X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10699
Przesłano:
Dział: Języki obce

Where's Zap? - scenariusz lekcji języka angielskiego w II klasie w oparciu o podręcznik "Stardust 2"

"Where's Zap?"

Co uczeń wie:
- Zna nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie
- Zna nazwy miejsc w szkole
- Zna przyimki: in, on, under
- Potrafi odpowiedzieć na pytanie „Where is he?”
- Zna czasownik “have got”

Co uczeń umie po danej jednostce lekcyjnej:
- Umie stosować konstrukcję „Can you help me, please”
- Umie odpowiadać na pytanie „Where’s Zap?”

Metody:
Ćwiczenia praktyczne, rozmowa pouczająca, dyskusja.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik Stardust 2, wydawnictwo Oxford, zeszyt ćwiczeń Stardust 2, tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne sporządzone przez nauczyciela (wykaz pomocnych pytań i odpowiedzi), płyta Cd z podręcznika Stardust 2.

Czas: godzina lekcyjna


TOK LEKCJI:
Nauczyciel wita się z uczniami Stand up. Good morning. Sit down.

1. Powtórzenie:
- Na poprzednich lekcjach poznaliśmy nazwy miejsc w szkole (dining room, corridor, gym, classroom) oraz nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie (desk, chair, cupboard, blackboard). Powtórzmy proszę wspólnie te nazwy, gdyż ich znajomość będzie nam potrzebna na dzisiejszych zajęciach. (Ready? Let’s start. What’s in your classroom. What places at school do you know?)
- Nauczyciel razem z dziećmi powtarza nazwy (classroom, toilet, corridor, gym, dining room, etc.)
- Anglista informuje uczniów, że na dzisiejszej jednostce lekcyjnej opanują wiedzę z zakresu zadawania pytań o miejsce, gdzie znajduje się osoba lub rzecz, oraz konstrukcję „Can I...?”

2. Rozwinięcie:
- Zapiszmy datę i temat dzisiejszej lekcji (Let’s write the date and subject)

- Jaki dzień miesiąca? 30
- Jakie dwie literki napiszemy po 30? th

Lesson 8
Thursday, the 30th of September, 2010
Subject: Where’s Zap?

- Nauczyciel prosi uczniów, aby otworzyli podręczniki na stronie 6. Nauczyciel odtwarza Nagranie 8. Dzieci słuchają i włączają się w rytmiczne powtarzanie. Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy i odtwarza wersję karaoke. Obie grupy włączają się w refren, jedna skanduje: Can you help me, please?, a druga odpowiada: Yes, of course.

- Dzieci czytają podane zwroty umieszczone wcześniej na tablicy tablicy interaktywnej (notatka przygotowana wcześniej przez nauczyciela).

- Nauczyciel prosi dzieci, aby przyjrzały się obrazkom na stronie 11. Dzieci opowiadają co dzieje się na obrazkach.

- Nauczyciel pyta po polsku, jaki błąd popełniła Annabel (próbowała użyć czegoś, nie czytając instrukcji i nie wiedząc, jak to działa). Nauczyciel pyta dzieci, czy próbowały użyć kiedyś jakiegoś urządzenia nie znając go, i jak to się skończyło. Nauczyciel opowiada historię z własnego życia, która ilustruje jego przygodę.

- Nauczyciel pyta dzieci po polski, żeby powiedziały, co odczuwa Zap (ramka 2 i 6). Zap jest zdumiony i zły, nauczyciel pyta skąd wiedzą, że tak jest (z jego miny na obrazku). Potem pyta, co czuje Annabel na obrazku 6 (jest jej przykro) i skąd o tym wiedzą.

- Następnie nauczyciel odtwarza Nagranie 19. Dzieci słuchają i sprawdzają czy miały rację.

- Nauczyciel odtwarza Nagranie 20. Tym razem są to scenki historyjki w złej kolejności. Po wysłuchaniu tekstu z każdej ramki nauczyciel zatrzymuje nagranie, a dzieci podają numer obrazka odpowiadającego temu, co usłyszały.

- Nauczyciel prosi dzieci, aby otworzyły zeszyt ćwiczeń na stronie 7 (Page 7). Dzieci rozpoznają i zapisują zdania z historyjki. Nauczyciel pokazując Annabel pyta: Who is this? Następnie dzieci zastanawiają się i wybierają zdania, która w historyjce mogła wypowiedzieć Annabel. Nauczyciel analizuje z całą klasą przykład. Pokazuje i odczytuje pierwsze zdanie: Is He in the cupboard? Następnie pyta co Annabel powiedziała w historyjce (No). Nauczyciel odczytuje następne zdanie: Yes. Sorry, Zap! Sorry, Robodog! I pyta co Annabel powiedziała następnie (Yes). Zadają pytanie po polsku co czuje Annabel wypowiadając powyższą kwestię (jest jej przykro). Nauczyciel pokazuje trzeci dymek – na tym obrazku Annabel właśnie tak wygląda – i zwraca uwagę dzieciom, że to zdanie zostało już w tym miejscu zapisane. Nauczyciel zwraca uwagę, że Annabel nie wypowiada wszystkich kwestii z listy. Dzieci łączą pozostałe zdania z obrazkami, i samodzielnie uzupełniają dymki. Na końcu nauczyciel sprawdza odpowiedzi z całą klasą.

Odpowiedzi: 1. Where’s Zap? 2. Is he under the desk?, 3. Yes. Sorry, Zap! Sorry, Robodog!

- Następnie nauczyciel prosi, aby dzieci przeszły do kolejnego ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń, str. 7), wskazuje dymek na pierwszym obrazku i pyta czego na nim brakuje. W dalszej kolejności pokazuje na ramkę i pyta czego potrzebujemy. Podpowiada dzieciom, gdzie wpisać to słowo. Pozostałą część ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi z całą klasą.

Odpowiedzi: 1. Where’s Zap?, 2. I don’t know., 3. Is He in the dining room?, 4. Yes. Sorry, Zap! Sorry, Robodog!

3. Podsumowanie
- Na dzisiejszej lekcji nauczyliśmy się zadawać pytania gdzie co lub kto się znajduje
- Kolejną lekcję rozpoczniemy od powtórzenia zdobytych dzisiaj informacji.
- Nauczyciel ocenia pracę i zaangażowanie uczniów.

HOMEWORK
- Nauczyciel prosi aby dzieci w domu odpowiedziały na pytanie:

Where is Mum?
Przykładowa odpowiedź: Mum is in the classroom.

Where is Dad?
Przykładowa odpowiedź: Dad is on the playground.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.