X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10349
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IIIB NA ROK SZKOLNY 2008/2009
Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Cel główny: planowanie własnej kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:
1.Wzmacnianie poczucia własnej wartości w grupie;
2.Uświadomienie wartości takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, współpraca;
3.Umiejętność podkreślania swoich mocnych stron;
4.Nabywanie umiejętności porozumiewania i komunikowania się z innymi;
5.Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji;
6.Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji;
7.Umożliwienie uczniom wyrażania swoich myśli i poglądów;
8.Rozwój umiejętności obierania własnego celu;
9.Pogłębienie świadomości dotychczasowych osiągnięć uczniów;
10.Ukierunkowanie uczniów do podjęcia decyzji, co chcieliby robić po skończeniu szkoły;
11.Rozwinięcie realistycznego myślenia uczniów na temat pracy.

METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:
aktywizujące – wykorzystanie formularzy, ankiet, testów, zdań niedokończonych, kart pracy; praca w grupie, praca indywidualna, praca w zespole klasowym, scenki sytuacyjne, technika grup zadaniowych, dyskusje, pogadanki, burza mózgów.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1.Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych.
2.Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom / na zebraniach , comiesięcznych drzwiach otwartych,korespondencyjnie, telefonicznie/
3.Sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań,które umożliwiłyby pomoc dzieciom w nauce i właściwym zachowaniom.
4.Zainteresowanie rodziców sprawami, problemami klasy,częsty kontakt z wychowawcą.
5.Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów, praca na rzecz szkoły.
6.Wspólne czuwanie rodziców i wychowawcy nad frekwencją uczniów, niepowodzeniami w nauce.
7.Nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz klsy oraz bardzo dobre wyniki w nauce ich dzieci- Listy gratulacyjne.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1.Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego – wybory samorządu klasowego./1h/
2.Ustalenie programu wycieczek klasowych/ kino,teatr/1h/
3.Ćwiczenia integrujące grupę – drzewo (podobieństwa i różnice)./1h/
4.Zapoznanie uczniów z regulaminem matur:/3/
-wybór przedmiotów maturalnych,
-deklaracje maturalne.
5.Zajęcia zawodoznawcze z doradcą zawodowym./2h/./p.Joanna Przybyła/
6.Moja przyszłość- różne aspekty życia dorosłego człowieka./1h/
7.Pomoc w pokonywaniu stresu – zajęcia z pedagogiem./1h/
8.Jak zdobywam wiedzę?/1h/
9.Zainteresowania i kierunki aktywności./1h/
10.Wartości ważne w życiu. Wartości cenione w pracy zawodowej./1h/
11.Moje autorytety i „antyautorytety”./1h/
12.Organizacja Studniówki./3h/
13.Samoocena uczniów z zachowania./2h/
14.Analiza wyników w nauce – podsumowanie pracy w I , II semestrze./2h/
15.Nauka i praca – czym się różni praca od szkoły?/1h/
16.Kończę szkołę i co dalej? Moje plany na przyszłość. /1h/
17.Najważniejsze egzaminy w życiu – co mi daje matura?/1h/
18.Minęły 3 lata – jakie lata?Podsumowanie całego pobytu w szkole/1h/
19.Godziny do dyspozycji wychowawcy./2h/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.