X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10074
Przesłano:

Wykonujemy działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki

Temat: Wykonujemy działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Cele ogólne:
- powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności z działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
- rozwijanie zainteresowania matematyką
- analiza i kontrola własnej pracy

Cele szczegółowe:
- zapisuje i odczytuje ułamki w postaci dziesiętnej
- stosuje algorytmy działań na ułamkach dziesiętnych
- wykonuje podstawowe działania na ułamkach dziesiętnych
- stosuje kolejność wykonywania działań
- zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i na odwrót
- rozwiązuje zadania tekstowe otwarte z zastosowaniem poznanych działań na liczbach.
-kształcenie umiejętności porozumiewania się bez słów

Forma lekcji:
- zbiorowa
- praca w grupach
- indywidualna

Typ lekcji:
- powtórzeniowa

Metoda nauczania:
- metoda „milczek”

Środki dydaktyczne:
- zestawy zadań dla uczniów (załącznik)
- buźki „uśmiechnięta” i „smutna”
- naklejki motywacyjne


Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie:
- Powitanie uczniów
- Sprawdzenie obecności
- Sprawdzenie pracy domowej
- Zaznajomienie uczniów z tematem i celami lekcji
2. Powtórzenie pojęć związanych z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
- Jak dzielimy ułamki zwykłe?
- Jak sposobem pisemnym odejmujemy ułamki dziesiętne?
- Jaka jest kolejność wykonywania działań? itd.
3.Omówienie zasad rywalizacji.
- Podział klasy na czteroosobowe grupy – w skład każdej z nich wchodzą uczniowie o różnym stopniu wiedzy i umiejętności matematycznych.
- Zadaniem każdej grupy jest rozwiązanie zadań o różnym stopniu trudności
- Zadania poszczególnym członkom grupy przydziela lider
- Jeżeli któryś z członków grupy ma problem z ustaleniem poprawnego rozwiązania może poprosić o pomoc kolegę, ale nie zwalnia go to później od publicznego przedstawienia rozwiązania (osoba, która rozwiąże zadanie, powinna nauczyć tego rozwiązania kolegę)
- Czas pracy 10 min.
4. Zaznaczenie dzwonkiem, że w tym momencie rozpoczynamy pracę metodą „milczek”
5. Każdy uczeń prezentuje niewerbalnie rozwiązanie swojego zadania, a nauczyciel z resztą klasy czuwa nad jego poprawnością pokazując buźkę uśmiechniętą za poprawne rozwiązanie, bądź smutną za błędne. Każdemu uczniowi przydziela przy tym „motywce”. Zadania mają punktację od 1pkt. za najłatwiejsze do 3 pkt. za najtrudniejsze.
Nagrodami za zdobytą sumę punktów przez grupę są oceny. I tak:
6-7 pkt. – ocena bardzo dobra
4-5 pkt – ocena dobra
3 pkt. – ocena dostateczna
6. Podsumowanie lekcji – refleksje uczniów na temat takiej metody pracy i skali trudności poszczególnych zadań.
Załącznik:

Zadania za 1 punkt

Zadanie 1.
Liczba 5 i 2/100 zapisana w postaci dziesiętnej to:
A. 5,002 B. 5,20 C. 5,02 D. 5,2

Zadanie 2.
Liczba 3 razy większa od 3,6 to:
A. 2,1 B. 10,8 C. 9,18 D. 6,6

Zadanie 3.
Spośród wypisanych liczb najmniejszą jest:
A. 2,16 B. 2,006 C. 2,106 D. 2,0059

Zadanie 4.
Liczba 10 razy większa od 2,34 to:
A. 234 B. 0,234 C. 23,4 D. 2340

Zadanie 5.
Liczba trzynaście całych i dwanaście tysięcznych zapisana cyframi to:
A. 12,13 B. 13,012 C. 13,12 D. 13,0012


Zadania za 2 punkty

Zadanie 1.
Oblicz sposobem pisemnym:
3,4∙2,72

Zadanie 2.
Długopis kosztuje 28,8 zł., a ołówek 2,4 zł. Ile razy tańszy jest ołówek od długopisu?

Zadanie 3.
Uzupełnij:
2,3 kg= ...........................g
7,02 m= ............................cm

Zadanie 4.
Paweł kupił 3 i 3/4kg pomidorów, a Gaweł 3,73 kg. Który z chłopców kupił więcej
pomidorów i o ile więcej?

Zadanie 5.
Znajdź liczbę a:
a : 0,23 = 1,34


Zadania za 3 punkty

Zadanie 1.
Oblicz:
2,4: -(0,2)2

Zadanie 2.
Który sok jest tańszy?
Sok porzeczkowy 0,5l Wartość 1,75zł. Sok jabłkowy 0,2l Wartość 0,65 zł.

Zadanie 3.
Oblicz obwód i pole prostokąta, którego jeden bok ma długość 10 cm, a drugi jest o 3,5cm
dłuższy.

Zadanie 4.
Pani Jadzia ma na zakupy 18 zł. Czy kupi za to 1/4 kg kiełbasy po 22,40 zł za kg, 3 kg
cukru po 3,15 zł za kg oraz 2l mleka po 1,80 za litr?

Zadanie 5.
Długość jednego boku trójkąta wynosi 1,4m. Drugi bok jest o 0,15 m krótszy, a trzeci
stanowi 1/4 najdłuższego boku. Oblicz obwód tego trójkąta.


Zadania typu prawda/fałsz za 1 punkt

Zadanie 1.
Dzieląc ułamek dziesiętny przez 1000, przesuwamy przecinek tej liczby o 3 miejsca w
prawo

Zadanie 2.
W działaniu 2,5 -1/8 +1,14, najpierw wykonujemy odejmowanie
Zadanie 3.
Iloraz 2,54:0,4 jest równy ilorazowi 254:4

Zadanie 4.
Ułamek zwykły można zamienić na ułamek dziesiętny, dzieląc licznik przez mianownik
Ułamka

Zadanie 5.
Cyfra 5 w liczbie 2,453 jest cyfrą części tysięcznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.