X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10081
Przesłano:

Dzielniki i wielokrotności liczby naturalnej - Scenariusz lekcji matematyki

Temat: Dzielniki i wielokrotności liczby naturalnej

1. Cele lekcji:
- wprowadzenie pojęcia dzielnika i wielokrotności liczby,
- kształcenie umiejętności wyznaczania dzielników i wielokrotności danej liczby,
- utrwalanie pamięciowego mnożenia i dzielenia liczb,
- umiejętność argumentacji i wypowiadania się,
- umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

2. Metody pracy:
- praca zbiorowa i indywidualna,
- pogadanka, dyskusja – przypomnienie potrzebnych wiadomości
wprowadzenie nowych pojęć.

3. Środki dydaktyczne:
- karty pracy,
- rozsypanka cyfrowa.

4. Przebieg lekcji:
a) Czynności organizacyjne:
- Powitanie uczniów,
- Przedstawienie tematu, przebiegu i celów lekcji,
- Sprawdzenie pracy domowej.
b) Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu pamięciowym w zakresie 100.
Uczeń odpowiada na pytanie np. podaj czterokrotność (n - krotność) liczby 6, 8, 9, 7... , następnie wybiera kolegę, któremu zadaje pytanie, ten odpowiada i zadaje pytanie następnemu.
c) Uczniowie ustalają jaka może być reszta z dzielenia liczby przez kolejne liczby naturalne, dochodząc do definicji o dzielniku liczby naturalnej,a następnie formułują określenie wielokrotności liczby naturalnej
d) Uczniowie otrzymują kartki z zadaniami - rozwiązują je samodzielnie.


Zadanie 1.
Spośród liczb 0 , 1 , 2, 3, 4, 5, 6 , 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 wypisz dzielniki 12 i 18

Zadanie 2.
Następujące liczby : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
podkreśl różnymi kolorami:
a) czarnym - wielokrotności liczby 2
b) zielonym - wielokrotności liczby 3
c) niebieskim - wielokrotności liczby 4

Zadanie 3. Podaj po pięć kolejnych wielokrotności liczb 5, 7 i 13.Co zauważyłeś?

e) Układanie w parach rozsypanki cyfrowej.
Uczniowie w parach otrzymują kopertę z rozsypanką cyfrową składającą się z 3 kartoników - na każdym kartoniku napisana jest jedna cyfra np.
2 4 0. Z podanych cyfr ułożyć wszystkie możliwe jednocyfrowe, dwucyfrowe i trzycyfrowe liczby, które są wielokrotnościami liczby np. 4. Wypisać wszystkie dzielniki jednej z liczb dwucyfrowych.
f) Podsumowanie lekcji odbywa się w formie zabawy dzielnikiem.W trakcie zabawy, każdy uczeń jest liczbą równą jego numerowi w dzienniku. Wybrany uczeń wstaje i przedstawia się, np. „ Jestem liczbą 8. Jestem swoim dzielnikiem, jestem swoją
wielokrotnością”. Następnie wstają
uczniowie „dzielniki” i „wielokrotności” liczby 8 i przedstawiają się, np. „Jestem liczbą 4. Jestem twoim dzielnikiem”, Jestem liczbą 16. Jestem twoją wielokrotnością”, itd. Pozostali uczniowie kontrolują prawidłowość wypowiedzi kolegów, uzupełniają brakujące dzielniki i wielokrotności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.