X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10082
Przesłano:

Pole trójkąta. Scenariusz zajęć z matematyki w klasie VI

Scenariusz zajęć z matematyki
Dzień: 14.12.2009r.
Temat: Pole trójkąta.
Klasa: VI
Prowadzący: Ewelina Stachura

Cele ogólne: Uczeń:
-Umie nazwać i wyróżnić rodzaje trójkątów ze względu na boki;
-Umie nazwać i wyróżnić rodzaje trójkątów ze względu na kąty;
-Zna wzór na pole trójkąta i potrafi go zastosować;
-Potrafi wskazać podstawy i wysokości w danych trójkątach:
-Umie z rysunku odczytać dane i wstawić je do wzoru;
-Potrafi dokonać oceny wiedzy własnej i innych;
-Potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

Formy:
-Indywidualna;
-Grupowa.

Metody:
-Słowna;
-Oglądowa;
-Problemowa.

Środki dydaktyczne:
-Zeszyty, ćwiczenia;
-Kolorowe trójkąty.

Przebieg zajęć:
1.Czynności porządkowe:
-Sprawdzenie obecności;
-Omówienie i poprawa zadania domowego;
-Podanie tematu i celu lekcji.

2. Przypomnienie podziału trójkątów ze względu na boki i kąty:
-Nauczyciel pokazuje kolorowe trójkąty a uczniowie je klasyfikują do danej grupy.
-Zawieszenie trójkątów na tablicy.

3. Przypomnienie sposobu prowadzenia wysokości w trójkątach, zaznaczanie podstawy w trójkącie:
-Przykład na tablicy;

4. Przypomnienie wzoru na pole trójkąta, zaznaczenie poszczególnych odcinków (podstawa, wysokość) i wykonanie przykładu na tablicy.

5. Obliczanie pól trójkątów:
-Uczniowie zostają podzieleni na grupy;
-Każda grupa otrzymuje kolorowy trójkąt i jej zadaniem jest pomierzyć odcinki trójkąta i obliczyć jego pole oraz wypisać dane na jego temat;
-Prezentacja grup- przedstawiciel każdej grupy podchodzi do tablicy i przedstawia pozostałym uczniom wszystkie informacje na temat danego trójkąta. Zapisuje dane i obliczenia na tablicy;
-Uczniowie przerysowują kolejne trójkąty i obliczenia.

6. Ćwiczenia indywidualne:
-Uczniowie wykonują samodzielnie zadania w zeszycie ćwiczeń;
-Wspólne sprawdzenie (uczniowie wymieniają się ćwiczeniami i przy pomocy nauczyciela dokonują poprawy błędnych zadań).

7. Podsumowanie zdobytych wiadomości.
8. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.