X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10462
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Elżbieta Szornak
Zespól Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu
Nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym w Chodlu

Plan sporządzono w formie tabelarycznej.

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2008 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2011 r.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy przedszkola
( zgodnie z § 8 ust.2 pkt.1 )

- Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli ( VIII 2008 )
-Opracowanie planu awansu zawodowego (VIII 2008 )
- Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( wg proponowanych terminów )
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia rady pedagogicznej, konferencje, warsztaty metodyczne ), okres stażu
-Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjno – terapeutycznego do pracy indywidualnej z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym ( IX 2008 )
- Przygotowanie scenariuszy imprez i uroczystości ( okres stażu )
- Pogłębianie wiedzy merytorycznej i podnoszenie kompetencji metodycznych poprzez studiowanie literatury fachowej ( okres stażu )
- Opracowanie ankiety dla rodziców ( X 2009 )
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia ( okres stażu )

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( zgodnie z § 8 ust.2 pkt.2 )
- Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy ( 2008/2009 )
- Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli ( okres stażu )
- Opracowywanie różnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej ( okres stażu)
- Prowadzenie zajęc z dziecmi z użyciem komputera przy współpracy komputera (okres stażu)

3. Umiejętnośc dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajec, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęc w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęc ( zgodnie z § 8 ust.2 pkt.3 )
-Prowadzenie zajęc otwartych dla innych nauczycieli i rodziców (okres stażu )
- Opracowywanie materiałów dla rodziców, wykonywanie gazetki ( okres stażu )
- Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami – organizowanie i udział w różnych konkursach ( okres stażu )
- Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych ( aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń ( okres stażu )
- Uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego Profilaktyczny Plan Pracy ( okres stażu )

4. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczące zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( zgodnie z § 8 ust.2 pkt. 4c )
-Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy , umiejętności w podnoszeniu jakości szkoły ( okres stażu )
- Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki ( organizowanie kiermaszu z pracami wykonanymi przez dzieci - okres stażu )
- Współpraca z rodzicami ( okres stażu )
-Organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców ( okres stażu )

5. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( zgodnie z § 8 ust.2 pkt.4e )
- Współuczestniczenie w akcji charytatywnej ,, Góra Grosza ”( okres stażu )
- Udział w akcji ,, Pomóż dzieciom przetrwac zimę ” ( okres stażu )
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chodlu ( okres stażu )
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Chodlu - ,, Cała Polska Czyta Dzieciom ” ( okres stażu )
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu Lub. ( okres stażu )
- Współpraca ze strukturami samorządowymi – Urząd Gminy w Chodlu ( okres stażu )
- Organizacja wyjazdów do teatru, kina oraz współpraca z małymi formami teatralnymi celem przybliżenia dzieciom sztuki ( okres stażu )
- Współpraca z wolontariatem Publicznego Gimnazjum w Chodlu w akcji ,,Poczytaj mi przyjacielu ‘’ ( okres stażu )
- Współpraca z biblioteka szkolną ( okres stażu )
-Współpraca z Powiatową Policją w Poniatowej ( okres stażu )

6. Uzyskanie znaczących osiągnięc w pracy zawodowej ( zgodnie z § 8 ust.2 pkt.4f )
- Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne ( okres stażu )

7. Umiejętnośc rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( zgodnie z § 8 ust.2 pkt.5 )
Opis dwóch przypadków :
- Opis i analiza dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym
- Opis i analiza dziecka nieśmiałego ( okres stażu ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.