X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10228
Przesłano:

PRL - Sprawdzian wiadomości z historii

Test PRL
1.Po zapoznaniu się z tekstami źródłowymi napisz, kto był I sekretarzem PZPR w czasie opisywanych w źródłach wydarzeń
I sekretarz PZPR
Bolesław Bierut
Edward Ochab
Władysław Gomułka
Edward Gierek
Stanisław Kania
Wojciech Jaruzelski

Tekst I
„Klasa robotnicza dała ostatnio kierownictwu partii i rządowi bolesną nauczkę. Robotnicy Poznania, chwytając za oręż strajku i wychodząc na ulice w czarny czwartek czerwcowy, zawołali wielkim głosem: Dosyć!”
I sekretarz partii ........................................

Tekst II
„Dnia 8 marca Milicja Obywatelska rozpędzając wiec studentów Warszawy, biła pałkami kobiety. Jednej ze studentek wybito oko. Dziesiątki ludzi aresztowano”.
I sekretarz partii ........................................

Tekst III
„Ostatnie informacje: w Szczecinie sytuacja bardzo groźna , doszło do ostrego starcia z agresywnym tłumem liczącym ponad 2 tys. Ludzi. W Gdyni jest 11 zabitych”.
I sekretarz partii ........................................

2. Uzupełnij tekst
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został powołany w czerwcu ............... roku. Jego premierem został ........................................, a wicepremierami ........................................i ........................................

3. Po śmierci Stalina w PZPR pogłębił się kryzys wewnętrzny. W KC powstały dwie orientacje. Podaj ich nazwy
........................................

4. Określ które wydarzenia lat siedemdziesiątych doprowadziły do powstania Komitetu Obrony Robotników.
........................................
- podaj cele działalności KOR ........................................

5. Zapoznaj się z fragmentem tekstu i odpowiedz na pytania
„Wszystkie decyzje w sprawie polityki kościelnej w Polsce zapadają w Moskwie. Podstawowym instrumentem terroru politycznego i fizycznego wobec duchowieństwa jest XI Departament. (...) Ten aparat przygotował akt oskarżenia przeciw biskupowi kieleckiemu i przeprowadził aresztowanie Prymasa Polski, którego osadził w pobliżu Lidzbarka. I tam kardynał Wyszyński przebywał do chwili mego wyjazdu z Polski, w grudniu 1953 r.”
A) Kto jest autorem tej wypowiedzi? ........................................
B) Jaką funkcję w Polsce pełnił autor wypowiedzi ........................................
C) Podaj nazwisko biskupa kieleckiego o którym jest mowa w cytowanym fragmencie ........................................

6. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia wpisując liczby od 1 do 4
XX zjazd KPZR...............
Strajk w Poznaniu..............
Śmierć Stalina ...................
Gomułka I sekretarzem .......

7. Prawda|Fałsz
a) Obrady Okrągłego stołu trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r............................
b) Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta..........................
d) W 1993 r. rząd Jana Olszewskiego opracował i podpisał konkordat z Watykanem...................

8. Jakie ustalenia podjęto w wyniku obrad Okrągłego Stołu- podaj 4

9. Scharakteryzuj gospodarkę w Polsce w latach 1947-1955

10. Rozwiń skróty- ORMO, NSZZ „Solidarność”

11. Podaj 4 wydarzenia związane z relacjami państwo- Kościół po II wojnie światowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.