X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10700
Przesłano:
Dział: Języki obce

"At the pet show" - Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III w oparciu o podręcznik "Stardust 3"

"At the pet show"

Co uczeń wie:
- Zna nazwy zwierząt
- Zna proste polecenia, np. Look at...
- Zna przymiotniki opisujące cechy wyglądu (np. big, curly, short, etc.)
- Zna czasownik “have got”

Co uczeń umie po danej jednostce lekcyjnej:
- Zna konstrukcję What’s he doing?

Metody:
- Ćwiczenia praktyczne, rozmowa pouczająca, dyskusja

Środki dydaktyczne:
Podręcznik Stardust 3, wydawnictwo Oxford, zeszyt ćwiczeń Stardust 3, tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne sporządzone przez nauczyciela (wykaz nowych słówek), płyta Cd z podręcznika Stardust 3.

Czas: godzina lekcyjna

TOK LEKCJI:
- Nauczyciel wita się z uczniami Stand up. Good morning students. Sit down.

1. Powtórzenie:
- Na poprzednich lekcjach uczyliśmy się nazw przymiotników opisujących wygląd oraz nazw zwierząt. Proszę powtórzmy je wspólnie.
- Anglista informuje uczniów, że na dzisiejszej jednostce lekcyjnej nauczą się nowych nazw zwierząt oraz będą uczyć się rozumieć sens słyszanej historyjki.

2. Rozwinięcie:
- Zapiszmy datę i temat dzisiejszej lekcji (Let’s write the date and subject)

- Jaki dzień miesiąca? 17
- Jakie dwie literki napiszemy po 17? th
- Jaki mamy miesiąc? November (listopad)

Lesson 21
Wednesday, 17thof November, 2010
Subject: At the pet show

- Nauczyciel informuje dzieci, że Zap, Zeeta i Robodog wybierają się na wystawę zwierząt (pet show).

- Następnie dzieci otwierają podręczniki na stronie 26 (Open your books on page twenty six). Nauczyciel pyta uczniów, kogo widzą na obrazkach (wskazując na Zapa pyta Who is it?). Anglista wyjaśnia dzieciom, że mężczyzna na obrazku ma na imię Eddie i jest sędzią na wystawie. Wskazuje na transparent z napisem The most unusual pet, pytając dzieci, czy domyślają się, co oznacza. Prosi po polsku, aby dzieci spróbowały przewidzieć, jak dalej potoczy się ta historia.

- Nauczyciel odtwarza Nagranie 54, a dzieci podsumowują po polsku, czy właściwie zrozumiały sens historyjki. Słuchając scenki pyta dzieci, aby powiedziały kto akurat wypowiada daną kwestię. Na końcu nauczyciel puszcza nagranie jeszcze raz prosząc dzieci, aby powtórzyły usłyszane zwroty.

- Nauczyciel podsumowując zadanie tłumaczy jaki był cel tego ćwiczenia: dzieci poznają temat tego rozdziału i nowe słownictwo. Należy podkreślić, że nie muszą rozumieć każdego słowa z nagrania.

- Nauczyciel wprowadza nowe słowa i prosi, aby dzieci przetłumaczyły ich sens, a następnie odtwarza Nagranie 55, prosząc, aby powtórzyły usłyszane wyrazy oraz wskazały na odpowiedni obrazek. Następnie prosi, aby dzieci otworzyły zeszyty i przepisały do nich wcześniej przygotowaną notatkę zawierającą nowe słownictwo. Odtwarza również Nagranie 56 i prosi, aby powtórzyły rytmicznie słowa wypowiadane przez Robodoga.

- Nauczyciel informuje dzieci, że teraz zajmą się grą z użyciem zakładki wyrazowej. W tym celu dzieci wycinają i wykonują zakładkę wyrazową 3. Przeciągają ją przez swoją „maszynę wyrazową” (znajdującą się na końcu książki), tak aby znajdujące się na niej słowa były widoczne. Następnie grają w parach w grę What’s before. Przed rozpoczęciem gry nauczyciel prosi dwoje dzieci, aby zademonstrowały jej zasady. Jedno z dzieci przesuwa powoli zakładkę w maszynie, w tym czasie drugie dziecko zapamiętuje kolejność wyrazów. Następnie pierwszy uczeń wybiera jeden z obrazków i ustawia go w okienku maszyny. Zadaje pytanie: What’s before?, a drugi uczeń stara się przypomnieć sobie, jaki obrazek znajduje się na zakładce przed tym widocznym w okienku i mówi nazwę przedstawionego na nim zwierzęcia. Dzieci zamieniają się rolami i grają w sumie 4-6 razy.

- Ćwiczenie dodatkowe: Nauczyciel wyjaśnia, że teraz odbędzie się gra w bingo. Prosi, aby dzieci w zeszytach (bądź na kartkach) narysowały tabelkę składającą się z 9 pól (w razie potrzeby rysuje taką na tablicy). Prosi również, aby dzieci wybrały 9 słów (oznaczających zwierzęta, oraz cechy wyglądu z poprzedniej lekcji). Dla pewności podaje te słowa na tablicy interaktywnej. Następnie nauczyciel odczytuje słowa w wybranej przez siebie kolejności. Wygrywa osoba, która jako pierwsza skreśli 3 słowa w pionie, poziomie, lub na skos.

3. Podsumowanie
- Na dzisiejszej lekcji nauczyliśmy się nazw nowych zwierząt oraz doskonaliliśmy umiejętności rozumienia ze słuchu.
- Nauczyciel nagradza aktywność dzieci plusami.

HOMEWORK
- Nauczyciel prosi, aby dzieci w domu narysowały ulubione zwierzątko i opisały jego wygląd (np. big, small, curly tail, etc.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.