X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10590
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego wychowania przedszkolnego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin ukończenia: 2011

mgr Wanda Rokita

Publiczne Przedszkole w Mietkowie

Realizowany od 01. 09.2008 r. do 31.05.2011 r.


1. § 8 ust. 2 pkt 1

Zadanie: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Formy realizacji:

- Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami min. Metoda projektu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

- Opracowanie kart badających umiejętności dzieci.

- Opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców.

- Prowadzenie Kroniki Przedszkola.

- Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami połączonych z pedagogizacją.2. § 8 ust. 2 pkt 2

Zadanie: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji:

- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych tworząc i opracowując wszelką prezentację zawodową.

- Stosowanie i wykorzystywanie internetu w pracy zawodowej.

- Przygotowanie kart pracy dla dzieci na różnych poziomach z uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju.

- Tworzenie prezentacji multimedialnych. Wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości przedszkolne, podziękowań, itp.

- Przygotowywanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami.

- Umieszczanie artykułów i informacji na stronach internetowych.

- Opracowywanie wystaw fotograficznych z uroczystości przedszkolnych, wyjazdów, wycieczek.

- Opracowywanie w formie elektronicznej scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych.


3. § 8 ust. 2 pkt 3

Zadanie: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Formy realizacji:

- Umieszczenie pomocy dydaktycznych w biblioteczce przedszkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli.

- Przygotowywanie i przedstawianie referatów na radach pedagogicznych zgodnie z harmonogramem WDN.

- Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

- Dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami przedszkola.

- Umieszczanie publikacji w gazetce przedszkolnej „Ekoludek”.

4. a)

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

Formy realizacji:

- Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego. 2

c)
Zadanie: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Formy realizacji:

- Zorganizowanie cyklu spotkań z ludźmi pracującymi w palcówkach zdrowotnych: lekarz, stomatolog, pielęgniarka.

- Zorganizowanie przedszkolnego konkursu o tematyce zdrowotnej.

- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, festynów z udziałem dzieci i ich bliskich.

- Organizowanie kiermaszy.

- Organizowanie wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych. Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu.

- Propagowanie wśród dzieci i rodziców akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „ Cały Wrocław czyta dzieciom”.

- Współpraca z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Mietkowie.

- Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Zostań Mikołajem” oraz współudział w akcjach przeprowadzanych na terenie przedszkola.

- Przygotowanie planów i programów spotkań z rodzicami.

- Współpraca z Policją w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w domu, na podwórku i na drodze.

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

- Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych.

- Organizowani imprez, uroczystości dla dzieci i rodziców np. Dzień Chłopca, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.

e)
Zadanie: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Formy realizacji:

- Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie – organizowanie wspólnych zajęć umożliwiających dzieciom 6-letnim łagodny start w szkole podstawowej.

- Współpraca z Bibliotekom Szkolna i Gminną w Mietkowie.

- Współpraca z Domem Pomocy Społecznej „Dom nad zalewem” w Borzygniewie.

- Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mietkowie.

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

- Współpraca ze Ślężańskim Ośrodkiem Kultury w Sobótce – udział w festiwalu piosenki przedszkolnej.

5.
Zadanie: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

Formy realizacji:

- Opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych i wychowawczych.


Opracowała:
mgr Wanda Rokita


Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.