodowe?
-„Inteligencje wielorakie w cyklu :Odkrywam siebie .Ja i moja szkoła.
.Spotkanie z autorką książek Jolantą Faliszewską.-1 kwietnia 2009r.
-„Wychowanie do samodzielności dziecka w przedszkolu”-21 maja 2009r.
Konteksty diagnozy pedagogicznej .Ciekawe spojrzenie na uczenie samodzielności dzieci od najmłodszych lat .Błędy wychowawcze rodziców i ich skutki w nauce samodzielności dzieci.
-„Znaczenie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia dzieci i młodzieży”-20 października 2009r.
Wiedzę uzyskaną na szkoleniu wykorzystałam na jednym ze spotkań z rodzicami , przekazując im informację i broszury .Zamierzam w roku szkolnym 2010/11 przeprowadzić cykl zajęć prozdrowotnych wg własnych scenariuszy wykorzystując pozyskane materiały.
-„Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się uwzględniając preferencje wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne.-11.03.2010r.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Rozp.§8 ust.2 pkt.2
Technologia komputerowa znacznie ułatwia pracę ,dając dostęp do najświeższych informacji .Dzięki czemu korzystając z możliwości jaką daje Internet samodzielnie zgłębiam swoja wiedzę wykorzystując portale i programy internetowe .Mam dzięki temu możliwość dostępu do najnowszych informacji i wykorzystywania ich w procesie dydaktycznym.
W roku szkolnym 2008/9 pozyskałam dla oddziału przedszkolnego komputer, który wykorzystuje w pracy. Dzieci na zajęciach dowolnych korzystają z komputera i wykonują zadania z płyt edukacyjnych .Uczą się pisać w programie Word oraz rysują w programie Point.
Komputer jest moim narzędziem przy sporządzaniu planów miesięcznych, opracowywaniu kart pracy dla dzieci,zaproszeń,dyplomów.Za pomocą poczty elektronicznej mam kontakt z placówkami przedszkolnymi z terenu Gminy Kotlin i przekazuję informacje i scenariusze planowanych spotkań .W podobny sposób otrzymuję informację o nowościach wydawnictw edukacyjnych, spotkaniach metodycznych ,konferencjach...
Poszukuję w zasobach internetowych wszelkich materiałów potrzebnych do pracy z dziećmi ...od programów poprzez scenariusze zajęć ,zabaw(korzystam ze stron :www.literka.pl ,www.nauczucielkiprzedszkola.p l , www. domowe strony nauczycielek ,www.przedszkolaczek.pl,www.edux.pl...)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć...
Rozp.§8 ust.2 pkt.3
*Przedstawiłam na spotkaniach zespołu samokształceniowego sprawozdania z kursów i konferencji w których uczestniczyłam.
*Przeprowadziłam zajęcia pokazowe dla studentki pedagogiki oraz wspierałam ją moją wiedzą i doświadczeniem podczas przeprowadzania przez nią zajęć w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2007/2008.
*Oddział przedszkolny jest przy szkole podstawowej, z tej też racji co roku przekazuję informacje o postępach dzieci nauczycielowi klasy pierwszej , dzięki temu łatwiej mu zdiagnozować grupę.
*Na konferencji dyrektorów szkół podstawowych z powiatu jarocińskiego w 2007 roku opracowałam i przedstawiłam zmiany w podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym.
*Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców:
Zajęcia otwarte to także sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowywania w oddziale przedszkolnym. Bardzo ważne są zajęcia, w których rodzice mogą uczestniczyć. Nauczyciel powinien dyskretnie sugerować włączenie się aktywne rodziców , nie doprowadzając do sytuacji „hospitowania”, obserwacji i kontroli, która zburzyłaby naturalny rytm pracy grupy. Aktywnemu włączaniu się rodziców do zajęć sprzyjały nastepujace zajecia:

„Sposoby rozwijania sprawności manualnych. Razem z dzieckiem robimy ozdoby choinkowe”-20.12.2007r.
„Moje dziecko poznaje litery .Rozwijanie zainteresowań czytelniczych”-21.01.2008r.
-„Zdrowe odżywianie dziecka w wieku szkolnym ,robimy sałatki”-28.10.2008r.
-Zapraszamy do wspólnej zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej-11.02.2010r.
-Andrzejkowe wróżby-2008r.,2009r.
-Zabawy z mamą i tatą... czerwiec 2009r.,czerwiec 2010r.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych ,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
rozp . § ust.2 pkt.4a
*Opracowałam i przedstawiłam na posiedzeniu Rady Pedagogicznej program pracy kółka tanecznego.
Stwarzając dzieciom możliwości do spontanicznej-odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej pomagam kszałtować świadomość własnego ciała.Poprzez taniec dziecko ma możliwość kształcenia estetyki ruchu jak i rozplanowania tego ruchu w przestrzeni.Zajęcia taneczne stały się dla dzieci atrakcyjną formą spędzania czasu pozalekcyjnego.

*Opracowałam program pracy kółka plastycznego.
Zajęcia stały się kolejną propozycją zagospodarowania czasu wolnego.Poprzez poznawanie nowych technik plastycznych uczniowie mieli okazję do doskonalenia własnego warsztatu pracy.

*Opracowałam program pracy z rodzicami oddziału przedszkolnego -
wrzesień 2008r.
Uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka organizowałam edukację przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Istotnym dla mnie stało się pozyskanie rodziców do współpracy oraz włączenie ich w proces działań wychowawczo – dydaktycznych realizowanych w mojej grupie. Celem moich działań było ukazanie różnych sposobów rozwiązywania problemów; nowych form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym; lepsze poznanie i rozumienie potrzeb psychofizycznych dzieci; rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych.
Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają opracowaną przeze mnie ankietę informacyjną „Moje dziecko”. Celem jej jest uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, o jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz osobowości. Wszystkie powyższe informacje, z którymi rzetelnie się zapoznaję znacznie ułatwiają mi, tak ważny dla dziecka w pierwszych dniach pobytu w oddziale przedszkolnym kontakt, na bazie wzajemnego zrozumienia, akceptacji.

Program znacznie poprawił relacje z rodzicami .Dzięki niemu współpraca stała się znacznie bardziej efektywna ,rodzice bardzo aktywnie włączyli się w działalność na rzecz szkoły ,co niewątpliwie wpłynęło na lepsze funkcjonowanie placówki.
Ważną rolę we współpracy z rodzicami odgrywają uroczystości przedszkolne i szkolne. W przeprowadzaniu tego rodzaju uroczystości dwie sprawy są niezwykle istotne: by wszystkie dzieci z grupy brały w niej udział , a także by jej organizacja nie spowodowała zmęczenia dzieci. Wartość uroczystości polega miedzy innymi na tym, że umożliwiają one wykorzystanie różnych form ekspresji dziecięcej, spełniają rolę w wychowaniu estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

W ramach współpracy z rodzicami organizowałam i prowadziłam następujące imprezy:

-”Jasełka ,spotkania opłatkowe”(2007r., 2008r.,2009r.)
-„Bal przebierańców” -2007r.,2008r.,2009r.)
-„Pożegnanie zerówki-2008r.
-Dzień Mamy -2008r.,2009r.,2010r.
-Festyn rodzinny-2008r.,2009r.,2010r.
-Wycieczka PKS-PKP.Jarocin-2010r.

*Uczestniczyłam w pracach zespołu opracowującego projekt edukacyjny: ”Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Poszerzenie zakresu działań szkoły ,w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych ,wychowawczych lub opiekuńczych
rozp.§ 8ust.2 pkt. 4c
W okresie stażu zrealizowałam zadania ,które korzystnie wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły .Część z nich realizowałam we współpracy z innymi nauczycielami ,inne zaś samodzielnie lub we współpracy z rodzicami.
*Poszerzając ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły prowadziłam w roku szkolnym 2008/9 kółko plastyczne .Zapoznawałam z nowymi technikami plastycznymi ,rozwijając wyobraźnię ,zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Prace dzieci prezentowane były na specjalnej gazetce szkolnej ,wykorzystywane do wystroju sal lekcyjnych .Dzieci brały udział w prezentacjach plastycznych w Szkole Podstawowej w -27.11.2008r.
*Opracowałam razem z koleżanką planu obchodów Dnia Patrona Szkoły ,w ramach których został zorganizowany w roku szkolnym 2007/2008 konkurs na „Maskotkę szkoły”,konkursy rysunkowe dla których motywem przewodnim jest twórczość patrona , czytałam na przełomie kwietnia i maja dzieciom z klas 0-III fragmenty książek Kornela Makuszyńskiego oraz byłam pomysłodawcą i organizatorką I,II,III biegu ogólnoszkolnego w różnych kategoriach wiekowych pod hasłem „Bieg Koziołka”.Według utworzonego planu corocznie odbywa się festyn ,na którym w różnych konkurencjach sportowych biorą udział uczniowie naszej szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego mają okazję brać udział w grach i zabawach sportowych razem ze swymi rodzicami.
Plan obchodów jest każdego roku modyfikowany ,aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić imprezę.
*Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich . Wynikiem tej współpracy są coroczne odwiedziny członkiń koła w oddziale przedszkolnym .Dzieci z tej okazji przygotowują prezentacje artystyczne oraz wykonują razem z paniami ozdoby wielkanocne .Koło od kilku lat obdarowuje dzieci z oddziału słodkimi upominkami w okresie Świąt Wielkanocnych.
*Współpraca z sołectwem w -wynikiem tej współpracy są organizowane przeze mnie występy artystyczne dzieci z oddziału przedszkolnego i kółka tanecznego miedzy innymi Dożynki 2009r.,Dzień Kobiet, Bal przebierańców dla wszystkich dzieci z klas 0-III 2010 jak również przygotowanie kolejnej części artystycznej na Dożynki wiejskie 2010r.

Imprezy i wycieczki zorganizowane w okresie odbywania stażu:
-Gospodarstwo agroturystyczne-29.09.2007r.
-Bajkoland Kalisz-4.12.2007r.,październik 2008.
-Przedszkolne Jasełka-2007,2008,2009...
-Dzień Babci i Dziadka-2008,2009...
-45-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
-Wycieczka do Rogowa-kraina dinozaurów-20.05.2008r.
-Prezentacje teatralne na pożegnanie zerówki „Dom mody na różne pogody” -czerwiec 2008r.
-Teatr ”Pan Twardowski”-9.06.2008r.
-Zwiedzanie biblioteki publicznej w Jarocinie-lekcja biblioteczna-czerwiec 2008r.
-Wyjazd na spektakl teatralny”Brzechwolandia”-30.01.2009r.
-Koncert Majki Jeżowskiej-26.02.2010r.
-Dzień Matki-26.o5.2010r.
-Jarocin-dworzec PKP-22.06.2010r.
*Współpracując z innymi nauczycielami:
- w roku szkolnym 2008/9 przygotowałam zadania dla dzieci przedszkolnych biorących udział w Międzyszkolnym Konkursie Świątecznym,
-byłam współorganizatorką szkolnego konkursu recytatorskiego -2009,
-współorganizowałam międzyszkolny konkurs wiedzy czytelniczej „Korneliada”-18.05.2010r.
-byłam współorganizatorką rowerowych rajdów turystyczno-krajoznawczych dla uczniów klas IV-VI.(rok szkolny 2008/9,2009/10)
-w ramach organizacji letniego wypoczynku w roku szkolnym 2009/10 jestem współorganizatorką letniego biwaku dla uczniów klas IV-VI.
-Uczestniczyłam w pracach komisji konkursów organizowanych w naszej szkole(ortograficzny ,czytelniczy ,recytatorski ,ABC dobrego wychowania)
*W roku szkolnym 2009/10 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie klasy VI.
*Od wielu lat jestem członkiem międzyszkolnej Komisji Socjalnej i Komisji Zdrowotnej.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Rozp.§8 ust.2 pkt.4f.
Moje działania znacząco przyczyniły się do zintegrowania nauczycielek pracujących w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu na terenie Gminy .Pomogło to w ciekawej wymianie doświadczeń wzbogacającej warsztat mojej pracy .Zaowocowało szeregiem wspólnych spotkań i imprez integrujących dzieci sześcioletnie z terenu Gminy.

-Światowy Dzień Misia : 2007
-Pożegnanie Jesieni: 2008,2009
-Rajd Krasnali: 2009,2010
-Olimpiadka Sześciolatka :2009,2010
Zorganizowałam również wspólne wycieczki:
*Wycieczki z dziećmi z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w odbyły się w roku szkolnym 2007/8 do Rogowa i 2009/10 do Krainy św. Mikołaja.
* Wycieczkę z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w w roku szkolnym 2008/9 do Krainy Piratów.

*Wykorzystując umiejętności i wiadomości zdobyte na kursach i warsztatach tanecznych(Ruch ,taniec i muzyka w pracy z małymi dziećmi , Najbardziej charakterystyczne tańce wielkopolskie... ) od kilku lat prowadzę nieodpłatnie kółko taneczne dla dzieci klas 0-III .Prowadzony przeze mnie zespół taneczny przedstawia program artystyczny na szkolnych i lokalnych uroczystościach, prezentując się w tańcach ludowych z rejonu wielkopolski oraz w tańcach nowoczesnych.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki ,typu i rodzaju szkoły
Rozp.§8 ust.2 pkt.5
W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo – opiekuńczych . Dołączam dwa z nich , które udało mi się pozytywnie rozwiązać:
*dziecko nadpobudliwe-problem wychowawczy jaki zaistniał w roku szkolnym 2008/9
*dziecko z opóźnionym rozwojem mowy...
Czego nie udało mi się zrealizować?Nie zdążyłam zorganizować akcji gromadzenia funduszy na budowę placu zabaw.Jednak stanie się to dla mnie ważnym priorytetem w kolejnych latach pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.