X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10218
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciel mgr Anna Płonka
staż Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Woli Książęcej okres stażu od 1 września 2007r. do 31 maja 2010r.

W Szkole Podstawowej w Woli Książęcej pracuję od 1 września 1987r, najpierw na stanowisku nauczyciela oddziału przedszkolnego, a od 1997 nauczyciela nauczania początkowego, obecnie nauczania zintegrowanego. Wstępna analiza moich umiejętności i dorobku zawodowego oraz podejmowanie działań w celu samodoskonalenia sprawiły, że podjęłam starania, by uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego. Reforma edukacji dała nauczycielom ku temu możliwości, stawiając jednocześnie przed nimi wiele wymagań kwalifikacyjnych. Sam fakt postawienia przez Rozporządzenie MEN określonych zadań przed nauczycielami zmusił mnie do refleksji nad moim stażem zawodowym. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego, opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN, potrzebach szkoły, uczniów i rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczeniu pedagogicznym. Plan ten miał w swoim założeniu kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktycznych, a zarazem podstawę do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych.
W trakcie stażu podjęłam działania mające na celu uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, czyli doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. Pierwsze z działań to poznanie i analiza procedury awansu zawodowego. Zaczynając staż, przemyślałam i ułożyłam plan rozwoju zawodowego, który realizowałam przez ten okres, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne. Rozwijałam wiedzę na temat prawa oświatowego i reform oświaty. Poszerzałam swoją wiedzę przez studiowanie literatury pedagogicznej, analizowałam przepisy i akty prawne, informacje w internetowych serwisach edukacyjnych.
Przez cały okres systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego ( kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych). Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
- Jak nauczać ortografii w klasach początkowych – warsztaty organizowane przez ODN w Kaliszu, które odbyły się w terminie 5.12.2007- 12.12.2007r.
( 10 godz.),
- Jak udzielać pierwszej pomocy – kurs zorganizowany przez WOŚP w Środzie Wlkp. (8 godz.),
- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu 3 grudnia 2007r. (8 godz.),
- Kurs na Kierowników wycieczek szkolnych zorganizowany przez ODN Kalisz od 7.12.2007 do 15.12.2007r. (25 godz.),
- Niekonwencjonalne techniki plastyczne -warsztaty prowadzone przez panią Annę Stawową, odbyły się w Jarocinie 14 i 15 listopada 2007r.( 8 godz.),
- Podróże małe i duże po krajach Unii Europejskiej, szkolenie zorganizowane przez CDN Edukator dnia 22.09.2007r. ( 2 godz.),
- Szkolenie Praca z uczniem zdolnym oraz Podróż w krainę wyobraźni -organizowane przez wyd. MAC- 14 marca 2008 (4 godz.),
- Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się -szkolenie zorganizowane przez wyd. Nowa Era 27. 02. 2008r. (2 godz.),
- Znaczenie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia dzieci i młodzieży szkolenie w ramach projektu PLO0432 Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy, zorganizowane przez Powiatową Stację- sanitarno- Epidemiologiczną w Jarocinie 20. 10.2009r. w Kotlinie (6 godz.),
- Wiosna inspiracją do prac plastycznych szkolenie zorganizowane przez wyd. Nowa Era 19.03.2009r(2 godz.),
- Inteligencje wielorakie w cyklu Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła, szkolenie zorganizowane przez wyd. MAC 4.02. 2009r. w Jarocinie,
- Poznaj dobre pomysły na owocną edukację szkolenie zorganizowane przez wyd. MAC 3.03. 2010r. w Jarocinie,
- Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół szkolenie Rady Pedagogicznej, które odbyło się 5 czerwca 2009r. (3 godz.).
Uczestniczyłam także w szkoleniach Rady Pedagogicznej, poświęconych doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pani E.Tokarz przygotowała materiały szkoleniowe na temat dyslekcji( 18.05.2007). Zorganizowałam także szkolenie Rady Pedagogicznej na temat Jak skutecznie uczyć ortografii, dzieląc się swoją wiedzą zdobytą na warsztatach ortograficznych w Kaliszu oraz pracy kółka ortograficznego.

Ważnym zadaniem jest wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez przygotowywanie ich do różnych konkursów i rozwijanie zainteresowań. Corocznie moi wychowankowie biorą udział w następujących konkursach:
- Powiatowy konkurs ortograficzny Zabawy z ortografią,
- Kangurek matematyczny,
- Gminny konkurs matematyczny Zabawy z matematyką,
- Powiatowy konkurs plastyczny Akademia Pana Kleksa i Brzechwy,
- Gminny konkurs W świecie lektur,
- Gminny turniej przyrodniczo – ekologiczny,
- Powiatowy konkurs piosenki szkolnej ,
- Powiatowe Spotkania z poezją Marii Konopnickiej,
- Międzyszkolny konkurs kolęd.
Od września 2008r. prowadziłam koło ortograficzne Z ortografią za pan brat, do którego napisałam program zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 29 sierpnia 2008r. Koło to cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci, dzięki zastosowaniu różnorodnych środków dydaktycznych, w tym gier komputerowych. Do poznawania tajników polskiej ortografii zachęcała comiesięczna rywalizacja w poprawnej pisowni między klasą drugą a trzecią. Efekty całorocznej pracy kółka uwieńczył Gminny konkurs ortograficzny Zabawy z ortografią ,którego jestem współorganizatorką od 5 lat oraz wybór Mistrza ortografii.
Drugim kołem zainteresowań prowadzonym przeze mnie był Klub Wiewiórka, w ramach którego realizowałam program Jak dbać o zdrowie zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 29 sierpnia 2008r. W ramach tego programu realizowałam szeroko pojętą edukacje prozdrowotną. Nawiązałam współpracę z organizacją PCK i zapoznałam z jej działalnością dzieci. Uczyliśmy się na tych zajęciach m.in. jak udzielać pierwszej pomocy. Wykorzystałam wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu zorganizowanym przez WOŚP oraz kursie Pierwsza pomoc przedmedyczna. Dużo zajęć poświęciłam właściwemu odżywianiu się i zdrowemu trybowi życia, wykorzystując informacje zdobyte na szkoleniu Znaczenie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia dzieci i młodzieży. Zapoznałam dzieci z postacią Pyrka, który z kolei uczył nas bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Działalności koła towarzyszyły różne konkursy plastyczne Odżywiam się zdrowo, Piękny uśmiech, Z Pyrkiem bezpieczniej.
Przez cały okres stażu doskonaliłam własny warsztat pracy, metody nauczania, pogłębiałam wiedzę i umiejętności, wykorzystywałam je w pracy dydaktycznej, między innymi poprzez studiowanie literatury pedagogicznej (publikacje dotyczące nauczania zintegrowanego na stronach WWW, czasopisma metodyczne) oraz współpracy z innymi nauczycielami. W ramach zespołu samokształceniowego z koleżankami z nauczania zintegrowanego i oddziału przedszkolnego podejmowałyśmy następujące tematy:
- Jak pomagać dziecku z ADHD,
- Inteligencje wielorakie- nowe spojrzenie na nauczanie- jak diagnozować uczniów,
- Rozwój społeczno- emocjonalny a gotowość szkolna,
- Recepta na wypalenie zawodowe nauczyciela,
- Jak ciekawiej uczyć ortografii,
- Analiza nowej podstawy programowej.
Służyłam również swoją wiedzą, pełniąc funkcję opiekuna stażu koleżanki Eweliny Mróz, która ubiegała się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Funkcję tę pełniłam od 1.09.2007r. do 31.05.2009r.
Doskonaliłam także umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Korzystanie z Internetu i programów komputerowych pozwala mi opracowywać pomoce dydaktyczne, testy, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, co znacznie ułatwia pracę. Wykonuję także zaproszenia, podziękowania, dyplomy dla uczniów. Samodzielnie przygotowałam dokumentację do awansu zawodowego. Prowadziłam także w każdy piątek godzinę zajęć z komputerem w klasie II, co znacznie uatrakcyjniło ofertę edukacyjną w tej klasie. Uczniowie bardzo czekają na takie zajęcia, bo są nieszablonowe i atrakcyjne.
Poszerzałam także zakres działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Organizowałam uroczystości klasowe i szkolne. Najważniejsze z nich to: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Pasowanie na ucznia w klasie I, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Święto Pieczonego Ziemniaka, Wigilia klasowa, Dzień Patrona Szkoły. Bardzo chętnie organizuję wyjazdy dla dzieci. Wycieczki pozwalają uczniom ciekawie spędzać wolny czas i rozwijać ciekawość poznawczą. W latach 2007 – 2010 zorganizowałam następujące wyjazdy:
- wycieczka do Puszczykowa, Puszczykówka, Rogalina i Kórnika,
- wycieczka dwudniowa do Jury Krakowsko- Częstochowskiej,
- wycieczka do Kłodawy(Koło, Kościelec, Wyszyna),
- wycieczka do Poznania (Cytadela, Malta, Uzarzewo),
- wycieczka do Wrocławia – zoo,
- wyjazd do teatru w Kaliszu na sztukę Doktor Dolitte i jego zwierzęta,
- do teatru muzycznego w Poznaniu na Przygody Koziołka Matołka,
- do kina trójwymiarowego w Poznaniu Po rozum do mrówek i Dzikie safari,
- do kina w Jarocinie na filmy Mój przyjaciel miś i Alwin i wiewiórki,
- do Jarocina- zwiedzanie Skarbczyka i Ratusza, wizyta w bibliotece publicznej,
- do Biblioteki Publicznej w Sławoszewie.
Organizowałam zajęcia tematyczne w terenie, realizując zadania poznawania najbliższego środowiska:
- utrwalanie zasad właściwego poruszania się po drodze, nauka przechodzenia przez jezdnię ,
- wycieczki do lasu ( warstwy lasu, las jesienią),
- mieszkańcy łąki (owady, roślinność),
- rajd pieszy na Wysogotówek – pomnik krzyży.
Byłam również współorganizatorką letniego wypoczynku dla dzieci – półkolonii w latach 2007- 2009 oraz balów karnawałowych, które odbywają się co roku w ferie zimowe.
Kolejnym z działań było wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami i instytucjami. W ramach tego zadania współpracowałam z logopedą szkolnym p .E. Tokarz, ze szkolną pielęgniarką p. M.Styś, zapraszając ją do klasy na zajęcia. Systematycznie utrzymywałam współpracę z rodzicami, organizując zebrania klasowe i spotkania indywidualne, włączałam rodziców do pomocy przy organizowaniu uroczystości klasowych, wycieczek. Pozyskiwałam sponsorów na Gminny konkurs ortograficzny organizowany w naszej szkole oraz półkolonie ( Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Koło Gospodyń wiejskich, Rada Sołecka). Współpracowałam z Radą Sołecką podczas organizowania Dnia Pieczonego Ziemniaka i Balu Karnawałowego. Systematycznie współpracuję z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poprzez kierowanie dzieci na badania i wymianę informacji. Współpracowałam także z Komendą Policji w Kotlinie
( pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach). Ponadto współpracuję z Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Książęcej (zwiedzanie remizy strażackiej, pokaz gaszenia pożaru), PCK- oddział w Jarocinie ( angażowanie się w akcje charytatywne, korzystanie i pozyskiwanie materiałów do Klubu Wiewiórka), Jarocińskim Ośrodkiem Kultury (udział w ofercie teatralnej), kinem Echo w Jarocinie (korzystanie z oferty filmowej).
W trakcie odbywania stażu włączyłam się w następujące akcje charytatywne:
- Góra Grosza ( co roku),
- zbieranie środków na leczenie chorego na białaczkę ucznia gimnazjum w Kotlinie,
- Adopcja na odległość – wspieranie środkami pieniężnymi dzieci z Mongolii (od 2 lat),
- zbieranie darów dla powodzian (maj 2010)
W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom jakie stawia przede mną reforma edukacji. Udało mi się zrealizować zaplanowane w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, ponadto wykonywane zadania stały się dla mnie inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, które mam nadzieję
w przyszłości zrealizować. Kolejny raz przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka. Ucznia traktuję zawsze poważnie, szanuję jego indywidualność, doceniam wkład pracy na miarę jego możliwości, staram się zrozumieć jego potrzeby. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Uzyskuję nowe kwalifikacje i doskonalę już posiadane. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i przyjemności, dlatego zamierzam kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, doskonaląc swój warsztat pracy i tym samym podnosząc jakość nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.