X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10918
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za rok szkolny 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za rok szkolny 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 kontynuowałam drugi rok stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wciągu całego roku podjęłam się szeregu zadań, które miały na celu nie tylko doskonalenie pracy własnej jak i podniesienie jakości pracy szkoły.
W ramach:
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:

1. Prowadziłam zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach V i VI. Zdobyłam w ubiegłym roku szkolnym dodatkowe kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu. Starałam się, aby lekcje były atrakcyjne, a uczniowie mogli się na nich swobodnie wypowiadać i dzielić swoimi problemami.
2. Udoskonaliłam swoja pracę zawodową poprzez:
• Udział w radach szkoleniowych i konferencjach metodycznych, zorganizowanych przez różne wydawnictwa.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z wydawnictwem MAC.
• Zapoznanie się z nową podstawą programowa do nauczania przedmiotu WDŻ oraz z edukacji nauczania zintegrowanego.
3. Wzbogaciłam bazę i zadbałam o estetyczny wygląd klasy poprzez:
• Wykonywanie na bieżąco gazetek tematycznych.
• Prezentowanie uczniom nowych wiadomości w kąciku Patrona (stała tablica o Patronie).
• Gromadzenie własnoręcznie wykonanych, zakupionych pomocy dydaktycznych: tablice demonstracyjne, oglądowe, fotosy, kalendarze, kolorowanki, obrazki, bibułki, kartony, elementy dekoracyjne, książki, ćwiczenia, karty pracy...itp.
• Dekorowanie okien własnoręcznie wykonywanymi elementami dekoracyjnymi zgodnie z porami roku.
• Ukwiecanie klasy i pielęgnowanie kwiatów.
• Ozdabianie stałej ekspozycji drzewka klasowego – święta, pory roku.
• Ustalenie w zespole nauczycieli nauczania zintegrowanego zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia ruchowe dla klas I-III w związku z nową reformą oświatową.
4. Zadanie wychowawcze realizowałam poprzez:
• Wdrożenie dalszych zadań do realizacji wokół Patrona w klasie II, prezentowanie wartości, jakimi kierują się w swoim życiu lotnicy z Dywizjonu 301. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach: do Kocka, Dęblina i Zamościa.
• Udział w uroczystościach szkolnych: Spotkanie z Mikołajem, Choinka Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Rodziny; klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki klasowe, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Urodziny....
• Wycieczka do Lublina, do kina Cinema City, Fantasy Park, zwiedzanie zoo w Leonowie.
• Wyjazdy do Lublina, do kina Cinema City na filmy: „Alicja w krainie czarów”, „Jak wytresować smoka”.

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1. Wykorzystałam w swojej pracy technologię komputerową i informacyjną:
• Przygotowywałam i opracowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia obowiązkowe, wyrównawcze i korekcyjno kompensacyjne, korzystając z ciekawych stron internetowych.
• Wyszukiwałam repertuar na przegląd Pieśni Patriotycznej.
• Projektowałam zaproszenia i wspólnie z koleżankami z zespołu nauczania zintegrowanego opracowywałyśmy wzory dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych: Dzień dla zdrowia, Portret lotnika, Dzień patrona z Przeglądem Pieśni Patriotycznej zorganizowanym w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia.
• Wykonałam zaproszenia na uroczystość majową – Dzień Patrona.
• Opracowałam regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej.
• Dokumentowałam na bieżąco wyniki testów i ogólnych osiągnięć w nauczaniu i zachowaniu uczniów przed planowanym zebraniem z rodzicami.
• Opracowałam harmonogram spotkań z rodzicami.

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Na zebraniach zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami, służyłam im pomocą w dokumentowaniu swojej pracy, różnorodnych sprawozdań, analiz, wyników nauczania.
2. Przygotowywałam do prowadzenia zajęć w mojej klasie studentkę III roku pedagogiki specjalnej, a następnie obserwowałam dokonałam oceny tych zajęć. Udzielałam jej stosownych wskazówek, rad i czuwałam nad merytorycznym i dydaktycznym tokiem zajęć. Prowadziłam również zajęcia obserwowane przez studentkę.
3. Ustalałam i organizowałam z zespołem nauczycieli uroczystości, apele. Dzieliłam się swoimi poglądami i pomysłami.

W związku z różnorodnymi działaniami szkoły i dodatkowymi zadaniami nie udało mi się w tym roku szkolnym zorganizować zajęć pokazowych w pracowni komputerowej oraz zajęć otwartych dla nauczycieli i zainteresowanych rodziców. Odbędą się w przyszłym roku.
IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.

1. Opracowany przeze mnie program edukacyjny „Mój Patron” jest realizowany na poszczególnych etapach kształcenia.
W tym roku szkolnym odbyły się dwie uroczystości związane z Patronem szkoły:
• Rocznica śmierci Zdzisława Taczalskiego – lotnika z Dywizjonu 301 i mieszkańca Leszkowic.
• II rocznica nadania szkole imienia Dywizjonu 301 z Przeglądem Pieśni Patriotycznej.
• W poszczególnych klasach prezentowane i omawiane były treści związane z postawą lotników w czasie II wojny światowej. Ich ofiarność, duch walki, honor, miłość do Ojczyzny i rodziny. Odbył się również konkurs wiedzy o Patronie, a także konkurs literacki i plastyczny - „Portret lotnika” (zorganizowany przez mnie i koleżankę z zespołu). Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Na uroczystości zapraszani są przedstawiciele z zaprzyjaźnionego SSLW, szkoły związane z lotnictwem, a także członkowie rodziny Z. Taczalskiego. W I rocznicę nadania szkole imienia Dywizjonu 301 zaproszeni goście uhonorowani zostali ryngrafem – „Przyjaciel szkoły”, które sama dostarczyłam.
• Na początku roku szkolnego uczestniczyłam w obchodach rocznicy powstania Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego z siedzibą w Lublinie. Podjęłam współpracę z tym stowarzyszeniem i zostałam wyróżniona odznaką SSLW RP. Ponadto udało mi się pozyskać galowy mundur lotnictwa, który zajmuje zaszczytne miejsce w gablocie szkolnej jako ekspozycja w kąciku Patrona.
• Podjęłam również współpracę również z zaprzyjaźnionymi szkołami związanymi z lotnictwem, które zaszczycają nas swoją obecnością podczas różnych uroczystości szkolnych (Przegląd Pieśni Patriotycznej).
2. Dobrą lekcją historii był wyjazd uczniów do Kocka - na ekspozycję poświęconą II wojnie światowej i pamięci gen. Kleberga, do Dęblina – zwiedzanie Szkoły Orląt, lotniska, twierdzy oraz do Zamościa – zapoznanie się z ekspozycją Arsenału.
3. W związku z tragedią, jaka dotknęła naród polski 10 kwietnia 2010 roku – kiedy to w katastrofie lotniczej zginęła elita rządu i głowa państwa – w klasach i w szkole przeprowadzono szereg pogadanek, prezentację, film, odczytów na temat ofiarnej śmierci żołnierzy polskich w Katyniu, a także lotników polskich, którzy dawniej i dziś giną za Ojczyznę.
4. Opracowałam i wdrożyłam program Koła Tanecznego „Tańcz razem z nami”, który został zatwierdzony do realizacji. Początkowo prowadziłam zajęcia w dwóch grupach wiekowych: pierwsza grupa – klasy I-II i druga grupa – klasy III-V. Po pierwszym semestrze niektórzy uczniowie zrezygnowali z zajęć. Obecnie na kółko uczęszcza 7 uczniów z klasy II i 6 uczennic z klas III-VI. Uczniowie ci z ogromnym zapałem uczą się nowych kroków i układów tanecznych po zajęciach obowiązkowych w poniedziałek. Pierwszy występ grup w pierwotnym składzie odbył się podczas Choinki szkolnej, natomiast w czerwcu uczniowie uczestniczyli w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Skrobowie, gdzie zdobyli wyróżnienie.

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. W ramach programu profilaktycznego „Zdrowy uśmiech” przeprowadziłam w klasie szereg akcji związanych z profilaktyką uzębienia. Uczniowie przypomnieli sobie jak należy dbać o zęby i jak prawidłowo się odżywiać, aby zapobiegać próchnicy i chorobom zębów. Z okazji Dnia Zdrowia zorganizowałam szkolny konkurs sprawnościowy, promujący zdrowe odżywianie, które polegał na uświadomieniu uczniom, ze warzywa i owoce to nasi sprzymierzeńcy. Uczestnicy otrzymali nagrody w formie zdrowego posiłku. Dzięki moim staraniom sponsorem jogurtów był rodzic ucznia z mojej klasy – Anna Cur.
2. W tym roku szkolnym ponownie objęłam funkcję Społecznego Zakładowego Inspektora Pracy na terenie szkoły. Kontrolowałam stan techniczny pomieszczeń szkoły i obiektów sportowych. Służyłam radą i pomocą nauczycielom i zainteresowanym pracownikom szkoły w różnych sytuacjach, dotyczących organizacji i bezpieczeństwa w szkole.
3. Brałam udział w zebraniach ZNP w Lubartowie jako członek powiatu i gminy i dzieliłam się informacjami ze spotkań z nauczycielami.

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. W ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizowaną na terenie gminy przez OPS w Ostrówku zachęcałam uczniów do udzielania pomocy materialnej osobom potrzebującym.
2. Nawiązałam współpracę ze szkołą w Skrobowie, organizatorem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych.
3. Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych: Portret Lotnika, Dzień dla Zdrowia, Przegląd Pieśni Patriotycznej, Bombka matematyczna; pozaszkolnych: Papież Jan Paweł II..., Opowieści wigilijne, Gminny Konkurs Recytatorski, Przegląd Zespołów Tanecznych.
4. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wielu apelach – 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pasowanie Pierwszoklasistów, 91 rocznica Odzyskania Niepodległości, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, 70 rocznica zbrodni w Katyniu, 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Ziemi; akcjach – składanie kwiatów i palenie zniczy na grobach Nieznanego Żołnierza w Leszkowicach, Dzień Bezpiecznego Internetu, i imprezach – Święto Pieczonego Ziemniaka, występ grupy artystycznej „Rekonstruktion” zapoznający z wartościami rycerstwa, Liryczny Koncert dla pana Chopina z okazji 200 rocznicy urodzin, spektakl „Psoty nie z tej ziemi” – zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, spotkanie z muzykami Filharmonii Lubelskiej – poznanie historii i twórczości F. Chopina, spotkanie z poetką dla dzieci E. Zarębską.
5. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas nabożeństw w kościele parafialnym w Leszkowicach: rekolekcje wielkopostne i czerwcowa msza odpustowa.


Opracowała:
Agnieszka Żmuda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.