X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10348
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klasy II szkoły ponadgimnazjalnej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IIB NA ROK SZKOLNY 2010/2011
Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Cel główny:
Odkrywanie swoich uzdolnień możliwości i własnej indywidualności.

Cele szczegółowe:
1.Wszechstronny rozwój osobowości ucznia;
2.Rozwijanie samodzielności,kreatywności i współdziałania w zespole;
3.Wzbudzanie w uczniach odpowiedzialności za własne zdrowie;
4.Dbanie o wysoki poziom kultury osobistej, odpowiedzialność za słowa i czyny;
5.Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości;
6.Kształtowanie umiejętności organizacyjnych;
7.Umożliwienie uczniom wyrażania swoich myśli i poglądów;
8.Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich- wyrabianie szacunku do tradycji;

METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:
aktywizujące – wykorzystanie formularzy, ankiet, testów, zdań niedokończonych, kart pracy; praca w grupie, praca indywidualna, praca w zespole klasowym, scenki sytuacyjne, technika grup zadaniowych, dyskusje, pogadanki, burza mózgów.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1.Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych.
2.Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom / na zebraniach , comiesięcznych drzwiach otwartych,korespondencyjnie, telefonicznie/
3.Sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań,które umożliwiłyby pomoc dzieciom w nauce i właściwym zachowaniom.
4.Zainteresowanie rodziców sprawami, problemami klasy,częsty kontakt z wychowawcą.
5.Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów, praca na rzecz szkoły.
6.Wspólne czuwanie rodziców i wychowawcy nad frekwencją uczniów, niepowodzeniami w nauce.
7.Nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz klasy oraz bardzo dobre wyniki w nauce ich dzieci- Listy gratulacyjne.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1.Inauguracja roku klasowego./ 2h /
-wybór samorządu klasowego;
-przydział obowiązków – dyżury w klasie;
-ustalenie norm i zasad kulturalnego zachowania wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły;
-propozycje tematów do poruszenia na lekcji wychowawczej.
2.Integracja w grupie – gry i zabawy np. „Drzewo”-podobieństwa i różnice. /1h /
3.Dopalacze /1h/;
4.Pasja jako ważny element procesu życia./2h/;
5.Kultura wolnego czasu – aktywna i odpowiedzialna postawa wobec zdrowia własnego i innych ludzi./1h/;
6.Uwaga napad złości! Omówienie i opisanie w postaci ogłoszenia przypadku złości - plakat/1h/;
7.Stres – jak go pokonać/1h/;
8.Czy warto się uczyć?/1h/;
9.Odpowiedzialność za własne czyny - świadomość./1h/;
10.Moje zalety i wady – zmiana wad w zalety./1h/;
11.Prace organizacyjne nad Delicjadą /2h/
12. Czy potrafię zadbać o własne bezpieczeństwo w wakacje./1h/;
13.Imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela,Andrzejki ,Mikołajki,
Wigilia,Walentynki,Dzień Kobiet,Dzień Dziecka.
14.Godziny do dyspozycji nauczyciela:
-rozwiązywanie problemów wychowawczych;
-omawianie wyników w nauce i frekwencji;
-ustalanie ocen z zachowania.

wychowawca klasy: Nina Kułaga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.