X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10220
Przesłano:

Scenariusz lekcji chemii

Temat lekcji : Reakcja zobojętniania

Cele operacyjne
Uczeń wie :
- na czym polega reakcja zobojętniania (A),
- jaka jest rola wskaźnika w rekcji zobojętniania (B),
- czym różnią się równania rekcji zapisane w postaci cząsteczkowej , jonowej i jonowej skróconej.
Uczeń umie :
- przeprowadzić rekcje zobojętniania,
- zapisywać równania zobojętniania w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej,
- ocenić kiedy powstaje sól obojętna a kiedy wodorosól.

Cele wychowawcze
Uczeń umie:
- współpracować w grupie,
- przestrzegać zasad bhp i regulaminu pracowni, zachować lad i porządek podczas doświadczeń uczniowskich
- pracować w sposób zdyscyplinowany

Metody
- problemowa
- praktyczna – eksperyment uczniowski ( praca w grupach )
- słowna ( dyskusja , pogadanka )
- aktywizująca
- metoda projektu

Środki dydaktyczne
- sprzęt laboratoryjny ( kolba stożkowa, biureta , palnik ,wkraplacz, pipetyki)
- odczynniki : roztwory HCl , H2SO4 , NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny
- karta pracy
- CD – rom pt,, Rekcja zobojętniania
- plansza pt: Wzory sumaryczne kwasów i zasad
- plansza pt: schemat reakcji zobojętniania


Przebieg lekcji :
I.Część nawiązująca :
Powtórzenie wiadomości:
- rozwiązanie krzyżówki

II .Część właściwa
- zapisanie tematu lekcji i podanie celów lekcji :
1) Co to jest reakcja zobojętniania?
2) Jakie substraty biorą udział w reakcji zobojętniania ?
3) Jakie są produkty rekcji zobojętniania?
- wytworzenie sytuacji problemowej :

Co się stanie gdy kwas połączymy z zasadą ?

Uczniowie wykonują eksperymenty uczniowskie w grupach
wg instrukcji i wyciągają wnioski.
Odpowiadają na pytania :
1.O czy świadczy malinowe zabarwienie roztworu zasady NaOH pod wpływem fenoloftaleiny ? Jaki jest odczyn tego roztworu?
2.Jaki odczyn ma kwas ? Dlaczego podczas dodawania kwasu następuje odbarwienie roztworu?
3.Jakie powstają produkty ? Jaki mają odczyn ?
4.Jak zapiszemy równanie reakcji w formie cząsteczkowej , jonowej i jonowej skróconej ?

- uczniowie uzupełniają ćwiczenie nr (tekst a lukami )
- sprawdzenie ćwiczenia

III. Uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające :

Ćwiczenie nr
Napisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równania rekcji zobojętniania ;
KOH kwasem H3PO4
Ca (OH)2 kwasem H2SO4

- Powtórzenie wiadomości
1) Co to jest reakcja zobojętniania?
2) Jakie substraty biorą udział w reakcji zobojętniania ?
3) Jakie są produkty rekcji zobojętniania?
4) Reakcja zobojętniania w życiu codziennym ( prezentacja uczniów)

- Zadanie pracy domowej

Zadanie nr 1 str 203/ podręcznik

- ocena uczniów aktywnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.